Absolutorium dla Zarządu PFN

29

czerwca 2022 r.

Absolutorium dla Zarządu PFN

Rada Fundacji „Polska Fundacja Narodowa” jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi oraz wybrała Zarząd PFN na kolejną 5-letnią kadencję w dotychczasowym składzie: Prezes Dr Marcin Zarzecki, członkowie Zarządu Michał Góras oraz Cezary Andrzej Jurkiewicz.

W imieniu własnym, Zarządu i Zespołu Polskiej Fundacji Narodowej bardzo dziękujemy naszym Fundatorom za zaufanie i wsparcie. Słowa podziękowania kierujemy do Członków Rady Fundacji, ponieważ bez życzliwości i kompetencji Osób, które stanowią Radę Fundacji, efektywna realizacja projektów PFN byłaby niemożliwa. Wszystkie Państwa sugestie, wskazania i opinie stanowią dla nas fundamentalne wektory do zwiększania efektywności podejmowanych działań. Zaufanie jakim nas obdarzyliście jest zachętą do jeszcze większej i intensywniejszej pracy.

Dr Marcin Zarzecki

Michał Góras

Cezary Andrzej Jurkiewicz