W hołdzie Janowi Pawłowi II

30

października 2023 r.

Niezwykłe emocje i doznania towarzyszyły uczestnikom koncertu „Gloria Polonica – Dives in misericordia”, w wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „Sonata”, który miał miejsce 28 października, w kościele pw. Świętej Siostry Faustyny w Helenowie. Polska Fundacja Narodowa była jednym z partnerów sobotniego wydarzenia.

W podwarszawskiej świątyni zgromadziło się wielu znamienitych gości, którzy swą obecnością dali wyraz przychylności dla idei uczczenia muzyką pamięci Świętego Jana Pawła II w 45. rocznicę papieskiego pontyfikatu. Muzyką zresztą nie byle jaką, bowiem obecni mieli okazję wysłuchać Oratorium „Siedem ostatnich słów Zbawiciela na Krzyżu na orkiestrę symfoniczną” Franza Josepha Haydna w wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „Sonata” im. Bogumiła Łepeckiego pod batutą Zbigniewa Gracy. Misterium realizowane było z oprawą ceremonialną asysty honorowej Wojska Polskiego przy relikwiach Świętego Jana Pawła II i Świętej Siostry Faustyny. Nim jednak oddano głos muzykom, koncert poprzedziła prelekcja z encykliki Jana Pawła II „Dives in misericordia” (O Bożym miłosierdziu”), przytoczona przez prowadzącego koncert dyrektora generalnego orkiestry Jacka Łepeckiego.

Na Oratorium, poprzedzone introdukcją składało się 7 sonat, z których każda powiązana była ze słowami Chrystusa, wypowiedzianymi z krzyża: „ Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią!”, „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze mną będziesz w raju”, „Niewiasto, oto syn Twój. Oto Matka twoja”, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”, „Pragnę”, Wykonało się!” oraz „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Poszczególne części, poprzedzane były fragmentami z Ewangelii oraz poezją o. Artura Kidona ze Zgromadzenia Św. Wincentego a Paulo, stworzoną specjalnie na potrzeby Oratorium. Całość zakończyło Il Terremonto – szybki, radosny fragment, symbolizujący Zmartwychwstanie Pańskie.

Polska Fundacja Narodowa – jeden z partnerów wydarzenia, włączyła się w jego realizację w celu podkreślenia zasług jakie dla Polski i narodu polskiego miał pontyfikat Jana Pawła II – naturalnego ambasadora nie tylko wiary katolickiej, ale też ojczystego kraju nad Wisłą. Osoba Papieża-Polaka, jego słowa i czyny, były impulsem do przemian jakie dotknęły świat, w tym Polskę, w dużej mierze przyczyniając się do skruszenia kajdan komunizmu, którymi była więziona. Jego postawa i nauczanie to także kompas moralny dla kolejnych pokoleń Polaków, jakże ważny w obecnych, niespokojnych czasach.