INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ POLSKIEJ FUNDACJI NARODOWEJ ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2021

11

lipca 2022 r.

Polska Fundacja Narodowa, jak co roku, udostępniła na stronie internetowej sprawozdanie, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach.  Sprawozdanie to, zgodnie ze Statutem Fundacji oraz Regulaminem Rady Fundacji, zostało zaakceptowane przez Radę Fundacji, organ statutowy PFN odpowiedzialny za opiniowanie działań statutowych oraz związanych z polityką finansową Fundacji. Sprawozdanie zostało zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491, z późn. zm) przekazane do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - organu właściwego dla Fundacji, której cele statutowe związane są z zakresem działania Ministra.

Dowodzi to pełnej transparentności podejmowanych przez PFN działań i aktywnego realizowania wszystkich zobowiązań sprawozdawczych.

Warto przypomnieć, iż Fundacja „POLSKA FUNDACJA NARODOWA” została założona

Aktem Założycielskim w dniu 16 listopada 2016 r. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „KRS”) nastąpił w dniu 29 grudnia 2016 r. Fundacja „POLSKA FUNDACJA NARODOWA” została ustanowiona przez następujących Fundatorów: PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; ENEA Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu; ENERGA Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku; TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach; KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lubinie; Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, z siedzibą w Płocku; Grupa LOTOS Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku; Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; Grupa Azoty Spółka Akcyjna, z siedzibą w Tarnowie; Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie; Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Fundacji w omawianym okresie - od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., funkcjonował w następującym składzie:

Marcin Zarzecki - Prezes Zarządu,

Michał Góras - Członek Zarządu,

Cezary Andrzej Jurkiewicz - Członek Zarządu.

Fundacja w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.

Warto zaznaczyć, iż na dzień 31 grudnia 2021 r. w systemie wnioskowym Fundacji znajdowało się 1819 wniosków (w 2017 roku 271 projektów, w 2018 roku 424, w 2019 roku 279, w 2020 roku 467). Wzrost zainteresowania kooperacją z PFN i zwiększanie portfolio realizowanych projektów przekłada się na fluktuację liczby zatrudnionych osób. Liczba pracowników Fundacji jest zmienna w czasie i determinowana ogólną liczbą analizowanych, przygotowywanych i realizowanych programów, projektów i działań.

W 2021 roku Fundacja wypłaciła wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom w wysokości 6 112 446,00 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osób zatrudnionych w Fundacji, w tym członków Zarządu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń/dzieło/odprawy. Pomimo wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do IV kwartału 2019 r., co stanowi referencję wyliczania wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji na 2021 r., koszty wynagrodzeń w stosunku do 2020 roku zostały utrzymane na zbliżonym poziomie. Poziom wypłaconych wynagrodzeń związany był m.in. z mniejszym, w stosunku do lat poprzednich, zatrudnieniem osób na podstawie umów cywilnoprawnych oraz faktu, że część wynagrodzeń w 2021 r. była finansowana w formie zasiłków z ZUS (głównie zasiłki macierzyńskie/rodzicielskie i długoterminowe zwolnienia lekarskie), które nie stanowiły kosztów Fundacji.

W 2021 roku Fundacja wypłaciła wynagrodzenia członkom Zarządu w wysokości 834 744,00 zł. Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu nie uległa zmianie w stosunku do roku 2020 za wyjątkiem referencji wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do IV kwartału 2019 r. Nagrody, premie i inne świadczenia w omawianym roku obrotowym nie były Zarządowi wypłacane. Rada Fundacji nie pobierała wynagrodzeń.

Polska Fundacja Narodowa kolejny rok z rzędu przedstawia swoje działania podejmowane w ramach projektów wymienionych w sprawozdaniu:

Victims of Communism – Muzeum - Wsparcie budowy Muzeum Ofiar Komunizmu  w Waszyngtonie – 13 438 098,78 zł

Celem projektu jest stworzenie w Waszyngtonie miejsca dla prezentacji prawdy historycznej dotyczącej okresu komunizmu. Przekazane przez PFN darowizny na rzecz Victims of Communism Memorial Foundation z Waszyngtonu zostały przeznaczone na prace przygotowawcze, prawne i projektowe związane z dzierżawą budynku dla Muzeum Ofiar Komunizmu w centrum Waszyngtonu w pobliżu Białego Domu i miejsc pamięci narodowej National Mall. Zaangażowanie nasze w budowę Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie pokazuje również polskie przywództwo wśród krajów kiedyś podbitych przez komunistów.

Muzeum ma na celu pokazanie, w jak najszerszym aspekcie, polskiego doświadczenia dotyczącego oporu stawianego przeciw komunizmowi. Poprzez zademonstrowanie walki z bolszewicką Rosją w 1920 roku, zaprezentowanie działań podziemia antykomunistycznego i powstania Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność” muzeum przedstawi polskie przywództwo wśród krajów dawniej rządzonych przez komunistów.

W maju 2021 roku Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Dr Marcin Zarzecki oraz Członek Zarządu PFN Michał Góras zostali powołani do Victims of Communism Museum Advisory Committee w Waszyngtonie.

Fundacja Pamięci Ofiar Komunizmu to organizacja non-profit z siedzibą w Waszyngtonie, zajmująca się edukacją i prawami człowieka, której celem jest upamiętnienie ponad 100 milionów ofiar komunizmu na całym świecie i walki o wolność tych, którzy nadal żyją w reżimach totalitarnych.

Misją fundacji jest edukowanie obecnego i przyszłych pokoleń o ideologii, historii i spuściźnie komunizmu. Fundacja została ustanowiona w 1993 r. przez jednogłośnie podjętą ustawę Kongresu, która została podpisana jako Prawo publiczne 103-199 przez prezydenta Williama J. Clintona 17 grudnia 1993 r. Głównymi sponsorami tej ustawy byli m.in. Rep. Tom Lantos (D-CA) i senator Jesse Helms (R-NC). Prezydent George W. Bush pełnił funkcję honorowego przewodniczącego w latach 2003-2009. W 2017 roku Fundacja Pamięci Ofiar Komunizmu powołała ponadpartyjny klub Kongresu Ofiar Komunizmu. Wystawa w organizowanym Muzeum Ofiar Komunizmu wprowadzi polską narrację historyczną w centrum uwagi stolicy Stanów Zjednoczonych.

Działania w Projekcie PFN dla sportu  –  11 219 203,27 zł

Projekt agreguje finansowanie wszelkich działań dotyczących sportu.

Promocja i ochrona wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiedzy i postaw patriotycznych, poprzez wszechstronne wspieranie najlepszych, młodych, polskich sportowców. Działania zrealizowane w 2021 roku: PFN team100, IV Bieg Pileckiego, Polsailing, Stypendium sportowe dla Krysciny Cimanouskiej.

PFNteam100

Wieloletni program stypendialny realizowany we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym. Jest to pierwszy tego typu, wspierający młodych sportowców, program w Polsce. Zadaniem projektu jest wsparcie polskich sportowców – olimpijczyków i paraolimpijczyków, członków Kadry Narodowej w dążeniu do sukcesów i osiąganiu mistrzostwa sportowego. Jego założeniem jest uruchomienie stypendiów dla młodych, utalentowanych, polskich sportowców, które pozwolą na łączenie kariery sportowej i ciężkich treningów z nauką, na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a także na godne reprezentowanie Rzeczypospolitej na świecie. Inwestycja w rozwój oraz doskonalenie umiejętności sportowców są ważnymi elementami troski o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej.

W sumie, z programu PFNteam100, korzystało 430 młodych, polskich sportowców – olimpijczyków i paraolimpijczyków. Od momentu rozpoczęcia programu w 2017 roku jego beneficjenci zdobyli łącznie 579 medali na imprezach międzynarodowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich.

W 2021 roku odbyły się Igrzyska Olimpijskich i Paraolimpijskie w Tokio, które okazały się dla naszego kraju bardzo udane. Polscy sportowcy zdobyli 14 medali w najważniejszych zawodach czterolecia. Beneficjenci Polskiej Fundacji Narodowej w znaczącym stopniu przyczynili się do tego sukcesu. Siedmiu z nich zdobyło w sumie 9 medali w pięciu konkurencjach. Podczas Igrzysk Paraolimpijskich sportowcy PFNteam100 wystartowali w 9 dyscyplinach paraolimpijskich, zdobywając 7 medali.

Medale zdobyte przez beneficjentów programu PFNteam100 podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich:

Natalia Kaczmarekzłoty medal w sztafecie mieszanej 4 × 400 m oraz srebrny medal w sztafecie 4 × 400 m kobiet

Kajetan Duszyńskizłoty medal w sztafecie mieszanej 4 × 400 m

Dariusz Kowalukzłoty medal w sztafecie mieszanej 4 × 400 m

Anna Puławskasrebrny medal w kajakarstwie - K-2 500 m kobiet oraz brązowy medal kajakarstwie – K-4 500 m kobiet

Patryk Dobekbrązowy medal w biegu na 800 m mężczyzn

Justyna Iskrzyckabrązowy medal w kajakarstwie - K-4 500 m kobiet

Helena Wiśniewska - brązowy medal w kajakarstwie - K-4 500 m kobiet

Medale zdobyte przez beneficjentów programu PFNteam100 podczas Letnich Igrzysk Paraolimpijskich:

Adrian Castrosrebrny medal w szermierce

Michał Derussrebrny medal w biegu na 100 metrów

Marzena Ziębabrązowy medal w podnoszeniu ciężarów

Oliwia Jabłońskabrązowy medal w pływaniu

Maciej Lepiatobrązowy medal w skoku wzwyż

Barbara Bieganowska – Zajączłoty medal w biegu na 1500 metrów

Karolina Kucharczyk złoty medal w skoku w dal

Najbardziej znanymi i utytułowanymi beneficjentami programu byli: Iga Świątek - tenis, Natalia Kaczmarek – lekkoatletyka, Ewa Swoboda – lekkoatletyka, Sofia Ennaoui – lekkoatletyka, Joanna Mazur – lekkoatletyka, Konrad Bukowiecki – lekkoatletyka, Patryk Dobek – lekkoatletyka, Kajetan Duszyński – lekkoatletyka, Dariusz Kowaluk – lekkoatletyka, Maciej Lepiato – lekkoatletyka, Natalia Maliszewska – łyżwiarstwo szybkie, Maryna Gąsienica-Daniel – narciarstwo alpejskie.

IV Bieg Pileckiego

Działanie polegające na zorganizowaniu imprezy sportowej upamiętniającej Rotmistrza Witolda Pileckiego, podczas której odbyły się biegi dla dorosłych na dystansie 10 km i dla dzieci na dystansach 600 m i 1,5 km. Trasa biegu przebiegała przez dwie miejscowości położone w województwie małopolskim: Jodłówka i Borek. Patronat nad biegiem objęli: Pani Zofia Pilecka-Optułowicz - córka rotmistrza i Pan Andrzej Pilecki – jego syn.

Polsailing

Polsailing to największy w Polsce kompleksowy program edukacji żeglarskiej, realizowany od 2013 roku, skierowany do dzieci i młodzieży. Obejmuje szkolenie teoretyczne oraz praktyczne: naukę żeglowania na łódkach typu Optymist oraz deskach windsurfingowych pod okien wykwalifikowanych trenerów. Zajęcia na wodzie uzupełniane są aktywnościami na lądzie takimi jak: gry sprawnościowe i zabawy terenowe. PFN wspiera program poprzez przekazanie środków na zakup sprzętu sportowego – łodzi typu Optymist, na których będą mogły szkolić się dzieci w wieku 7-12 lat w dwudziestu ośrodkach edukacyjnych znajdujących się na terenie Polski m.in. w Warszawie, Krakowie czy Lublinie.

Stypendium sportowe dla Krysciny Cimanouskiej

Od długiego czasu na Białorusi trwa stan wojny między władzą a społeczeństwem. Brutalnie odnoszenie się reżimu Łukaszenki do mieszkańców Białorusi skutkuje spadkiem nastrojów społecznych, zniechęceniem do podejmowania inicjatyw i apatią. Konsekwencje ponosi również białoruski sport – zawodnikom, który brali udział w demonstracjach przeciwko władzy, została odebrana możliwość czynnego uprawiania sportu, innym rzucane są pod nogi przeszkody formalne, bądź pod byle pretekstem przymuszani są do rezygnacji ze startów. Taka sytuacja spotkała na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio Kriscinę Cimanouską, która publicznie oświadczyła, że nie zgadza się z decyzją swojego związku sportowego wystawiającego ją do startu w dyscyplinie, której nie trenuje. Zawodniczkę wycofano z Igrzysk i próbowano siłą zmusić do powrotu do Mińska. W tej sytuacji zawodniczka wystąpiła o polską wizę humanitarną i ją otrzymała. Po przylocie do Polski Kriscina Cimanouska otrzymała azyl i będzie mogła kontynuować karierę sportową. Polska Fundacja Narodowa wspiera rozwój sportowy i osobisty zawodniczki przekazując jej dedykowane stypendium sportowe.

Działania w Projekcie I love Poland – 8 561 510,13 zł

W 2019 roku nowy Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej podjął decyzję o zmianie formuły projektu, polegającej na rozpoczęciu programu kształcenia młodego pokolenia regatowych żeglarzy oceanicznych.

Powyższe działania pozwoliły osiągnąć szereg sukcesów na skalę międzynarodową.

W lipcu 2021 roku w Centrum Filmowym w Gdyni odbyła się premiera filmu dokumentalnego pt. „Code 0”, pokazującego jacht I LOVE POLAND, jego załogę podczas przygotowań i startów w regatach, obrazując czym jest żeglarstwo oceaniczne na tak wymagającej jednostce.

W 2021 roku załoga jachtu w 2021 roku zdobyła:

W regatach Rolex Fastner Race:

3. miejsce w kategorii Line Honours pośród jednokadłubowców

Gesture Trophy – za najlepszy czas po przelicznikach IRC jachtów z uchylnym kilem; 

Joe Powder Throphy – za najlepszy czas po przelicznikach IRC do Fastnet Rock (połowa trasy).

W regatach Gotland Runt 1. miejsce w kategorii Line Honours.

Zwycięstwo w wyścigu B8 Race w kategorii Open, jednocześnie przy ustanowieniu nowego rekordu trasy.

W regatach Rolex Middle Sea Race:

4. miejsce w kategorii Line Honours pośród jednokadłubowców

7. miejsce w klasie IRC/Class1

Przed regatami nastąpiło spotkanie z Polonią na Malcie podczas którego również wyświetlono film „Code 0”. W ramach pokazu Polonia miała możliwość zwiedzania jachtu. Załoganci ILP uczestniczyli również w regatach dla dzieci organizowanych przez Royal Malta Yacht Club

III edycja programu szkoleniowego

W 2021 roku we współpracy z instytucjami, uczelniami morskimi, sportowymi i MKDNiS przeprowadzono III edycję Programu Szkoleniowego. Kapituła złożona z przedstawicieli wyżej wymienionych instytucji wyłoniła 15 laureatów, którzy podczas pobytu I LOVE POLAND w Polsce odbyli w maju i czerwcu praktyki na jachcie. Kilkoro z nich startowało w drugiej połowie roku we wszystkich wyżej wspomnianych regatach.

Podczas pobytu w Polsce odbył się szereg aktywności dydaktyczno-promocyjnych m.in.

- udostępnienie jacht I LOVE POLAND dla PZŻ podczas Polboat,

- zwiedzanie jachtu dla trójmiejskich szkółek żeglarskich,

- udział w paradzie świętojańskiej,

- udostępnienie jachtu do Harken Blokheads Day z udziałem dzieci,

- wymiana doświadczeń z żeglarzami z PFNteam100.

Działania w Projekcie „Polskie Dziedzictwo Wschód” – 2 714 763,77 zł

Projekt wieloletni, skupiający w sobie wszelkie działania podejmowane na obszarze Kresów, m.in.:

Muzeum Chrztu Litwy

Działanie polegało na utworzeniu w podziemiach kościoła i klasztoru Franciszkanów w Wilnie muzeum pokazującego decydujący wkład polskich franciszkanów w chrystianizację Litwy. Kontynuacja prac rozpoczętych w 2019 roku.

Rekonstrukcja barokowych organów

Rekonstrukcja barokowych organów w kościele Franciszkanów w Wilnie i organizacja cyklicznych festiwali polskiej muzyki organowej. Kontynuacja prac rozpoczętych w 2019 roku.

Całoroczna Patriotyczna Instalacja Artystyczna w Wilnie

Działanie polegało na wykonaniu i zamontowaniu instalacji w kościele Franciszkanów w Wilnie. Instalacja składa się z 34 ruchomych figur postaci historycznych związanych z Wileńszczyzną wraz z notami biograficznymi. Kontynuacja prac rozpoczętych w 2019 roku. Uroczyste poświęcenie instalacji odbyło się dnia 4 lipca 2021 roku w kościele franciszkańskim przy ulicy Franciszkańskiej 1 w Wilnie.

Program edukacyjny „Polska – Armenia  2021 – Wspólna historia”

Projekt polegał na organizacji obozu dla dzieci i młodzieży pochodzenia ormiańskiego, podczas którego realizowany był program edukacyjny dotyczący historii, tradycji i kultury Ormian Polskich. W tegorocznej edycji obozu tematem przewodnim była postać księdza Grzegorza Piramowicza, sekretarza Komisji Edukacji Narodowej, autora licznych dzieł poświęconych zagadnieniom nauki. Podczas wyjazdu uczestnicy mieli również możliwość poznania podstaw kresowej kultury ormiańskiej oraz współczesnego języka ormiańskiego.

Program edukacyjny „Polskie kino w Europie”

Założeniem projektu jest organizacja w 10 lokalizacjach na Litwie i Łotwie comiesięcznych pokazów polskich filmów. Wszystkie pokazy odbywały się w cyklach miesięcznych. Każdy pokaz składa się z dwóch polskich filmów - jeden fabularny i jeden dokumentalny o tematyce współczesnej lub historycznej. Taka formuła wydarzenia pozwala uzupełnić lukę w dostępie do polskiej kultury. Wszystkie emitowane  filmy posiadają w napisy w języku litewskim i łotewskim.

Paczka na Kresy – Boże Narodzenie 2021

Akcja polega na zbiórce produktów spożywczych z długim terminem ważności, słodyczy, chemii domowej, kremów, leków, środków opatrunkowych i wielu innych. Wszystkie te artykuły pakowane są przez wolontariuszy do paczek, które dostarczane są do Polaków żyjących na Kresach, na terenie Litwy, Ukrainy, Gruzji i Białorusi. Zbiórki odbywają się dwa razy do roku przed Świętami Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia. Każdorazowo przygotowuje się około 2 tysięcy paczek. Dodatkiem do przekazywanych darów są wykonane przez wolontariuszy kartki z życzeniami. Ich wręczanie jest okazją do spotkania, długiej rozmowy oraz pokazania, że Polska i Polacy wciąż pamiętają o rodakach na Kresach.

Działania w projekcie „Reputacja” – 1 614 143,90 zł

Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym ochrona jej wizerunku, oraz przeciwdziałanie rozpowszechnianiu nieprawdziwych treści historycznych krzywdzących lub zniesławiających Polskę i Polaków.

Projekt stanowi zbiór autonomicznych działań. Opis wybranych działań prowadzonych w ramach projektu zawarto poniżej.

Żegota

Projekt zakładał zrealizowanie pełnej konserwacji dokumentów archiwalnych Żegoty we współpracy z Archiwum Akt Nowych oraz doprowadzenie do zabezpieczenia kilkuset dokumentów utworzonych przez Radę Pomocy Żydom „Żegota” w latach 1942-1944. Aby umożliwić zagranicznym badaczom dostęp do dokumentacji dotyczącej historii Żydów polskich pod okupacją niemiecką, Polska Fundacja Narodowa postanowiła przetłumaczyć i wydać w języku angielskim dokumenty Żegoty oraz zbudować wystawę dotyczącą opublikowanych dokumentów.

Szlak Historyczny na Monte Cassino

Projekt realizowany we współpracy z Wojskowym Instytutem Wydawniczym, który polegał na przygotowaniu i wykonaniu 12 tablic historyczno- edukacyjnych, przedstawiających Drogę Polskich Saperów 2 Korpusu Generała Władysława Andersa, który przyszedł z dalekiej, sowieckiej niewoli. Informacje na tablicach zostały zapisane w języku polskim, włoskim i angielskim, wykorzystano również QR cody, które przekierowują odbiorcę na stronę internetową poświęconą walkom żołnierzy polskich w drodze na Monte Cassino. Szlak przebiega od miasta Cassino do Klasztoru na Monte Cassino. Ukształtowanie terenu jest atrakcyjne dla ludzi uprawiających trekking, ale przejście tym szlakiem jest czymś więcej niż tylko rekreacyjnym czy sportowym wyzwaniem. Dzięki oznaczonej ścieżce może stać się kształtującym doświadczeniem. Szlak bitwy o Monte Cassino pokazuje, że wspólna polsko-włoska historia na zawsze połączyła oba narody w przyjaźni i pamięci o minionych wydarzeniach.

W maju 2021 roku, w obecności Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz Ambasador RP we Włoszech Pani Marii Anny Anders, odbyło się uroczyste otwarcie szlaku. Projekt został objęty honorowym patronatem Wicepremiera i Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Prof. Piotra Glińskiego oraz Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej

Stworzenie wystawy multimedialnej i jej ekspozycja w Muzeum Notre Dame de la Chapelle w Brukseli. Tytuł wystawy nawiązuje do refleksji św. Jana Pawła II. Wystawa przedstawia znaczącą rolę Polski w tworzeniu i obronie wartości chrześcijańskich, które ukształtowały tożsamość kulturową Europy. Prezentuje także Unię Lubelską, jako pierwszy ważny krok na drodze do realizacji idei pokojowego jednoczenia narodów Europy, która po wielu latach zaowocowała powstaniem Unii Europejskiej.

W dniu 11 listopada, uroczystego otwarcia wystawy dokonał Prezes Polskiej Fundacji Narodowej dr Marcin Zarzecki. W oficjalnych uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego – Pan Ambasador Andrzej Sadoś, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, Stały Przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej oraz Pan Ambasador Tomasz Szatkowski, Stały Przedstawiciel RP przy Radzie Północnoatlantyckiej. Na wydarzeniu obecny był także gen. broni Janusz Adamczak - Dyrektor Generalny Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO.

Filmy okolicznościowe

Wyprodukowanie filmów dokumentujących działania związane z projektem Zwiastun.

Kościół w obronie wolności

Polska Fundacja Narodowa w ramach projektu „Kościół w obronie wolności” przekazała środki finansowe na spoty przypominające rolę kapłanów wolności, którzy toczyli walkę o niepodległą Polskę.

Pierwszy materiał przywołuje postać księdza Stanisława Brzóski, legendarnego kapelana Powstania Styczniowego, który został powieszony przez Rosjan. Kolejny materiał wspomina o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce, który swoją odwagą głoszenia prawdy, przeciwstawił się reżimowi komunistycznemu. Nie tylko Polacy zmagali się z komunizmem, broniły się przed nim i inne narody zniewolone przez ZSRR – w tym miejscu należy przypomnieć o księdzu Kardynale Mindszentym, który na Węgrzech zmagał się zarówno z nazizmem jak i komunizmem. Przez materiały przewijają się inni, wspaniali kapłani – ks. Ignacy Skorupka, ks. Jan Macha, ks. Józef Stanek, ks. Władysław Gurgacz, ks. Stefan Niedzielak czy Ojcowie Michał Czartoryski, Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski. Duchowni, którzy zapłacili za Polskę i Prawdę życiem. Rola, a często i ofiara tych odważnych księży była kluczowa, a mimo tego jest często zapomniana - w świecie, który szuka złego w Kościele, warto także przypomnieć jego jasne oblicze. Materiały zaprezentowane zostały w mediach społecznościowych: na YouTube, Twitterze, FB i Instagramie. Spoty zostały zrealizowane w kilku wersjach językowych – po polsku, angielsku, portugalsku, niemiecku, rosyjsku, francusku i węgiersku.

Film dokumentalny – 3 maja czyli dziś

Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja został przygotowany film dokumentalny o okolicznościach powstania tego pierwszego w Europie i drugiego na świecie dokumentu. Obraz to opowieść o odwadze, wizji i wyobraźni bohaterów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, których praca zaowocowała czymś trwalszym niż polityczne czy militarne zwycięstwo. Choć Konstytucja 3 Maja okazała się ustrojowym sukcesem i podczas roku funkcjonowania zyskała poparcie narodu politycznego Korony i Litwy, jej wartość ocenić można dopiero z perspektywy czasu. Powstanie filmu możliwe było dzięki zaangażowaniu wielu organizacji i instytucji kultury m.in. Polskiej Fundacji Narodowej, Archiwum Akt Dawnych, Zamku Królewskiego w Warszawie, Biblioteki Narodowej, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Instytut Pileckiego, Polskiego Radia, Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego. Premiera filmu odbyła się 3 maja 2021 na antenie TVP1.

Film dokumentalny – Kościuszko. Wolność od przemocy

Powstanie polsko-litewskiego dokumentu biograficznego, opowiadającego o polskim i amerykańskim bohaterze narodowym Tadeuszu Kościuszce. Jego rozpoznawalność na całym świecie pośrednio przyczyniła się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Film dotarł nie tylko do Polaków oraz Polonii poza granicami kraju, lecz także do przedstawicieli innych narodowości, którzy przy okazji opowieści o wielkim Polaku, mogli poznać historię własnych krajów. Premiera filmu odbyła się w Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada 2021 roku na antenie Telewizji Polskiej.

III Ogólnopolski przegląd twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki”

Wsparcie działań związanych z realizacją Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego, w tym konkursu na interpretację utworów z repertuaru barda oraz warsztatów przygotowujących uczestników do prezentacji. W trakcie festiwalu miały miejsce trzy pokazy artystyczne zbudowane wokół twórczości Gintrowskiego: „Raport z oblężonego miasta 2021”, „Gintrowski. Psalmy” oraz „Gintrowski od A do Z przy śpiewającym fortepianie”. Podsumowaniem projektu był quiz wiedzy o życiu i twórczości pieśniarza. Premiera spektakli wpisała się w 40. rocznicę wprowadzenia w naszym kraju stanu wojennego. Podczas festiwalu rozprowadzono wydanie specjalne gazety „Pamiątki – rzecz o Przemysławie Gintrowskim”- jedyne w Polsce czasopismo w całości poświęcone osobie i twórczości barda.

Rozwój multimedialnej ekspozycji muzealnej w Izbie Pamięci Generała Kuklińskiego

Działanie polegało na rozwoju stałej ekspozycji multimedialnej Izby Pamięci Generała Kuklińskiego na Starym Mieście w Warszawie. Zadaniem projektu było stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych do zapoznania się, zarówno przez Polaków, jak i obcokrajowców, z misją gen. Ryszarda Kuklińskiego, walką Polaków o niepodległość i demokrację w Europie środkowo-wschodniej.

Szkoła Letnia IDMN

W programie szkoły znalazły się wykłady oraz warsztaty prowadzone przez znawców historii ruchu narodowo-chrześcijańskiego i historii najnowszej oraz doświadczonych dydaktyków. Celem projektu było pokazanie roli Kościoła, który czterdzieści lat temu stał się oazą dla niezależnej kultury, służył pomocą represjonowanym członkom związku i nauczycielom. Praktycznym aspektem projektu było pokazanie miejsc, w których działa się historia współczesna oraz spotkanie z uczestnikami tych wydarzeń.

Z wdzięczności za Polskę – wywiady z bohaterami

W ramach cyklu #ZwdzięcznościzaPolskę, w Radio Warszawa powstało 26 wywiadów z Bohaterami, którzy na wszystkich frontach II Wojny Światowej, z bronią w ręku walczyli o naszą wolność. Te wzruszające opowieści i wspomnienia kombatantów, pokazują ludzi gotowych na wszelkie poświęcenie dla naszej Ojczyzny, a jednocześnie tak bardzo zwykłych, marzących o normalnym życiu. Historia ich walki o niepodległość pokazuje, jaką wartością jest dla nich Polska. Cały cykl wywiadów #ZwdzięcznościzaPolskę można odsłuchać w internecie. Dla kilku kombatantów były to ostatnie, zarejestrowane w przestrzeni publicznej wywiady.

Moje Archiwum 3

Projekt zakładał przeprowadzenie konkursu na najcenniejsze pamiątki związane z doświadczeniem komunizmu w Polsce oraz zachęcenie do zagłębienia się w domowe archiwa, albumy, pamiątki po rodzicach i dziadkach. W wielu domowych szufladach wciąż czekają na odkrycie unikatowe eksponaty, które są ważne i cenne, nie tylko dla najbliższej rodziny, ale są też świadkami burzliwego i trudnego okresu zapisanego na kartach polskiej historii. W wyborze zwycięskich prac ważne były oryginalność prezentowanego eksponatu lub eksponatów, wartość poznawcza, wielkość zbioru oraz jego rola w rodzinie. Członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Michał Góras został powołany do Kapituły Konkursowej oceniającej zgłoszenia uczestników. Wyróżnione zdjęcia można oglądać na stronie audycji „Lato z Radiem” w zakładce „Moje archiwum”.

Anglojęzyczna wersja filmu VR „Wiktoria 1920”

Projekt polega na stworzeniu anglojęzycznej wersji filmu VR 360° 3D „Wiktoria 1920”, który prezentuje historię Bitwy Warszawskiej. Najważniejsze momenty konfliktu oglądamy z perspektywy młodego polskiego żołnierza, który dostaje misję przekazania ważnego meldunku z okolic Ciechanowa, do siedziby radiowywiadu w warszawskiej Cytadeli. Uczestniczymy bezpośrednio w szarży ułanów, latamy samolotem polskiego lotnictwa, poznajemy rolę kobiet w wywiadzie frontowym oraz bestialstwo bolszewików. Widzimy na własne oczy poświęcenie młodych ludzi wstępujących do wojska oraz solidarność Polaków bez względu na poglądy polityczne. Trwający nieco ponad 30 minut film kończy wzruszający moment, gdy dowiadujemy się jak polscy bohaterowie przechytrzyli bolszewików, zagłuszając ich radiostację, poprzez nadawanie fragmentów Pisma Świętego. Szczegółowe działanie polega na dokręceniu scen z jednym z bohaterów - Merianem C. Cooperem, zdubbingowanie całego filmu przy pomocy native aktorów z USA oraz przemontowanie początku i końca filmu.

Promocja polskiego designu na EXPO

Zaprezentowanie kolekcji modowej Doroty Goldpoint podczas prestiżowego tygodnia Arab Fashion Week w Dubaju. Prezentowana kolekcja pt. „Śladami polskiego folkloru” inspirowana była Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze". Zakwalifikowanie się do udziału w pokazie mody było dużym sukcesem i wyróżnieniem. Po zakończonym tygodniu Arab Fashion Week kolekcja prezentowana była na stoisku podczas światowych targów EXPO 2020 w Dubaju.

Międzynarodowy Konkurs kompozytorów muzyki klasycznej

Działanie polegało na przeprowadzeniu i rejestracji dwóch koncertów premierowych utworów napisanych przez młodych, polskich kompozytorów muzyki klasycznej, nagrodzonych na konkursie kompozytorskim w Rumii oraz wydaniu płyty CD z ich utworami. Płyta CD była nieodpłatnie rozprowadzona wśród uczestników Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej, uczelni i podmiotów współpracujących z festiwalem w kraju i za granicą. Płyta trafiła również do wybranych parafii, ośrodków wychowawczych i szkół w Polsce i za granicą oraz do wybranych podmiotów kulturalnych i edukacyjnych.

XIII Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni Niezłomni Wyklęci (NNW)

Polska Fundacja Narodowa zaprezentowała podczas Festiwalu NNW dwa filmy. Pierwszy to dokument „Walka o głos”, opowiadający fascynującą historię walki polskich kobiet o uzyskanie praw wyborczych. Walki rozumianej nie tylko jako działania niepodległościowe, ale także – a może przede wszystkim – pionierskie działania społeczne, edukacyjne i legislacyjne. Drugim obrazem prezentowanym w Gdyni był film dokumentalny "Code Zero" przedstawiający kapitana, załogę jachtu I Love Poland oraz sukcesy pierwszego polskiego jachtu klasy Volvo Open 70 pod polską banderą. Każdemu pokazowi towarzyszył panel dyskusyjny z udziałem twórców, historyków, ekspertów oraz Zarządu PFN.

Ważnym elementem udziału Polskiej Fundacji Narodowej w Festiwalu było także zaprezentowanie wystawy Century of Martyrs, realizowanej z Platformą Europejskiej Pamięci i Sumienia, obrazującej sylwetki osób prześladowanych przez ustroje totalitarne.

Festiwal Filmowy NNW ma charakter międzynarodowy, prezentuje dokonania kinematografii w kontekście kulturowym i społecznym, w tym ukazuje dziedzictwo historyczne krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jest wydarzeniem branżowym, przestrzenią do spotkania się doświadczonych twórców z młodymi niekomercyjnymi artystami, filmowcami jak również producentami i dystrybutorami. To jedyny w Europie i największy tego typu festiwal filmowy poświęcony historii najnowszej, to także miejsce gdzie z perspektywy kinematografii widzimy jak zmienił się nasz kraj i europejskie kino.

Pomoc PFN w walce z epidemią COVID-19 – 889 635,89 zł

Udzielanie finansowego wsparcia, pomocy jednostkom walczącym z epidemią poprzez przekazanie darowizny na zakup sprzętu, środków ochrony osobistej i innych artykułów niezbędnych w tej walce.

Sytuacja związana z pandemią wywołaną chorobą zakaźną COVID-19, spowodowała, że Polska Fundacja Narodowa od początku włączyła się intensywnie w działania pomocowe dotyczące ograniczenia negatywnych skutków pandemii. Realizujemy zadania, które nie tylko zgodne są z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, ale przede wszystkim pozwalają na szybką i realną pomoc szpitalom, także DPS-om oraz podmiotom zaangażowanym w udzielanie pomocy osobom z grup najwyższego ryzyka. Nasza aktywność w obszarze zakupu sprzętu diagnostycznego oraz środków ochrony indywidualnej, to zobowiązanie wynikające z potrzeby integracji zasobów NGO’s oraz szpitali w sytuacji kryzysowej.

Działania Polskiej Fundacji Narodowej w walce z koronawirusem:

Obiady dla bohaterów

Odpowiadając na apel społeczny Stowarzyszenia Odra-Niemen i Fundacji Nie zapomnij o nas Polska Fundacja Narodowa przystąpiła do kolejną edycję akcji #ObiadyDlaBohaterów. Sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie doprowadziła do przewartościowania większości inicjatyw i projektów realizowanych przez instytucje sektora finansów publicznych, podmioty komercyjne oraz organizacje trzeciego sektora. Inicjatywa #ObiadyDlaBohaterów wpisuje się w intencję PFN docierania do grup najwyższego ryzyka, których warunki bytowe i zdrowotne, a także aktywność w zakresie kontaktów społecznych, wskutek reżimu sanitarnego  pogorszyły się. Dostarczanie posiłków seniorom, kombatantom, to bardzo konieczna i konkretna działalność pomocowa. Dlatego inicjatywa #ObiadyDlaBohaterów jest kontynuowana a Polska Fundacja Narodowa uznała za słuszne zaangażować się w jej realizację i wsparcie tych, którzy walczyli o niepodległość naszego kraju. Kontynuacja działań podjętych w 2020 roku.

Wsparcie Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci prowadzi hospicjum domowe, które jest zespołem domowej opieki paliatywnej nad nieuleczalnie chorymi dziećmi. Domowa opieka paliatywna jest alternatywą wobec pobytu w szpitalu. W ramach działania zakupiono m.in. 2 asystory kaszlu. Stosowanie asystora kaszlu w opiece paliatywnej pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych i związanych z nimi powikłań będących następstwem procesu leczenia i antybiotykoterapii.

Wsparcie artystów polskich i zagranicznych

Darowizna na zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID-19 dla polskich i zagranicznych artystów, pracowników technicznych, porządkowych.

Korpus rehabilitacyjny dla Powstańców Warszawskich

W odpowiedzi na potrzeby kombatantów Fundacja Nie zapomnij o nas i Stowarzyszenie Odra Niemen we współpracy z Polską Fundacją Narodową powołała Korpus Rehabilitacyjny dla Powstańców Warszawskich. Stan zdrowia wielu naszych bohaterów pogarsza się z każdym tygodniem panującej epidemii. Wielu z nich cierpi na problemy z krążeniem i inne schorzenia spowodowane wielotygodniową izolacją. Profesjonalna pomoc fizjoterapeutów oraz rehabilitantów jest w tym czasie niezbędna do utrzymania dobrego stanu zdrowia. Korpus w pierwszym etapie trwania projektu otoczył opieką najbardziej potrzebujących kombatantów. Rehabilitanci dwa razy w tygodniu przeprowadzają zajęcia bezpośrednio w domach weteranów, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy regularnych testach na obecność koronawirusa.

Film fabularny – 832 161,09 zł

Zebranie dokumentacji niezbędnej do przygotowania różnych wersji scenariusza oraz wybór autora scenariusza realizowane przez agencję w Los Angeles, operatora umowy i produkcji (główny koszt poniesiony w 2020 roku).

Film o Merianie C. Cooperze, który będzie przybliżał historię wojny polsko-bolszewickiej na kanwie życiorysu znanego amerykańskiego reżysera Meriana C. Coopera i jego służby w Wojsku Polskim.

Prace przygotowawcze, konsultacje historyczne, stworzenie anglojęzycznego scenariusza do filmu o Merianie C. Cooperze, przybliżającego  historię wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej audytorium anglojęzycznemu. Merian C. Cooper był jednym z najbardziej znanych Amerykanów uczestniczących w wojnie polsko – bolszewickiej. Poprzez opowiedzenie widzowi historii jego służby w Eskadrze Kościuszkowskiej, wyprodukowany w przyszłości film ma przybliżyć odbiorcom na całym świecie historię Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Warszawskiej 1920 roku, uznawanej za osiemnastą decydująca bitwę w dziejach ludzkości. Realizacji tego celu wymaga dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców a zatem film o Merianie C. Cooperze powinien być produkcją zrealizowaną w oparciu o profesjonalny scenariusz, ze skuteczną globalną dystrybucją produkcji.

Aby pamięć przetrwała…- upowszechnienie pamięci o ofiarach nazizmu i komunizmu w Europie – 645 207,55 zł

Celem projektu była zmiana europejskiej świadomości o ofiarach reżimów totalitarnych, podejścia do ofiar komunizmu oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się projektami poświęconymi ofiarom reżimów totalitarnych.

Partnerem projektu jest Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia z siedzibą w Pradze, której działania mają rozszerzyć publikację „Aby pamięć przetrwała”. Nowe publikacje wydane zostały w dwóch wersjach językowych. Wydana została także gra planszowa „Accross the Iron Courtain”, zorganizowane były warsztaty dla nauczycieli rozszerzające wiedzę na temat historii dwóch totalitaryzmów oraz wydany został tom z serii wydawniczej „Testimonies of Totalitarianism”. Zorganizowane były także prezentacje 3 wystaw „Totalitarianism in Europe”, „European Gulag” i „Century of Martyrs” w miastach gdzie działają oddziały Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia oraz zorganizowanie spotkań członków Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia. Wystawa „Century of Martyrs” została zaprezentowana podczas Festiwalu NNW w Gdyni w 2021 roku.

Kampanie społeczne w Polsce i w innych krajach – 495 445,56 zł

Projekt oraz wszelkie działania w nim podejmowane mają charakter reaktywny. Poszczególne kampanie społeczne są przygotowywane i uruchamiane w zależności od bieżących potrzeb. Opis poszczególnych działań realizowanych w ramach projektu zaprezentowano poniżej.

Film ,,Hidden Poland’’

Produkcja godzinnego filmu telewizyjnego, którego narratorem i gospodarzem jest Peter Greenberg. W filmie, przeznaczonym dla zagranicznego widza, ukazane są miejsca szczególne i wyjątkowe w Polsce, których nie sposób znaleźć w przewodnikach turystycznych. Film utrzymany jest w konwencji adventure, a gospodarz zabiera swoich gości w inspirującą podróż przez Polskę w czasie i przestrzeni, różnymi, często zaskakującymi, środkami lokomocji.

Zdjęcia do filmu ,,Hidden Poland’’ powstawały m.in. w Bieszczadach, Karkonoszach, Tatrach, Łodzi, Warszawie, na Mazurach i nad Bałtykiem. Niezwykłe ujęcia filmowe w rozdzielczości 4K w połączeniu z dźwiękiem 5.1 gwarantują niezwykły wizualny rozmach produkcji.

Film jest emitowany w Stanach Zjednoczonych w 354 stacjach telewizyjnych wchodzących w skład platformy telewizyjnej PBS, gdzie będzie wielokrotnie powtarzany w ciągu minimum 4 lat od premiery. Równolegle jest rozpowszechniany na całym świecie  za pośrednictwem platform cyfrowych takich jak Amazon Prime czy YouTube.

Przygotowanie spotów pokazujących polską kulturę, naturę, historię oraz najpiękniejsze i najważniejsze polskie zabytki.

Kontynuacja działań podjętych w 2020 roku.

Projekt „Zwiastun” – 463 119,60 zł

Zwiastun jest projektem Polskiej Fundacji Narodowej realizowanym we współpracy z Batalionową Grupą Bojową NATO, w skład której wchodzą Amerykanie, Brytyjczycy, Chorwaci i Rumunii. Celem projektu jest promocja wizerunku Rzeczpospolitej Polskiej oraz budowanie pozytywnej świadomości na temat Polski wśród żołnierzy.

W ramach projektu w 2021 roku żołnierze zwiedzili Warszawę, Kraków, Gdańsk, Lublin, Częstochowę oraz zabytki na ścianie wschodniej m.in. Pokamedulski Zespół Klasztorny w Wigrach, Suchowolę oraz Okopy gdzie urodził się błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko.

Organizowane przyjazdy związane były z obchodami Dnia Żołnierzy Wyklętych, rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz II Wojny Światowej i Narodowego Dnia Niepodległości.

Wojskowi odwiedzili Muzeum Żołnierzy Wyklętych oraz wzięli udział w uroczystościach na „Łączce” na cmentarzu Powązkowskim. Złożyli znicze na grobie Ryszarda Kuklińskiego oraz Witolda Pileckiego. Żołnierze odwiedzili także Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, wzięli udział w uroczystościach na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach oraz w „Żywym znaku dla Powstania Warszawskiego na Placu Zamkowym”. Żołnierze zwiedzili Starówkę w Warszawie i Gdańsku, Muzeum Powstania Warszawskiego, II Wojny Światowej oraz Muzeum Wojska Polskiego. Odwiedzili także Skarbiec na Jasnej Górze, Muzeum Stutthof w Sztutowie – Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1939 – 1945), Państwowe Muzeum na Majdanku – Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku oraz Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Przywracanie zapomnianej historii II – 389 000,00 zł

Dofinansowanie międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu "Przywracanie zapomnianej historii", podczas której prezentowane i dyskutowane są anglojęzyczne prace dotyczące historii Polski oraz weryfikowane podręczniki akademickie z krajów anglojęzycznych opisujących historię Polski. W konferencjach wzięło udział kilkunastu autorów i współautorów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii oraz z Polski i Litwy, przedstawiciele wydawnictw akademickich z USA i Kanady, eksperci z Polski, Czech, Ukrainy, Słowacji i Węgier. W ramach projektu omawiano podręczniki będące dla amerykańskich studentów podstawowym źródłem wiedzy
o historii nie-amerykańskiej. Zawarte w nich treści dotyczące historii Polski są często jedynymi na jakie trafiają anglojęzyczni studenci.

AMERYKAŃSCY KOORDYNATORZY: Prof. Andrzej S. Kamiński — Georgetown University Prof. James Collins — Georgetown University Prof. John Merriman — Yale University Director Peter Kracht — University of Pittsburgh Press.

POLSCY KOORDYNATORZY: Eulalia Łazarska — President of Foundation for Civic Space and Public Policy Prof. Adam Kożuchowski — Institute of History, Polish Academy of Sciences Ekaterina Kolb — Foundation for Civic Space and Public Policy Oleksandr Avramchuk — Foundation for Civic Space and Public Policy.

STAŁY KOMITET DORADCZY: Prof. Szczepan Biliński — Polish Academy of Arts and Sciences Director Robert Kostro — Polish History Museum Dr. Jan Malicki — Centre for East European Studies at the University of Warsaw Dr. Marcin Zarzecki — President of Polish National Foundation AUTHORS: Prof. Yakov Feygin — Bergruen Institute, Los Angeles Prof. Faith Hillis — University of Chicago Prof. Volodymyr Kravchenko — University of Alberta Prof. Ken Moss — Johns Hopkins University Prof. Anna Muller — University of Michigan-Dearborn Prof. Olena Palko — University of London Prof. Cristina Plamadeala — SciencePo Prof. Endre Sashalmi — University of Pecs Prof. Joshua Zimmerman — Yeshiva University.

EDYTORZY: Prof. Daniel Beer — Royal Holloway, University of London, Academic Studies Press Prof. John Bukowczyk — Wayne State University, Ohio University Press Susan Ferber — Oxford University Press Ricky S. Huard — Ohio University Press Kathleen McDermott — Harvard University Press Stephen Shapiro — University of Toronto Press Richard Ratzlaff — McGill-Queen’s University Press.

EKSPERCI: Prof. Jan Bruski — Jagiellonian University Prof. James Collins — Georgetown University Dr. Spasimir Domaradzki — Lazarski University Prof. Henryk Głębocki — Jagiellonian University Dr. Rigels Halili — University of Warsaw Dr. Tomasz Hen-Konarski — Institute of History, Polish Academy of Sciences Prof. Yaroslav Hrytsak — Ukrainian Catholic University Prof. Maciej Janowski — Institute of History, Polish Academy of Sciences Dr. Mariusz Jastrząb — Collegium Civitas Dr. Marta Jaworska-Oknińska — University of Warsaw Prof. Andrzej S. Kamiński — Georgetown University Dr. Łukasz Kamiński — University of Wroclaw Dr. Kamil Kijek — University of Wroclaw Prof. Dariusz Kołodziejczyk — University of Warsaw Prof. Adam Kożuchowski — Institute of History, Polish Academy of Sciences Prof. Daria Lipińska-Nałęcz — Polish Academy of Sciences Prof. Krzysztof Łazarski — Lazarski University Prof. John Merriman — Yale University Prof. Joanna Nalewajko-Kulikov — Institute of History, Polish Academy of Sciences Prof. Andrzej Nowak — Jagiellonian University Prof. Tomasz Ochinowski — University of Warsaw Prof. Andrii Portnov — European University Viadrina Dr. Michał Przeperski — Institute of National Remembrance Prof. Oleksii Sokyrko — Taras Shevchenko National University of Kyiv Prof. Bożena Szaynok — University of Wroclaw Prof. Marek Wierzbicki — John Paul II Catholic University of Lublin, The Institute of National Remembrance.

Tłumaczenia – 153 267,84 zł

Projekt obejmuje wszelkie działania związane z tłumaczeniem na języki obce wybranych materiałów historycznych, edukacyjnych, kulturowych spełniających cele statutowe PFN.

W ramach projektu w 2021 roku zrealizowano działania:

Polacy w Padwie

Projekt wpisuje się w obchody 800. rocznicy powstania Uniwersytetu w Padwie. Działanie polega na tłumaczeniu na język włoski i wydaniu artykułów wprowadzających do opracowanych i transkrybowanych materiałów źródłowych, opublikowanych w dwóch tomach poświęconych polonikom w Bazylice św. Antoniego w Padwie.

Zbigniew Herbert i poetyka daru

W 2018 roku na Uniwersytecie w Lille została zorganizowana sesja naukowa „Zbigniew Herbert i poetyka daru” wieńcząca kilkuletni cykl ukazywania się tomów z utworami poety. Dorobkiem sesji jest zbiór wystąpień prelegentów - 16 artykułów literaturoznawców, komparatystów, specjalistów od sztuki, literatury oraz tłumaczy z Francji, Polski, Kanady, Chin, Anglii, Szwajcarii, podkreślających uniwersalną wartość dzieł Herberta. Projekt zakładał tłumaczenie na język francuski polskiego wydania pokonferencyjnej książki, poświęconej wybitnemu polskiemu poecie Zbigniewowi Herbertowi. Wydanie to poszerza zakres problematyki, perspektywę badawczą oraz wnosi cenny wkład do literaturoznawstwa. Książka zredagowana przez Brigitte Gautier i Macieja Urbanowskiego wzbogacona jest zdjęciami i reprodukcjami oraz fragmentami utworów poety.

Spotkania autorskie promujące książkę odbyły się m.in. w Księgarni Polskiej w Paryżu, na Uniwersytecie w Lille oraz w Cafe Radio w Warszawie.

W uroczystej promocji książki w Warszawie udział wzięli m.in. Ambasador Republiki Francuskiej w Polsce Frédéric Billet, Członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Michał Góras oraz autorzy Brigitte Gautier i Maciej Urbanowski.

Monografia – Wersal 1919

Działanie polegało na sfinansowaniu tłumaczenia na język niemiecki monografii Profesora Grzegorza Kucharczyka, przedstawiającej kulturę bezpieczeństwa z perspektywy Europy Środkowo-wschodniej, wypracowanej przez Konferencje Wersalską.

Kultura ludowa bez granic

Projekt zakładał przetłumaczenie na język angielski siedemnastu filmów zrealizowanych w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w 2020 roku. Część filmów dotyczyła działalności instytucji znajdujących się na jego terenie, zabytków, zgromadzonych zbiorów, wystaw we wnętrzach obiektów czy pracy muzealników. Pozostałe filmy były odtworzeniem obrzędów kultywowanych dawniej na podlaskiej wsi. Niektóre z nich związane były ze świętami, jak „Chodzenie z królewną” czy „Konopielka”, inne – z życiem codziennym, np. „Kiszenie kapusty”. Każdy z nich został przystosowany do odbioru przez osoby niesłyszące dzięki tłumaczeniu na język migowy. Napisy w języku angielskim pozwoliły na poszerzenie kręgu odbiorców o obcokrajowców.

PFN dla edukacji – 124 927,00 zł

Projekt złożony z szeregu działań, będących odpowiedzią na aktualne potrzeby związane z edukacją, które będą spełniać cele i założenia projektu.

Dotychczas w ramach projektu odbyły się:

Camino 2021

W ramach działania zorganizowana została debata naukowa, której tematem były pojęcia naród i narodowy - jako fundamentalne pojęcia dla każdej trwałej społeczności.

Collegium Intermarium

Działanie polegające na zorganizowaniu w dniu inauguracji akademickiej, międzynarodowej konferencji Collegium Intermarium – miejsce prawdy w czasach cancel culture. Dodatkowo ważnym elementem projektu było powstanie materiałów multimedialnych audio i wideo z konferencji a także organizacja spotkania intelektualistów z politykami, przedstawicielami ministerstw w celu rozmowy o cancel culture.

TedxYouth@Tarnów 2021

W ramach działania TedxYouth@Tarnów 2021 została przeprowadzona konferencja mająca na celu wzrost świadomości na temat możliwości wyboru ścieżki edukacyjnej i życiowej oraz zachęcenie młodzieży do niekonwencjonalnego sposobu myślenia.

#Zostań w domu PFN dla edukacji – 90 464,44 zł

Działania mające na celu zachęcić polskie społeczeństwo, a w szczególności młodzież do zachowań ograniczających przenoszenie wirusa. Poprzez ciekawą ofertę Polska Fundacja Narodowa chce osiągnąć cele związane ze wsparciem Ministerstwa Zdrowia i służby zdrowia, zachęcając do ograniczenia mobilności społecznej.

W związku z izolacją społeczną wywołaną przez chorobę zakaźną COVID-19, Polska Fundacja Narodowa uruchomiła projekt, a w jego ramach szereg działań mających na celu wsparcie dzieci i młodzieży podczas pandemii. Działania te zrealizowane w ciekawy i nowoczesny sposób, pomogły w twórczym wypełnieniu czasu spędzanego w domu podczas pandemii wywołanej koronawirusem. Projekt ma charakter reaktywny i jest złożony z działań, będących odpowiedzią na aktualne potrzeby związane z epidemią.

W ramach projektu zostały zrealizowane działania:

Wideokonferencja – Europa po pandemii

Działanie polegało na zorganizowaniu całodniowej wideokonferencji, na której były przedstawione wypowiedzi uczestników polskich, niemieckich i gruzińskich. Wideokonferencja była otwarta dla szerokiej publiczności, w tym również dla młodzieży, spędzającej czas w domu podczas epidemii.

Wideokonferencja umożliwiła wymianę opinii na temat konsekwencji epidemii oraz zainicjowała współpracę polskich naukowców i intelektualistów (filozofów, politologów, socjologów) z grupą badaczy z Gruzji i Niemiec. Na wideokonferencji przedstawiony i promowany był polski punkt widzenia przemian kulturowych, społecznych i politycznych w Europie.

Akademia Radiowa

Projekt polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu dla młodych adeptów sztuki reportażu radiowego. Z wielu nadesłanych prac zostały wybrane merytorycznie najlepsze. Kapituła Konkursowa wyłoniła zwyciężczynię, która otrzymała możliwość odbycia stażu w Polskim Radiu.