OŚWIADCZENIE POLSKIEJ FUNDACJI NARODOWEJ

03

listopada 2021 r.

 

Warszawa, 3 listopada 2021 r.

OŚWIADCZENIE POLSKIEJ FUNDACJI NARODOWEJ

 

Polska Fundacja Narodowa sprzeciwia się wszelkim próbom upolitycznienia filmu „Śmierć Zygielbojma”, którego jest współproducentem. 

PFN, realizując swoje cele statutowe, w tym promocję polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, zaangażowała się w produkcję filmu, którego głównym tematem jest niezwykle ważna, zapomniana historia drugiej wojny światowej, jeden z najdramatyczniejszych protestów przeciw obojętności „cywilizowanego świata” na żydowską zagładę - samobójstwo Szmula Mordechaja Zygielbojma w 1943 roku w Londynie.

Reżyser filmu „Śmierć Zygielbojma” miał pełną wolność i swobodę artystyczną przy tworzeniu filmu. Nikt nie ingerował w treść artystycznego przekazu. Krytyczne uwagi poczynione podczas przemówienia otwierającego pokaz wspólnej produkcji są niezrozumiałe i zaskakujące, gdyż nie padły podczas wielu spotkań kolaudujących treść i formę filmu na każdym poprzednim etapie prac nad filmem.

Wszystkie materiały prasowe i promocyjne dotyczące filmu były konsultowane z historykami oraz producentami filmu i zawierają wyłącznie treści merytoryczne – informacyjne i edukacyjne.

Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej stanowczo sprzeciwia się wszelkim formom upolityczniania filmu, którego przekaz jest uniwersalny, a temat niezwykle ważny dla współczesnego świata.

Ponadto Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej zwraca uwagę, że premiera tak ważnego, oczekiwanego przez wiele środowisk filmu nie jest właściwym miejscem do odczytywania manifestów politycznych.

/-/ Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej