Międzynarodowa kampania z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

W związku z 80. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej należy przypomnieć całemu światu, że wojna zaczęła się 1 września 1939 roku od napaści Niemiec na Polskę. Na rozkaz Hitlera, bez wypowiedzenia wojny atakowano nie tylko cele wojskowe, szlaki komunikacyjne ale także miasta i bezbronną ludność cywilną. Polska poniosła największe straty wojenne, które na pół wieku powstrzymały rozwój naszego kraju. Jako naród wciąż mierzymy się ze skutkami społecznymi, kulturowymi i gospodarczymi tej zbrodni. Mijają dekady, ostatni świadkowie wydarzeń 1 września odchodzą, zaś naszym zadaniem jest ułatwienie międzypokoleniowej transmisji pamięci. Jesteśmy zobowiązani stać na straży prawdy, która bywa zniekształcana w Polsce i za granicą oraz nadrabiać wieloletnie zaniedbania w polityce historycznej. Potrzebną transmisją pamięci jest też opowiadanie o Polsce, przeciwstawiające się sile czasu, jaki zaciera intensywność wspomnień, wytwarza dystans wobec bolesnej przeszłości. Miliony ofiar, heroiczność postaw, indywidualne i zbiorowe bohaterstwo wymagają systematycznej narracji, w celu uświadamiania i edukowania międzynarodowej opinii publicznej. To nasza powinność wobec ofiar i bohaterów, tych znanych i głośnych, ale i tych bezimiennych.

Założeniem kampanii Polskiej Fundacji Narodowej „Opowiadamy Polskę” było dotarcie do liderów opinii publicznej, uruchomienie empatii dla Polaków u międzynarodowego odbiorcy oraz przywrócenie prawdy historycznej o początku i przebiegu II Wojny Światowej. Celem tego projektu było pokazanie na okładkach najważniejszych opiniotwórczych gazet na świecie, że wojna rozpoczęła się 1 września od napaści Niemiec na Polskę oraz utrwalenie w świadomości czytelników, siły polskiego heroizmu, ludzkiej solidarności, umiłowania wolności oraz wiary podtrzymującej w nieustającej walce z okupantem.

80 lat po wybuchu II Wojny Światowej, walka w sferze międzynarodowej wciąż trwa. Dookreślane jest wciąż kto w tej wojnie jest zwycięzcą, a kto pokonanym, kto ją wywołał, a kto zakończył oraz to kto i jak podczas tej wojny się zachował. Jeżeli nie zadbamy o własną tożsamość i historię, będziemy zdani na innych. W 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej prawdę o jej przebiegu, przypomniały pierwsze strony gazet z 1939 roku oraz teksty najwybitniejszych autorów- historyków, intelektualistów, liderów opinii.

W pismach: „Le Figaro” i „L’Opinion” (Francja), „Die Welt” (Niemcy), „The Washington Post” i „Chicago Tribune” (Stany Zjednoczone), „Sunday Express” (Wielka Brytania), „El Mundo” (Hiszpania), „Le Soir” (Belgia) o Polsce opowiadali: Pan Prezydent Andrzej Duda, Premier Mateusz Morawiecki, Wicepremier Piotr Gliński, profesorowie Michał Kleiber, Wojciech Roszkowski, Zdzisław Krasnodębski, Arkady Rzegocki, Aleksander Surdej, Stanisław Żerko, Marek Kornat, Roger Moorhouse, Marco Patricelli, Jochen Böhler, Jakub Kumoch, Jan Ołdakowski, Barry Sheehy, Dermot Turing, Mateusz Matyszkowicz, Jarosław Szarek, Jack Fairweather, Jean-Paul Oury, Jan Rokita, Eryk Mistewicz, Bartosz Marczuk, Tomasz Młynarski, Allen Paul, Antony Beevor.

Projekt powstał we współpracy z Instytutem Nowych Mediów oraz redakcji „Wszystko co Najważniejsze”. Wsparcie dla projektu okazał także Pan Prezydent RP Andrzej Duda, Premier RP Mateusz Morawiecki, Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. Konsultantem historycznym był prof. Wojciech Roszkowski.

Dzięki tym działaniom Polska Fundacja Narodowa dociera z informacjami o Polsce do światowej opinii publicznej. Teksty prezentujące polską perspektywę, zostały przekazane przez wybitnych historyków. Mówią o wybuchu, przebiegu wojny i o tym co stało się z Polska po jej zakończeniu.