Polska Fundacja Narodowa włączyła się w skoordynowane działania pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy

09

marca 2022 r.

24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska dokonała agresji na niepodległą Ukrainę i mimo nałożenia przez kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, Kanadę czy Japonię sankcji gospodarczych, nie zaprzestała działań wojennych. Wojsko rosyjskie niszczy strategiczne punkty, kierując swoje działania zbrojne na szpitale, szkoły i przedszkola, budynki mieszkalne, środki transportu i korytarze humanitarne. Jak podała ukraińska państwowa służba do spraw nadzwyczajnych, od początku inwazji Rosji na Ukrainę zginęło już ponad 2000 cywili. Dlatego wielu obywateli ucieka z Ukrainy do sąsiednich krajów – głównie do Polski, która jako pierwszy kraj na świecie zaoferowała pomoc w postaci wsparcia żywnościowego, medycznego i rzeczowego dla mieszkańców Ukrainy. Do tej pory granicę z Polską przekroczyło ponad milion uchodźców, głównie matek z dziećmi.

„W tak tragicznej sytuacji nikt z nas nie może stawiać się w pozycji pasywnego obserwatora. Polska Fundacja Narodowa niezwłocznie uruchomiła działania projektowe koordynowane z instytucjami publicznymi oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami, aby dystrybuować medykamenty, środki higieny osobistej i paczki żywnościowe dla potrzebujących. Kolejny obszar naszej aktywności to dostarczanie precyzyjnej i aktualnej informacji zachodnim dziennikarzom oraz zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej opinii publicznej. Pamiętajmy, że równolegle do działań wojennych prowadzona jest wojna informacyjna. Staramy się, aby autentyczne materiały audiowizualne opowiadające o polskim wsparciu dla uchodźców z Ukrainy docierały do zagranicznych audytoriów” – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej

„Naszym obowiązkiem jest udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w konflikcie zbrojnym wywołanym przez Rosję, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczpospolitej ale także tym, którzy pozostali w swoich domach by bronić ojczyzny. Dlatego też Polska Fundacja Narodowa wsparła szereg instytucji i działań, które mają na celu pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy i na Ukrainie. Dołączyła tym samym do skoordynowanych działań jakie realizowane są przez polski rząd.” –dodał wiceprezes PFN Michał Góras.

Główne działania PFN to pomoc materialna, medyczna i żywnościowa, walka z dezinformacją w cyberprzestrzeni oraz mediach globalnych a także dokumentowanie aktów działań pomocowych, jako materiału kształtującego wizerunek Polski za granicą.

Polska Fundacja Narodowa wraz ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen pomaga osobom polskiego pochodzenia mieszkającym na Ukrainie, które w związku z wojną znalazły się w niewyobrażalnie trudnej sytuacji życiowej. Fundacja sfinansowała zakup i dostarczenie na Ukrainę artykułów szybko zużywalnych czyli żywności z długim terminem ważności, artykułów higienicznych, chemii gospodarczej, artykułów dla dzieci, opatrunków i leków.

PFN pomaga przy organizowaniu przewozu osób z terenów objętych działaniami wojennymi, wspiera akcję zakupu apteczek i leków niezbędnych do ratowania życia na Ukrainie a także udziela pomocy polskim hospicjom, które przyjmują osoby terminalnie chore – zwłaszcza dzieci – ze strefy wojny.

Polska Fundacja Narodowa realizując swoje cele statutowe i odpowiadając na aktualną sytuację polityczną, włączyła się w pomoc humanitarną dla Ukrainy, konkretnie i bezpośrednio odpowiadając na potrzeby ludzi, którzy uciekają przed rosyjską inwazją na ich niepodległe państwo.