MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „ISPIRAZIONI CLASSICHE ED ASPIRAZIONI CULTURALI DEI PROMOTORI DELLA CULTURA POLACCA A PADOVA”

14

października 2021 r.

Przedstawiciele Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, dr Marcin Zarzecki, prezes Zarządu i Michał Góras, członek Zarządu, uczestniczyli w międzynarodowej konferencji pt. ISPIRAZIONI CLASSICHE ED ASPIRAZIONI CULTURALI DEI PROMOTORI DELLA CULTURA POLACCA A PADOVA. Konferencja organizowana przez Accademia dei Rampanti to międzynarodowa inicjatywa naukowa mająca na celu zbudowanie sieci polskich instytucji we Włoszech. Wydarzeniu towarzyszyło spotkanie z reprezentantami organizacji i instytucji naukowych i kulturalnych. Polska Fundacja Narodowa, zgodnie ze swoimi celami statutowymi, wspiera organizacje polonijne, posiada swoich reprezentantów w kapitule wybierającej Polaka Roku we Włoszech i realizuje działania zmierzające do zachowania oraz upowszechniania poloników, m. in. na Uniwersytecie w Padwie.

„Otrzymaliśmy możliwość uczestniczenia w koniecznym procesie sieciującym organizacje akademickie i kulturalne zajmujące się polskim dziedzictwem we Włoszech. Potraktujmy to wydarzenie jako inicjujące, ale pozwalające porównać instytucjonalne doświadczenia oraz wyznaczyć elementarne obszary tematyczne badań naukowych, także kierunki współpracy. To ważny początek” - powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Zarządu PFN

"Należy zwrócić uwagę na wyjątkowe znaczenie Uniwersytetu w Padwie dla naszej nauki. To właśnie w jej murach wykształciły się elity polskie XVI i początku XVII stulecia, co potwierdzają nazwiska tzw. „padewczyków”, uchodzących za osoby o wyrafinowanej kulturze oraz kompetencjach filologicznych czy medycznych.” - powiedział wiceprezes PFN Michał Góras.