Team¹ºº jest pionierskim projektem Polskiej Fundacji Narodowej realizowanym we współpracy z Ministerstwem Sportu oraz Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem Badawczym. Celem projektu jest bezpośrednie i pozazwiązkowe wsparcie młodych utalentowanych zawodników, członków kadr narodowych, uprawiających indywidualne dyscypliny olimpijskie i paraolimpijskie, którzy w perspektywie najbliższych lat mają szanse stać się sportową elitą Polski. Każdy z beneficjentów team¹ºº otrzymuje roczne dofinansowanie w wysokości około 40 000 zł. Projekt rozpoczął się w 2017 roku i początkowo obejmował 100 beneficjentów. W pierwszym roku sportowcy wywalczyli 127 medali, a ogromny sukces programu zaowocował rozszerzeniem go do 250 osób.

Program umożliwia młodym zawodnikom łączenie kariery sportowej z nauką i podnoszeniem kwalifikacji. Środki można przeznaczyć m.in. na: fizjoterapeutę, lekarza, dietetyka, psychologa, suplementację, wynajem mieszkania czy studia. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce, w ramach którego z dodatkowego finansowania korzysta już 250 sportowców, w tym zawodnicy z niepełnosprawnościami.

W team100 znajdują się sportowcy reprezentujący 29 dyscyplin olimpijskich i 12 paraolimpijskich.

Inwestycja w rozwój oraz doskonalenie umiejętności naszych młodych sportowców są ważnymi elementami dbania o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej. Oni  wkrótce będą najskuteczniejszymi ambasadorami polskości na świecie. Program team¹ºº skierowany jest do zawodników objętych systemem sportu młodzieżowego (juniora lub młodzieżowca, zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie we właściwych polskich związkach sportowych, regulacjach europejskich, bądź międzynarodowych federacjach sportowych), uprawiających sporty letnie oraz zimowe oraz będących zawodnikami kadr narodowych wszystkich polskich związków sportowych.

Wnioski sportowców o przystąpienie do projektu team¹ºº pod względem formalnym są akceptowane przez Instytut Sportu, który jest partnerem merytorycznym przedsięwzięcia. Instytut zajmuje się kwalifikacją sportowców do programu, kontrolą wydatkowania środków oraz monitorowaniem osiągnięć sportowych.

Od czasu rozpoczęcia programu jego beneficjenci zdobyli  439 medali (złote: 131, srebrne: 124, brązowe: 184) na imprezach międzynarodowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią wywołaną koronawirusem, w ramach projektu Team100 została wydłużona możliwość rozliczenia się beneficjentów do września 2020 roku, niezależnie od zmiany terminu Igrzysk Olimpijskich,. Trwają prace nad kontynuacją projektu Team100 od stycznia 2021 roku.

Zapraszamy na stronę programu:

https://www.pfnteam100.pl/

Team100 w liczbach:

Na koniec 2019 roku na 250 sportowców 37 było niepełnosprawnych, 213 pełnosprawnych.
127 medali nasi beneficjenci zdobyli  w pierwszym roku programu.
Lipiec 2019 to już 274 medale w tym 69 złote, 83 srebrne, 122 brązowe.
Koniec 2019 roku - 362 medale w tym 109 złote, 106 srebrne, 147 brązowe.
Na koniec 2020 roku beneficjenci zdobyli 439 medali w tym 131 złote, 124 srebrne oraz 184 brązowe.

TIMELINE PROJEKTU

Start programu

Załaduj więcej treści...