Polska Fundacja Narodowa włącza się w celebrowanie 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

09

listopada 2023 r.

W 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, Polska Fundacja Narodowa włącza się w organizację i promocję wydarzeń, które mają uczcić Narodowe Święto Niepodległości. PFN inicjuje i wspiera projekty mające na celu oddanie hołdu bohaterom niepodległości oraz zaszczepienie ducha patriotyzmu w sercach współczesnych Polaków, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Misja fundacji realizowana jest poprzez działania edukacyjne oraz kulturalne, będące wyrazem narodowej pamięci i jedności. Dzięki temu, dzień 11 listopada stanie się dniem refleksji nad historią Polski i jej drogą do wolności.

PFN angażując się w różnorakie projekty, pragnie dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i grup społecznych, zachęcając je do wspólnego dialogu oraz świętowania. Poprzez wystawy, koncerty i spektakle, fundacja pragnie pokazać Polskę, jako kraj bogaty kulturowo i dynamicznie kształtujący swoją przyszłość. Wszystko to, by nie tylko uhonorować przeszłość, ale również budować mosty łączące pokolenia i kultury w duchu tradycji i szacunku dla wolności.

Serce łotewskiej bazy Adazi w tym wyjątkowym dniu bić będzie w rytmie polskiej niepodległości. Polski Kontyngent Wojskowy poprzez uroczystości związane z organizacją „Dnia Polskiego”, przypomina o sile i gotowości obronnej naszej Ojczyzny. Ceremonię podniesienia flagi na maszt uświetnią wręczenia odznaczeń zasłużonym żołnierzom oraz przemówienia gości honorowych.

W Podgoricy, z okazji Roku Aleksandra Fredry, Polska Fundacja Narodowa patronuje przedstawieniu "Mąż i Żona", którego reżyser, w humorystyczny sposób przenosi widzów w klimat lat 20. ubiegłego wieku. Celem działania jest integracja zagranicznej Polonii z ojczystą kulturą, a sam spektakl cechują również cenne walory edukacyjne. Wydarzenie skierowane jest do widzów w każdym wieku.

Ambasada RP w Oslo jest gospodarzem koncertu, który będzie uczczeniem tegorocznego Święto Niepodległości. W wydarzeniu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie ArtMusicArtist, zaprezentowane zostaną utwory zarówno polskich, jak i norweskich kompozytorów. Koncert „Wspólnie Świętujemy Niepodległość” to nie tylko artystyczne wydarzenie, ale także okazja do promocji polskiej kultury. Polska Fundacja Narodowa, wspierając ten projekt, podkreśla swe zaangażowanie w promowanie tożsamości narodowej oraz kulturowej.

Gran Alacant w Hiszpanii staje się miejscem wymiany kulturalnej podczas wydarzenia "Niepodległość to również odpowiedzialność". Polska Fundacja Narodowa wsparła
tę wyjątkową inicjatywę, gromadzącą artystów z Polski i Hiszpanii. Wydarzenie ma być platformą promującą polską kulturę i historię oraz miejscem integracji lokalnej i międzynarodowej społeczności. To połączenie muzyki, historii i sztuki stanowi nie tylko okazję do świętowania, ale i refleksji nad znaczeniem niepodległości.

Teatro Real w Madrycie to kolejny iberyjski akcent w tegorocznych obchodach Święta Niepodległości, a zarazem miejsce hiszpańskiej premiery opery "Halka" Stanisława Moniuszki. Wydarzenie to ma szczególny wymiar patriotyczny. Organizowane przez polskie instytucje kulturalne, stanie się okazją do celebracji wartości narodowych. Polska Fundacja Narodowa wspiera to wydarzenie, umożliwiając jego efektywne wkomponowanie w obchody Narodowego Święta Niepodległości. Jest to kolejny krok w kierunku budowania pozytywnego wizerunku Polski na świecie, a także umacniania relacji polsko-hiszpańskich.

Polska Fundacja Narodowa, w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, pełni rolę strażnika pamięci oraz promotora narodowych wartości. Jej działania wykraczają poza granice kraju, docierając do Polaków na całym świecie. PFN angażuje się w organizację wydarzeń, które skłaniają do refleksji nad historią i uniwersalnymi wartościami, jakimi jest niepodległość i wolność.

Zdjęcia: Marcin Paszko, David Agüero, archiwum organizatorów