Ostatnie miesiące pokazały, że moc predykcyjna modeli ekonometrycznych jest nader ograniczona, poziomy ryzyk wysokie oraz to, że przetrwają i utrzymają się w grze rynkowej te podmioty, które mają zdolność adaptacji, potrafią dostosować się do zmieniających się warunków i wykorzystać zmianę jako szansę. Zdolność przystosowawcza firm bazuje na umiejętności „usieciowienia” i kooperacji w systemie gospodarczym. Obserwując zachodzące procesy nie sposób nie zauważyć, że zarówno elastyczność, jak i umiejętność reagowania na potrzeby są podstawą funkcjonowania organizmów gospodarczych. To rzecz jasna truizm i atrybut właściwy dla każdej instytucji, która osiągnęła sukces, ale obecnie właściwości te będą determinowały tempo wychodzenia z kryzysu ekonomicznego. Jakie mogą być tego skutki w krótko- i długofalowej perspektywie? Jakie działania powinny podejmować polskie przedsiębiorstwa, by uniknąć negatywnych efektów kryzysu?

Okres pandemiczny to etap oczekiwania na nadchodzący kryzys ekonomiczny, ale to także moment, aby wdrożyć zmiany strukturalne i dokonać rewizji dotychczasowych strategii biznesowych. Elementem globalnej walki z ekonomicznymi skutkami pandemii są kampanie gospodarcze dedykowane do inwestorów z Azji, Europy i Stanów Zjednoczonych takie jak „Safe and Innovative Poland”, zrealizowane przez Polską Fundację Narodową na łamach najbardziej opiniotwórczych dla gospodarki i biznesu periodyków świata: The Washington Post, Financial Time i The Wall Street Journal.

Kiedy analizujemy dane Eurostatu i obserwujemy największy spadek PKB wyrównany sezonowo w strefie euro od 1995 roku, to wszyscy decydenci powinni się zastanowić, w jaki sposób wzmocnić gospodarkę, wesprzeć podmioty gospodarcze w ograniczaniu skutków kryzysu. Temu celowi służyła kampania Polskiej Fundacji Narodowej, skierowana do decydentów gospodarczych i politycznych, analityków biznesowych, inwestorów budujących modele prognostyczne, starających się określić, gdzie w okresie postpandemicznym gospodarka będzie bardziej stabilna, bardziej bezpieczna i wiarygodna. Jej celem było dostarczenie wiedzy i umożliwienie wyrobienia zdecydowanej opinii na temat polskiej gospodarki i potencjału gospodarczego przez globalnych inwestorów, a także zauważenia możliwości związanych z działalnością na terenie kraju operatorów turystycznych.

Polska Fundacja Narodowa pragnęła, poprzez teksty Prezydenta Andrzeja Dudy, Pana profesora Piotra Glińskiego – Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Daniela Obajtka - Prezesa PKN Orlen, Pana Marcina Chludzińskiego - Prezesa KGHM Polska Miedź, zobrazować jak powinna być postrzegana polska gospodarka, jej potencjał, jej możliwości wychodzenia z absencji gospodarczej. Wskazała, że polska gospodarka ma charakter referencyjny nie tylko w regionie. Polska Fundacja Narodowa w globalnej kampanii upowszechniła wizerunek Polski jako kraju z rozwijającą się gospodarką, rosnącym rynkiem turystycznym, atrakcyjnym dziedzictwem kulturowo-historycznym, ogółem jako destynacji przyciągającej uwagę inwestorów, przedsiębiorców oraz operatorów turystycznych, którzy w kryzysie usilnie poszukują bezpiecznych rynków i wiarygodnych kontrahentów

W ramach projektu ukazały się następujące płatne publikacje:

The Wall Street Journal – „A Lesson of History”- Wicepremier prof. Piotr Gliński-29.04.2020

Na łamach The Wall Street Journal ukazał się tekst Wicepremiera prof. dra hab. Piotra Glińskiego traktujący o umiejętności wychodzenia z sytuacji kryzysowych przez Polaków. O lekcji, jaką Polacy mogą przekazać Zachodowi w obliczu zagrożenia chorobą zakaźną COVID-19. Przechodząc z poziomu historyczno-kulturowego, kreślimy obraz nowoczesnej Polski zmieniającej się w rezultacie procesów społecznych, kulturalnych i gospodarczych.

Wśród czytelników WSJ przeprowadzono ankietę mierzącą zapamiętywalność i oddziaływanie tekstu. Ankieta była dostępna przez 48 godzin i wypełniło ją n=1503 respondentów, którzy spędzili średnio 35 minut na czytaniu tego wydania gazety. Grupa docelowa zdefiniowana została jako wszyscy respondenci z rocznym dochodem gospodarstwa domowego na poziomie min. 100 000 USD oraz zainteresowanych problemami społecznymi, przemysłem lub ekonomią. 3 na 4 respondentów wśród grupy docelowej oceniło tekst korzystnie. Wszystkie wskaźniki postrzegania tekstu wypadły bardzo dobrze lub dobrze. 3 na 5 respondentów szukało więcej informacji. Wskaźnik ten wyniósł 7 na 10 wśród grupy docelowej.

The Washington Post – „Multi-energy groups are the future”- Prezes PKN ORLEN Daniel Obajtek- 29.04.2020

Na łamach The Washington Post Prezes PKN ORLEN Daniel Obajtek opowiedział o polskiej gospodarce, integracji sektora paliwowo-energetycznego, o strategiach radzenia sobie z pandemią i o konieczności i umiejętności podejmowania odważnych decyzji we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza w biznesie. Autor wspomniał także o mocy polskiej marki i realizacji misji budowy grupy multi-energetycznej, niezależnie od trudnej rzeczywistości, a może właśnie jako odpowiedź na tę rzeczywistość.

The Washington Post – „Balancing National Sovereignty and International Cooperation Conclusions from the Coronavirus Pandemic”- Prezydent RP Andrzej Duda- 7.05.2020

Na łamach The Washington Post ukazał się tekst, w którym Prezydent RP Andrzej Duda podkreśla znaczenie równoważenia suwerenności narodowej i współpracy międzynarodowej w odpowiedzi na epidemię koronawirusa i próbę przeciwdziałania jej skutkom. Autor zaznaczył że „Polska zadziałała szybko, agresywnie i skutecznie by ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby”. Według Prezydenta RP Polska i inne kraje powinny, przez najbliższe lata, opierać swoją politykę przede wszystkim na skutecznym egzekwowaniu prawa wobec wszystkich, by zapewnić pokój na świecie. Ponadto priorytetami w budowaniu zrównoważonej geopolitycznie strategii państwa, jest nie zmniejszanie nakładów na wojskowość, ochronę środowiska, większa współpraca w temacie pomocy społecznej na poziomie ponadnarodowym oraz utrzymanie wysokiego i stabilnego wzrostu gospodarczego.

Financial Times – „KGHM Polska Miedź S.A. The Polish giant consolidates its position”- Prezes KGHM Marcin Chludziński- 07.05.2020

Prezes KGHM Marcin Chludziński opowiedział na łamach Financial Times o polskiej gospodarce stanowiącej dziś przykład bezprecedensowego wzrostu, przedstawił Polskę zaznaczającą swoje miejsce na światowej mapie biznesowej. Pośród omawianych przez autora kwestii znalazły się Strategia 4Es, działalność KGHM Polska Miedź S.A. na trzech kontynentach, rola miedzi jako metalu przyszłości oraz wyzwania czasów pandemii, jakie stoją przed firmą. Wskazał także do jakich zmian doprowadziła pandemia i jakie strategie należy przyjąć w tym trudnym okresie.