PFN wsparła promocję książki „Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581- 1621)”

13

grudnia 2023 r.

W miniony wtorek, 12 grudnia  w siedzibie Urzędu Miasta w Rydze odbyła się prezentacja książki „Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581-1621)” autorstwa Anny Ziemlewskiej. Polska Fundacja Narodowa wsparła działania związane z wydaniem oraz tłumaczeniem publikacji na język łotewski.

W wydarzeniu wzięło udział wielu zaproszonych gości, w gronie których znaleźli się m.in. ambasador Polski na Łotwie dr Monika Michaliszyn oraz wice mer Rygi Linda Ozola. Polską Fundację Narodową reprezentowali prezes Zarządu dr Marcin Zarzecki oraz członek Zarządu Michał Góras.

„Z przyjemnością wprowadzamy na łotewski rynek wydawniczy publikację „Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581-1621)” z recenzją prof. Gvido Straube. Ta unikatowa synteza naukowa przybliży Łotyszom wspólne losy i relacje naszych krajów. Proszę dostrzec, że Polska Fundacja Narodowa w bardzo szerokim spektrum tematycznym projektów przybliża polską historię i kulturę światu. Publikacje książkowe, tłumaczenia, to niezwykle cenne narzędzie dyskursu badaczy, ale i wszystkich pasjonatów dziejów” – powiedział prezes PFN dr Marcin Zarzecki.

Blisko 300-stronicowa Książka Anny Ziemlewskiej to jedna z niewielu publikacji historycznych, poświęconych stolicy Łotwy, która będzie dostępna w języku łotewskim, a zarazem pierwsza, tak dogłębnie analizująca okres, gdy miasto było włączone do Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Recenzujący książkę prof. Gvido Straube podkreśla, że w dotychczasowych opracowaniach ten przedział czasowy przedstawiany był jedynie w negatywnym świetle bądź w ogóle pomijany. Profesor Straube wskazuje, że książka Ziemlewskiej, stanowi rzetelne pod względem przygotowania źródłowego oraz przeprowadzonych badań, wypełnienie tej luki. Autorka skupia się głównie na wpływie jaki na miasto miała Rzeczpospolita Obojga Narodów oraz na wzajemnych relacjach panujących między koroną a miastem. W publikacji znalazło się jednak miejsce również na szerszy kontekst geopolityczny oraz gospodarczy ówczesnej Europy, podkreślający znaczenie Rygi, jako jednego z ważniejszych miast portowych tamtych czasów.

Polska Fundacja Narodowa od lat angażuje się w różne projekty z dziedziny edukacji, kultury oraz historii. Jest prawdziwym ambasadorem Polski na arenie międzynarodowej.

Od początku PFN miała jasno określoną misję – promować Polskę za granicą, budować markę narodową i wspierać polską działalność naukową, oświatową, kulturalną, a także promować polską historię i tradycję narodową. Dlatego też realizując cele statutowe, postanowiliśmy wesprzeć publikację książki, doceniając jej aspekt historyczny, a zarazem integracyjny. Książka stanowi bowiem doskonałe źródło wiedzy historycznej, podkreślając zarazem istnienie wzajemnych więzi pomiędzy Polską oraz Łotwą” – dodał wiceprezes Zarządu PFN Michał Góras.