Polska Fundacja Narodowa współorganizatorem konferencji i wystawy pt.: „Narodziny Imperium Zła”

16

grudnia 2022 r.

Polska Fundacja Narodowa włączyła się w organizację konferencji, która miała miejsce wczoraj w lubelskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej.
Głównym celem kongresu było przypomnienie całemu wolnemu światu, że Rosja nie zmieniła się od wieków i dalej stanowi zagrożenie dla obecnego pokoju.

Ponad 40 lat temu Ronald Regan – amerykański prezydent – wypowiedział słynne słowa, nazywając Związek Sowiecki „Imperium Zła”, które było całkowitym zaprzeczeniem wolnego świata. Dlatego we współpracy z Fundacją Pamięci Narodów i Instytutem Pamięci Narodowej Polska Fundacja Narodowa zrealizowała projekt pt.: „Wczoraj i dzisiaj - 100-lecie narodzin Imperium Zła”.

Dzisiejsza, współczesna Rosja, czerpiąc wzorce z komunistycznej ideologii, w dalszym ciągu pokazuje swoje neoimperialne oblicze atakując swoich sąsiadów – kilka lat temu Gruzję, a w tym roku Ukrainę. Celem zbrodniczej agresji na niepodległą Ukrainę, jest żądza dokonania zmiany granic w Europie za wszelką cenę, przy użyciu siły militarnej, ale także gospodarczej.

Wydarzenie, które miało miejsce wczoraj w lubelskim oddziale IPN miało za zadanie podkreślić, że złu ze wschodu należy przeciwstawiać się na każdej płaszczyźnie, tym bardziej tej naukowej. W ramach konferencji odbyły się panele dyskusyjne dotyczące polityki Kremla w XX. i XXI. wieku, podstaw rosyjskiego imperializmu czy aparatu rosyjskiej agresji wobec obywateli własnego państwa a przede wszystkim okupowanych terenów. Prelegenci starali się także wskazać jaki wpływ miała rosyjska „sztuka” na szerzenie sowieckiej propagandy.

„Uważam, że w polskim interesie narodowym jest przeciwstawianie się rosyjskiej propagandzie w każdy możliwy sposób, bo wiemy doskonale, czym to może się dla Polski i Europy skończyć. Pespektywa budowania mocnego sojuszu między państwami Europy Środkowej jest jedyną możliwością przeciwstawienia się imperialistycznym planom Kremla” – mówił podczas konferencji wiceprezes Zarządu PFN Michał Góras.

Wczoraj w ramach projektu miała miejsce także premiera wystawy „Wczoraj i dzisiaj – 100 lat Imperium zła”. Zdjęcia prezentujące Związek Sowiecki jako państwo totalitarne, na wskroś dominujące nad swoimi obywatelami i mające ambicje ekspansjonistyczne, można oglądać do końca roku w lubelskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. W nowym roku wystawa będzie prezentowana w pozostałych oddziałach IPN.

Zdjęcia Fundacji Pamięci Narodów