Trwa kolejna edycja projektu Polskiej Fundacji Narodowej „Zwiastun”

08

stycznia 2023 r.

W dniach 7-11 stycznia 2023 r. Żołnierze z Batalionowej Grupy Bojowej NATO pokonają prawie 1600 kilometrów poznając Polskę. Wspólnie odwiedzamy wiele istotnych z perspektywy naszych dziejów miejsc pamięci.

Celem projektu jest promocja wizerunku i budowanie pozytywnej świadomości na temat Polski wśród żołnierzy Paktu Północnoatlantyckiego stacjonujących w Polsce.

Polska Fundacja Narodowa od 2017 roku we współpracy z Batalionową Grupą Bojową NATO z Bemowa Piskiego organizuje wyjazdy edukacyjne skierowane do żołnierzy wojsk NATO, prezentując im polską historię, kulturę, przyrodę i dziedzictwo narodowe.

„Program Zwiastun z sukcesami buduje pozytywną świadomość na temat Polski wśród oficerów i żołnierzy Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Kadra oficerska i żołnierze NATO potrzebują konkretnego wsparcia w zakresie edukacji publicznej, i naturalnym jest, że w państwach, w których rezydują, organizowane są właściwe działania. PFN stanowi podstawową organizację, która podjęła to wyzwanie. Program Zwiastun z sukcesami buduje także platformę wymiany wzajemnych relacji. Wspólnie wypracowaliśmy formułę edukacyjnej współpracy, która po prostu się sprawdza i kształtuje wzajemne zaufanie” – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Fundacja opiekując się kadrą oficerską i żołnierzami Paktu Północnoatlantyckiego, wychodzi z założenia, że żołnierze sił sojuszniczych stanowią naturalnych ambasadorów naszego dziedzictwa kulturowego na świecie. PFN nad wojskowymi sił rumuńskich, chorwackich, brytyjskich i amerykańskich roztacza opiekę o charakterze obywatelskim, edukacyjnym, która pozwoli im poznać to, co dla Polski najistotniejsze, a związane z naszą piękną i niezwykłą historią.

„Naczelnym zadaniem i jednocześnie wyzwaniem projektu Zwiastun jest intencja aktywnego dialogu ze stacjonującymi w Polsce – kadrą oficerską i żołnierzami sił NATO. Projekt nieustannie ewoluuje i intensywnie się powiększa, co jest konsekwencją bieżącej sytuacji politycznej i militarnej. Z perspektywy PFN niezmiernie ważny jest dialog, budowanie relacji zawartych w ramach wspólnych działań, a także wymiana doświadczeń kulturowych oraz realne zainteresowanie żołnierzy Grupy Batalionowej NATO historią i kulturą Polski” – powiedział Michał Góras, wiceprezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

W czasie trwającej w dniach 7-11 stycznia 2023 r. edycji, Żołnierze z Batalionowej Grupy Bojowej NATO pokonają prawie 1600 kilometrów poznając Polskę. Wspólnie odwiedzamy wiele istotnych z perspektywy naszych dziejów miejsc pamięci.

W programie wyjazdu znalazły się lokacje nierozerwalnie związane z polską historią jak Wawel, budynek Poczty Polskiej w Gdańsku, Westerplatte oraz byłe niemieckie obozy KL Auschwitz i KL Stutthof. Nie zabrakło również zwiedzania Krakowa, wizyty w Sukiennicach, podkrakowskiej kopalni soli w Wieliczce czy gdańskiego Głównego Miasta. Żołnierze NATO zobaczą również Gdynię – sztandarową inwestycję dwudziestolecia międzywojennego – gdzie odwiedzą Muzeum Emigracji.