Polska Fundacja Narodowa222 Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

Polska 4x4

4 grudnia 2018 r. Polska Fundacja Narodowa inauguruje projekt konkursowy „Polska 4x4”. Celem konkursu jest wybór najlepszych krótkich (do 3 minut) scenariuszy na filmy promujące Polskę.

I LOVE POLAND

Projekt I LOVE POLAND szansą polskiego żeglarstwa regatowego.

FRANTIC 7. THE WARSAW UPRISING.

„Historia dwóch flag”: PFN przybliża obcokrajowcom historię Powstania Warszawskiego.

Zmodernizowana Izba Pamięci Generała Ryszarda Kuklińskiego

Izba Pamięci Generała Ryszarda Kuklińskiego nie tylko pokazuje wkład Polski w zwycięstwo Ameryki nad komunistycznym totalitaryzmem sowieckim, ale stanowi też promocję tradycji Wojska Polskiego i polskiej roli w XXI wieku w ramach sojuszu NATO.

PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEJ HISTORII

Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich.

MIĘDZYNARODOWA DEBATA DZIENNIKARZY

Dziennikarze z 14 krajów świata uczestniczyli w Warszawie w debacie „Media jako służba publiczna”.

POLSKI PROGRAM NAUKOWY W USA

Polska Fundacja Narodowa inicjatorem powstania w USA Polskiego Programu Naukowego poświęconego badaniom nad historią i konsekwencjami komunizmu w Polsce.

REJS NIEPODLEGŁOŚCI

„Dar Młodzieży” wypłynął w rejs niepodległości. Polska Fundacja Narodowa jednym z głównych darczyńców projektu.

THE 74TH ANNIVERSARY OF THE BATTLE OF MONTE CASSINO

On the occasion of the 74th anniversary of the battle of Monte Cassino, the Polish National Foundation has prepared a short educational competition addressed to the people of Italy.

75. rocznica Powstania w Getcie 1943

W ramach kampanii PFN przygotowała stronę internetową www.uprsing1943 zawierającą najważniejsze informacje o powstaniu, jego bojownikach, a także o Polakach zaangażowanych w niesienie pomocy Żydom. Na stronie czytelnik odnajdzie biogramy przywódców powstania , dowie się m.in. o jego przebiegu i o roli jaką odegrały w walkach Żydowski Związek Wojskowy oraz Żydowska Organizacja Bojowa.

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II I JEGO EUROPA

Święty Jan Paweł II uważał zawsze, że fundamentem tożsamości europejskiej są jej chrześcijańskie korzenie i – jak mówił: «Nie można odcinać korzeni, z których się wyrosło». Był głęboko przekonany, że tylko wtedy, gdy Europa dochowa wierności swoim korzeniom, zyska wielką przyszłość.

team¹ºº

team¹ºº to program Polskiej Fundacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizowany we współpracy z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym. Program ma za zadanie wspieranie młodych, polskich sportowców, członków kadry narodowej w ich dążeniu do sukcesu i medali.

PIKNIK WOJSKOWY

Polska Fundacja Narodowa realizuje kolejny projekt – tym razem swój autorski program edukacyjny skierowany do żołnierzy z batalionu NATO, stacjonujących w Polsce. PFN działa prężnie zaledwie od kilku miesięcy, a już na jej koncie pojawiają się nowe autorskie projekty. Trwają prace nad uruchomieniem kolejnych.

ŚPIEWNIK – PIEŚNI ŻOŁNIERSKIE I LEGIONOWE

Z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, przypadającej 5 grudnia, Polska Fundacja Narodowa przygotowała Śpiewnik pieśni żołnierskich i legionowych. Będzie to prezent dla czytelników kilku największych polskich dzienników z okazji urodzin Komendanta Legionów.

Projekty

Polska 4x4

I LOVE POLAND

FRANTIC 7. THE WARSAW UPRISING.

Zmodernizowana Izba Pamięci Generała Ryszarda Kuklińskiego

Przywracanie zapomnianej historii

Międzynarodowa debata dziennikarzy

Polski Program Naukowy w USA

74. Rocznica Bitwy o Monte Cassino

REJS NIEPODLEGŁOŚCI

O Fundacji

Dla nas Polaków nie ma rzeczy niemożliwych – tak jest od zawsze. Chcemy pokazać naszą solidarność, wrażliwość, gościnność, przedsiębiorczość, kreatywność, pracowitość i determinację.

Pragniemy promować nasze sukcesy w nauce, bogatą kulturę, wspaniałą historię i niepowtarzalną przyrodę. Taką misję ma Polska Fundacja Narodowa.

Polska to kraj ludzi o wielkiej wiedzy i umiejętnościach – słynnego astronoma Mikołaja Kopernika, inżyniera Ernesta Malinowskiego budującego koleje w Andach czy odkrywczyni nowych pierwiastków Marii Skłodowskiej-Curie. Ojczyzna wynalazców radiotelegrafu, kamer czy nawet wycieraczek do samochodu.

Polska to kraj dzielnych ludzi, którzy jak król Jan III Sobieski, Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski, Józef Bem czy lotnicy z Dywizjonu 303 walczyli w imię wolności innych narodów. W czasie II wojny światowej Polacy stworzyli największą podziemną armię walczącą z hitlerowskimi Niemcami. Podczas zimnej wojny odważnie rzucili wyzwanie komunizmowi, powołując niezależny związek zawodowy „Solidarność”.

Polska to ojczyzna ludzi kultury – kompozytora Fryderyka Chopina, pianistów Artura Rubinsteina czy Ignacego Paderewskiego. To także kraj ojczysty wielkiego papieża, świętego Jana Pawła II.

Zarząd Fundacji

Marcin Zarzecki Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej

Michał Góras Członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej

Cezary Andrzej Jurkiewicz Członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej

Marcin Zarzecki

Marcin Zarzecki, doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, nauczyciel akademicki w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W sektorze prywatnym zajmował stanowiska związane z doradztwem strategicznym. Od 2014 roku był Kierownikiem Laboratorium Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych. W latach 2016–2018 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (od 2014 w Zarządzie Głównym PTE, od 2018 w Prezydium PTE jako wiceprezes). W latach 2015–2016 był zastępcą dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 2016 roku pełni funkcję prodziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W roku 2016 został powołany przez Premiera Rady Ministrów do Rady Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Od roku 2016 jest członkiem Zespołu konsultacyjnego ds. badań społecznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2019 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie  odpowiedzialny był za strategie polityk publicznych, analizy i ewaluacje. Autor lub współautor ponad 100 publikacji recenzowanych. Prywatnie mąż i ojciec Konstancji.

Michał Góras

 Michał Góras, doświadczony menedżer przez wiele lat związany był z obszarem kultury, dziedzictwa narodowego, promocji. W ostatnich latach był szefem gabinetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Radzie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz w Radzie Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

Ekspert rządowego Programu Niepodległa oraz Członek Zespołu Sterującego programu „Kultura dostępna”. Z resortem kultury związany był również w latach 2006-2007, w następnych latach pracował także w Narodowym Centrum Kultury. Kierował samorządową instytucją odpowiedzialną za promocję i pozyskiwanie środków europejskich. Absolwent menedżerskich studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył politologię – specjalność Integracja Europejska, Studium Generale Europa na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Absolwent podyplomowych studiów Public Relations oraz podyplomowych studiów dla Menedżerów Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej. Posiada duże doświadczenie w pracy samorządowej. Obecnie radny województwa mazowieckiego, wiceprzewodniczący komisji kultury i dziedzictwa narodowego w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wcześniej radny powiatu mińskiego i dwukrotnie radny miasta Mińsk Mazowiecki.

 

Cezary Andrzej Jurkiewicz

W latach 2016-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Od wielu lat związany ze środowiskiem biznesowym. Posiada bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem m.in. w obszarach strategii, projektów, sprzedaży i usług. Umiejętności zawodowe zdobywał na stanowiskach menedżerskich, m.in. przez wiele lat związany był z firmą Tchibo i spółką „Ruch” S.A. jako Dyrektor. Odpowiedzialny był tam za tworzenie i realizację długo- i średnioterminowej strategii biznesowej oraz politykę personalną firmy. W latach 2010–2015 prowadził własną działalność w zakresie zarządzania.

Od grudnia 2015 roku pełnił funkcję Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu oraz podległych mu Ośrodków Przygotowań Olimpijskich. Odpowiadał za stworzenie i wdrożenie strategii COS, realizację procesów zarządczych i operacyjnych oraz nadzór nad planami finansowymi i inwestycyjnymi.

Od 2014 roku Radny m.st. Warszawy, a od 2015 roku Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość m.st. Warszawy. Były Prezes Fundacji „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”, od lat współpracującej z Polakami na Kresach. Prywatnie mąż, ojciec ośmiorga dzieci oraz społecznik, angażujący się w wiele inicjatyw społecznych i patriotycznych.

Rada Fundacji

Adam Kasprzyk Grupa LOTOS S.A.

Mariusz Paczkowski TAURON Polska Energia S.A.

Józef Orzeł PKO Bank Polski S.A.

Maciej Kość Polska Grupa Energetyczna S.A.

Prof. Waldemar Paruch Grupa Azoty S.A.

Nikodem Rachoń ENERGA S.A.

Tomasz Walkiewicz GPW w Warszawie S.A.

Ewa Anna Kamińska PKN ORLEN S.A.

Magdalena Kacprzak Polski Holding Nieruchomości S.A.

Złóż wniosek