Najważniejsze projekty PFN w 2020 roku

11

lipca 2021 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ POLSKIEJ FUNDACJI NARODOWEJ ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2020

Polska Fundacja Narodowa, jak co roku, udostępniła na stronie internetowej sprawozdanie, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach.  Sprawozdanie to, zgodnie ze Statutem Fundacji oraz Regulaminem Rady Fundacji, zostało zaakceptowane przez Radę Fundacji, organ statutowy PFN odpowiedzialny za opiniowanie działań statutowych oraz związanych z polityką finansową Fundacji. Sprawozdanie zostało zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491, z późn. zm) przekazane do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - organu właściwego dla Fundacji, której cele statutowe związane są z zakresem działania Ministra.

Dowodzi to pełnej transparentności podejmowanych przez PFN działań i aktywnego realizowania wszystkich zobowiązań sprawozdawczych.

Warto przypomnieć, iż Fundacja „POLSKA FUNDACJA NARODOWA” została założona

Aktem Założycielskim w dniu 16 listopada 2016 r. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „KRS”) nastąpił w dniu 29 grudnia 2016 r. Fundacja „POLSKA FUNDACJA NARODOWA” została ustanowiona przez następujących Fundatorów: PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; ENEA Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu; ENERGA Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku; TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach; KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lubinie; Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, z siedzibą w Płocku; Grupa LOTOS Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku; Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; Grupa Azoty Spółka Akcyjna, z siedzibą w Tarnowie; Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie; Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie; Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Fundacji w omawianym okresie - od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., funkcjonował w następującym składzie:

Marcin Zarzecki - Prezes Zarządu,

Michał Góras - Członek Zarządu,

Cezary Andrzej Jurkiewicz - Członek Zarządu.

Fundacja w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.

Warto zaznaczyć, iż na dzień 31 grudnia 2021 r. w systemie wnioskowym Fundacji znajdowało się 1441 wniosków (w 2017 roku 271 projektów, w 2018 roku 424, w 2019 roku 279). Wzrost zainteresowania kooperacją z PFN i zwiększanie portfolio realizowanych projektów przekłada się na fluktuację liczby zatrudnionych osób. Liczba pracowników Fundacji jest zmienna w czasie i determinowana ogólną liczbą analizowanych, przygotowywanych i realizowanych programów, projektów i działań.

W 2020 roku Fundacja wypłaciła wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom w wysokości 5.946.587,43 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osób zatrudnionych w Fundacji, w tym członków Zarządu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń/dzieło/odprawy. Pomimo wzrostu przeciętenego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2019 r. w porównaniu do IV kwartału 2018 r., co stanowi referencję wyliczania wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji na 2020 r., nastąpił spadek kosztów wynagrodzeń w stosunku do 2019 roku o kwotę 1 070 377,51 zł. Spadek ten związany był m.in. ze zmniejszeniem liczby osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (z 48 do 14 osób) oraz faktu, że Fundacja wypłaciła w 2020 roku znacznie więcej zasiłków finansowanych z ZUS (głównie zasiłki macierzyńskie/rodzicielskie), które nie stanowiły kosztów Fundacji.

W 2020 roku Fundacja wypłaciła wynagrodzenia członkom Zarządu w wysokości 792.276,00 zł. Spadek kosztów wynagrodzeń dla członków zarządu w stosunku do roku 2019 o kwotę 85.082,37 zł wynika ze zmian osobowych w Zarządzie, które miały miejsce w 2019 roku. Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu nie uległa zmianie w stosunku do roku 2019 za wyjątkiem referencji wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale 2019 r. w porównaniu do IV kwartału 2018 r. Nagrody, premie i inne świadczenia w omawianym roku obrotowym nie były Zarządowi wypłacane. Rada Fundacji nie pobierała wynagrodzeń.

Polska Fundacja Narodowa kolejny rok z rzędu przedstawia swoje działania podejmowane w ramach projektów wymienionych w sprawozdaniu

Victims of Communism - Muzeum - Wsparcie budowy Muzeum Ofiar Komunizmu  w Waszyngtonie – 13 522 071,26 zł

Celem projektu jest stworzenie w Waszyngtonie miejsca dla prezentacji prawdy historycznej dotyczącej okresu komunizmu. Przekazane przez PFN darowizny na rzecz Victims of Communism Memorial Foundation z Waszyngtonu zostały przeznaczone na prace przygotowawcze, prawne i projektowe związane z zakupem budynku dla Muzeum Ofiar Komunizmu w centrum Waszyngtonu w pobliżu Białego Domu i miejsc pamięci narodowej National Mall. Nasze zaangażowanie w budowę Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie pokazuje również polskie przywództwo wśród krajów kiedyś podbitych przez komunistów. Fundacja Pamięci Ofiar Komunizmu to organizacja non-profit z siedzibą w Waszyngtonie, zajmująca się edukacją i prawami człowieka, której celem jest upamiętnienie ponad 100 milionów ofiar komunizmu na całym świecie i walka o wolność tych, którzy nadal żyją w reżimach totalitarnych. Misją fundacji jest edukowanie obecnego i przyszłych pokoleń o ideologii, historii i spuściźnie komunizmu. Fundacja została ustanowiona w 1993 r. przez jednogłośnie podjętą ustawę Kongresu, która została podpisana jako Prawo publiczne 103-199 przez prezydenta Williama J. Clintona 17 grudnia 1993 r. Głównymi sponsorami tej ustawy byli m.in. Rep. Tom Lantos (D-CA) i senator Jesse Helms (R-NC). Prezydent George W. Bush pełnił funkcję honorowego przewodniczącego w latach 2003-2009. W 2017 roku Fundacja Pamięci Ofiar Komunizmu powołała ponadpartyjny klub Kongresu Ofiar Komunizmu. Wystawa w organizowanym Muzeum Ofiar Komunizmu wprowadzi polską narrację historyczną w centrum uwagi stolicy Stanów Zjednoczonych.

Działania w Projekcie „I Love Poland” – 10 416 590,11 zł

W 2019 roku nowy Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej podjął decyzję o zmianie formuły projektu, polegającej na rozpoczęciu programu kształcenia młodego pokolenia regatowych żeglarzy oceanicznych.

Powyższe działania pozwoliły osiągnąć szereg sukcesów na skalę międzynarodową, i tak załoga jachtu w 2020 roku zdobyła:

2. miejsce podczas regat RORC Caribbean 600 (luty),

1. miejsce w St. Maarten Heineken Regatta 2020 (marzec),

1. miejsce podczas Rolex Middle Sea Race Malta (październik) 2020.

Kapitan Grzegorz Baranowski za wyniki osiągnięte na jachcie I LOVE POLAND otrzymał w 51. edycji nagrody jedno z czterech Honorowych Wyróżnień – „Rejs Roku 2020- Srebrny Sekstant.”

W 2020 roku przeprowadzono dwie edycje programu szkoleniowego, każda z nich we współpracy z kluczowymi instytucjami żeglarskimi, uczelniami morskimi, uczelniami sportowymi, związkiem żeglarskim oraz MKiDN. W rekrutacjach do programu wzięło udział kilkaset chętnych z całej Polski. Kapituła, w której składzie byli przedstawiciele ww. instytucji, wyłoniła czternastu laureatów, którzy mogli wziąć udział w praktykach na jachcie. Ostatecznie czworo z nich zostało członkami załogi stałej, a pierwsza dwójka przyczyniła się do wszystkich sukcesów regatowych w 2020 roku.

Film fabularny pt. „Raport Pileckiego” – 9 923 851,18 zł

Produkcja filmu o rotmistrzu Pileckim we współpracy z WFDiF, TVP i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Film ma opowiadać o niezwykłych losach żołnierza Armii Krajowej, o historii Polaków i historii świata, o człowieku osadzonym w dwóch totalitaryzmach równolegle. To próba pokazania światu i międzynarodowemu widzowi polskiego bohatera i tragedii z jaką przyszło mu się mierzyć. To także szansa na stworzenie narzędzia do opowiadania o wojnie z naszej perspektywy, które pozwoli na walkę z narracją mówiącą o „polskich obozach śmierci”. Film przybliża też zagranicznemu widzowi fenomen „Żołnierzy Wyklętych” i ich losy w powojennej Polsce. Poprzez stworzenie wartościowych produkcji filmowych, Polska Fundacja Narodowa chce zredukować negatywne i niesprawiedliwe opinie, z jakimi zdarza się mierzyć Polakom w międzynarodowej przestrzeni medialnej.

Film fabularny – 6 951 993, 88 zł

Film na kanwie życiorysu znanego amerykańskiego reżysera Meriana C. Coopera i jego służby w Wojsku Polskim, będzie przybliżał historię wojny polsko-bolszewickiej.

Prace przygotowawcze, konsultacje historyczne, stworzenie anglojęzycznego scenariusza do filmu o Merianie C. Cooperze, przedstawiającego  historię wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej audytorium anglojęzycznemu. Merian C. Cooper był jednym z najbardziej znanych Amerykanów uczestniczących w wojnie polsko – bolszewickiej. Poprzez opowiedzenie widzowi historii jego służby w Eskadrze Kościuszkowskiej, wyprodukowany w przyszłości film ma przybliżyć odbiorcom na całym świecie historię Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Warszawskiej 1920 roku, uznawanej za osiemnastą decydująca bitwę w dziejach ludzkości. Realizacji tego celu wymaga dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców a zatem film o Merianie C. Cooperze powinien być produkcją zrealizowaną w oparciu o profesjonalny scenariusz, ze skuteczną globalną dystrybucją produkcji.

Działania w Projekcie dofinansowania młodych sportowców „Team 100” – 5 860 850, 83 zł

Wieloletni program stypendialny dla młodych, utalentowanych, polskich sportowców, który daje im możliwość łączenia kariery sportowej i treningów z nauką i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz godnego reprezentowania Polski na świecie. W team100 znajdują się sportowcy reprezentujący 29 dyscyplin olimpijskich i 12 paraolimpijskich. Projekt współrealizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Operator projektu – Instytut Sportu.

Pierwotnie program zakładał objęcie wsparciem stypendialnym 100 perspektywicznych sportowców. W związku z sukcesem programu w 2018 liczbę beneficjentów zwiększono do 250, a programem objęci zostali również sportowcy z niepełnosprawościami.

Każdy z 250 sportowców otrzymuje roczne dofinansowanie. Program jest niezwykle istotnym projektem z punktu widzenia rozwoju polskiego sportu, zwłaszcza w kontekście Igrzysk Olimpijskich w Tokyo. Przede wszystkim jednak, poprzez sukcesy sportowe przyczynia się do promocji Polski na świecie. Beneficjenci programu zdobyli 439 medali na poziomie międzynarodowym w indywidualnych sportach olimpijskich i paraolimpijskich.

Działania w projekcie „Reputacja” – 3 879 378, 14 zł

Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym ochrona jej wizerunku, oraz przeciwdziałanie rozpowszechnianiu nieprawdziwych treści historycznych krzywdzących lub zniesławiających Polskę i Polaków.

Projekt stanowi zbiór autonomicznych działań. Opis wybranych działań prowadzonych w ramach projektu zawarto poniżej.

The Volunteer

Program edukacyjny przybliżający Amerykanom postać Witolda Pileckiego i polskiego oporu podczas II wojny światowej, realizowany we współpracy z Jackiem Fairweatherem- autorem książki „The Volunteer” oraz Instytutem Pileckiego. Program, w ramach popularyzacji na rynku amerykańskim historii Pileckiego, ma na celu m. in. dystrybucję książki „The Volunteer” na terenie Stanów Zjednoczonych. Książka trafiła do szkół, parafii, ośrodków edukacji historycznej, ośrodków kultury. W ramach projektu odbywają się także webinaria i szkolenia, które pozwolą odkryć i lepiej poznać postać rotmistrza Witolda Pileckiego.

Szlak Historyczny na Monte Cassino

Projekt realizowany we współpracy z Wojskowym Instytutem Wydawniczym. Polega na przygotowaniu i wykonaniu 12 tablic historyczno- edukacyjnych, przedstawiających Drogę Polskich Saperów 2 Korpusu Generała Władysława Andersa, który przyszedł z dalekiej, sowieckiej niewoli. Informacje umieszczone zostały na tablicach w języku polskim, włoskim i angielskim, wykorzystano również QR cody, które przekierowują odbiorcę na stronę internetową poświęconą walkom żołnierzy polskich w drodze na Monte Cassino. Szlak przebiega od miasta Cassino do Klasztoru na Monte Cassino. Ukształtowanie terenu jest atrakcyjne dla ludzi uprawiających trekking, ale przejście tym szlakiem jest czymś więcej niż tylko rekreacyjnym czy sportowym wyzwaniem. Dzięki oznaczonej ścieżce może stać się kształtującym doświadczeniem. Szlak bitwy o Monte Cassino pokazuje, że wspólna polsko- włoska historia na zawsze połączyła oba narody w przyjaźni i pamięci o minionych wydarzeniach. Projekt został objęty honorowym patronatem Wicepremiera i Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Prof. Piotra Glińskiego oraz Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Artykuł o Bitwie Warszawskiej 1920 w Financial Times

Publikacja artykułu na stronie głównej internetowego wydanie Financial Times artykułu znanego w świecie historyka prof. Andrzeja Nowaka opowiadającego o Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Artykuł miał za zadanie wprowadzić czytelnika w zagadnienie wojny polsko-bolszewickiej i uświadomić doniosłość zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej.

Obchody 100-Lecia Bitwy Warszawskiej

Przygotowanie i prezentacja wystawy plenerowej dotyczącej obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej, zlokalizowanej przy Bulwarze gen. Pattona w Warszawie, której oficjalne otwarcie nastąpiło 15 sierpnia. Celem wystawy było przypomnienie wydarzeń sprzed 100 lat z podkreśleniem ich wyjątkowego znaczenia oraz okoliczności w jakich doszło do zwycięstwa, które zaważyło na losach całej Europy. Wydarzenie zostało zrelacjonowane na łamach polskiego wydania Super Expressu. Dodatkowo w amerykańskim wydaniu Super Expressu został zaprezentowany ilustrowany dodatek historyczny dotyczący Bitwy Warszawskiej.

Audycje radiowe o Bitwie Warszawskiej

Realizacja i emisja cyklu 50. piętnastominutowych audycji „Bitwa Warszawska – stulecie wiktorii”, których celem jest popularyzacja wiedzy historycznej dotyczącej Bitwy Warszawskiej. Audycje przygotowywane były z okazji obchodów stulecia największego zwycięstwa polskiego oręża w XX wieku. Kontynuacja działania z 2019 roku.

Film o Janie Pawle II w setną rocznicę urodzin

18 maja 2020 roku w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II, w Krakowie odbyła się premiera filmu dokumentalnego „Świat według Jana Pawła II”, który opowiada o papieżu Polaku. Obraz stworzony we współpracy Polskiej Fundacji Narodowej z programem „Niepodległa” i Telewizją Polską zadaje pytania jak zmieni się postrzeganie Jana Pawła II przez następne sto lat w Polsce i na świecie. Co pozostanie z jego nauczania? Jak spuścizna jego nauki wytrzyma próbę czasu oraz jakie elementy biografii papieża przykują uwagę kolejnych pokoleń. W obrazie na te pytania odpowiadają Carl A. Rycerz Zakonu Kolumba, filozof Remi Brague,  polityk Rocco Buttiglione, Michael Lower z Chinese University czy Enrique Suarez-Iniguez z UNAM. Film przedstawia Jana Pawła II jako polityka i papieża, mężczyznę, poetę, Polaka, duchownego, filozofa, mówcę, ikonę, świętego, człowieka, który inspiruje, ale jest też drogowskazem dla przyszłych pokoleń. Dokument promuje dziedzictwo myśli Jana Pawła II w kontekście międzynarodowych badań i trendów społecznych, poprzez rozmowy z socjologami i filozofami z największych ośrodków akademickich na świecie – Warszawy, Paryża, Rzymu, Mexico City, Hong Kongu i Waszyngtonu.

Konkurs – Historie z rodzinnych archiwów

Projekt realizowany z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w ramach programu „Niepodległa”. Konkurs polegający na opisaniu i udokumentowaniu historii zwykłych polskich rodzin. Działanie miało na celu zwrócenie uwagi na unikalną wartość rodzinnych pamiątek. Przechowywane w domach pamiątki stanowią wyjątkowe świadectwo historii osób, rodzin i lokalnych społeczności. Uwrażliwienie społeczeństwa na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości, w tym kulturowego dziedzictwa i historii rodzin, kształtowanie postaw patriotycznych, edukowanie na temat historii, zwiększenie poczucia tożsamości narodowej, a także rozbudzenie zainteresowanie kulturą i historią „małych ojczyzn” - regionu i lokalnych społeczności. Polska Fundacja Narodowa ufundowała nagrody.

Moje Archiwum

Projekt „Moje Archiwum” został zorganizowany przez Polską Fundację Narodową we współpracy z Polskim Radiem. Operatorem merytorycznym konkursu była Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Idea projektu polegała na znajdowaniu i udostępnianiu przez słuchaczy Polskiego Radia, rodzinnych pamiątek związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz wojną polsko-bolszewicką 1920 roku, a także z 100. Rocznicą Bitwy Warszawskiej. Na antenie Programu pierwszego Polskiego Radia, w audycji Lato z Radiem, był emitowany cykl rozmów, opowiadań i relacji podczas trwania konkursu, wraz z omawianym kontekstem historycznym. Projekt miał na celu wzmocnienie tożsamości narodowej. Był to nie tylko konkurs, który nagradzał laureatów, ale także „wskrzeszenie” wartościowych pamiątek, zdjęć i dokumentów, które można było zaprezentować szerokiemu audytorium.

Rozwój multimedialnej ekspozycji muzealnej w Izbie Pamięci Generała Kuklińskiego

Działanie polegało na rozwoju stałej ekspozycji multimedialnej muzeum Izba Pamięci Generała Kuklińskiego na Starym Mieście w Warszawie. Zadaniem projektu było stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych do zapoznania się, zarówno przez Polaków, jak i obcokrajowców, z misją gen. Ryszarda Kuklińskiego, walką Polaków o niepodległość i demokrację w Europie środkowo-wschodniej. Narzędzia multimedialne użyte w muzeum dają możliwość modyfikowania treści wystawy i wykorzystania jej do innych celów.

Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej

Stworzenie wystawy multimedialnej i jej ekspozycja w muzeum Notre Dame de la Chapelle w Brukseli. Tytuł wystawy nawiązuje do refleksji św. Jana Pawła II. Wystawa przedstawia znaczącą rolę Polski w tworzeniu i obronie wartości chrześcijańskich, które ukształtowały tożsamość kulturową Europy oraz prezentuje Unię Lubelską, jako pierwszy ważny krok na drodze do realizacji idei pokojowego jednoczenia narodów Europy, która po wielu latach zaowocowała powstaniem Unii Europejskiej.

Prawda o Auschwitz - akcja medialna w 75. rocznicę wyzwolenia obozu -  2 688 960, 08 zł

Celem projektu była prezentacja międzynarodowej opinii publicznej artykułów związanych z 75. rocznicą wyzwolenia obozu KL Auschwitz. Kolejna globalna kampania informacyjna realizowana z Instytutem Nowych Mediów, tym razem związana z 75. rocznicą wyzwolenia Obozu KL Auschwitz. Publikacje w wersji papierowej i internetowej artykułów opowiadających prawdę o Auschwitz- Birkenau w periodykach: Washington Post, Le Figaro, Die Welt, Taggespiegel, L'Opinion.

Pomoc PFN w walce z epidemią COVID-19 – 2 526 340, 72 zł

Udzielanie finansowego wsparcia, pomocy jednostkom walczącym z epidemią poprzez przekazanie darowizny na zakup sprzętu, środków ochrony osobistej i innych artykułów niezbędnych w tej walce.

Sytuacja związana z pandemią wywołaną chorobą zakaźną COVID-19, spowodowała, że Polska Fundacja Narodowa od początku intensywnie włączyła się w walkę z koronawirusem. Realizujemy zadania, które nie tylko zgodne są z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, ale przede wszystkim pozwalają na szybką i realną pomoc szpitalom, także DPS-om oraz podmiotom zaangażowanym w udzielanie pomocy osobom z grup najwyższego ryzyka. Nasza aktywność w obszarze zakupu sprzętu diagnostycznego oraz środków ochrony indywidualnej, to zobowiązanie wynikające z potrzeby integracji zasobów NGO’s oraz szpitali w sytuacji kryzysowej.

I.          Polska Fundacja Narodowa sfinansowała zakup materiałów i sprzętu dla:

1.         Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach: zakup masek filtrujących FFP-3, masek filtrujących FFP-2, maseczek chirurgicznych, kardiomonitorów.

2.         Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie: zakup systemu kompresji klatki piersiowej lucas, wózków transportowych w pozycji leżącej, płacht transportowych, wózków anestezjologicznych, krzesełek kardiologicznych, komór do transportu pacjentów zakaźnych, pomp do żywienia dojelitowego oraz ciśnieniomierzy zwykłych.

3.         Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku: zakup środków do dezynfekcji skóry, środków do dezynfekcji powierzchni, gogli ochronnych, przyłbic, maseczek FFP-3, maseczek chirurgicznych, kombinezonów, rękawic długich, ochraniaczy na buty, czepków chirurgicznych, fartuchów wzmacnianych foliowych, fartuchów foliowych w rolce, termometrów bezdotykowych, stetoskopów elektronicznych, mat przeciwbakteryjnych, koszy dużych, aparatów do mierzenia ciśnienia, zestawów komputerowych z drukarką.

4.         Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach: zakup masek chirurgicznych, kombinezonów ochronnych, okularów ochronnych, ochraniaczy na buty, przyłbic, masek FFP3.

5.         Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku: zakup ambulansu transportowego typu „A2” dializówka .

6.         Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie: zakup komory laminarnej i automatycznej stacji pipetującej, zwielokrotniającej możliwość przeprowadzania testów diagnostycznych. Komunikat Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

7.         Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży: zakup półmasek filtrujących FFP-3.

8.         Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: sfinansowanie zakupu spektrometru masowego. Z otrzymanych od Polskiej Fundacji Narodowej środków zakupiono aparat do Spektrometrii masowej VITEK MS. Jest on nieodzowny do wykonywania badań na obecność COVID-19. Dzięki temu nastąpiła poprawa płynności preparatyki próbek biologicznych, a co za tym idzie poprawa wiarygodności, czułości oraz szybkiego wykonywania testów. Ma to ogromne znaczenie w związku ze zwiększającą się ilością próbek trafiających do laboratorium z całego województwa łódzkiego, jak i województw ościennych: mazowieckiego ale też dolnośląskiego. Pracownia Wirusów Oddechowych Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy SP ZOZ CSKUM w Łodzi wpisana jest na listę Ministerstwa Zdrowia jako Laboratorium COVID-19.

9.         DPS Krzyżanowice: wsparcie w zakresie materiałów ochronnych dla personelu i podopiecznych.

10.      SZD Dzieło Kolplinga w Łebie: zakup i przekazanie przyłbic ochronnych.

11.      DPS Opole Lubelskie: sfinansowanie zakupu materiałów zabezpieczających personel i podopiecznych przed chorobą zakaźną COVID-19

12.      DPS Miechów: sfinansowanie zakupu środków piorąco-dezynfekujących, fartuchów ochronnych, rękawiczek jednorazowych, kombinezonów, gogli, maseczek z filtrem, pościeli jednorazowej, kocy, poduszek, termometrów bezdotykowych, indywidualnych pakietów ochronnych, środków do dezynfekcji powierzchni i dezynfekcji osobistej oraz zmywarko-wyparzarki.

13.      DPS Miechów: Kolejne wsparcie w postaci zakupu termobramki czyli urządzenia służącego do szybkiego, precyzyjnego i bezdotykowego mierzenia temperatury ciała.

14.      Caritas Będzin: zakup materiałów zabezpieczających personel i podopiecznych przed chorobą zakaźną COVID-19.

15.      Zakładu Specjalnego dla Chronicznie Chorych w Warszawie: Placówka otrzymała od Polskiej Fundacji Narodowej środki finansowe na realizację celów społecznie użytecznych polegających na zakupie materiałów i środków ochrony osobistej przeznaczonych do przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19. Polska Fundacja Narodowa wspomogła zakup rękawiczek, fartuchów, maseczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk i powierzchni.

16.      "HOSPICJUM" Pw. Świętego Ducha w Łomży: Łomżyńskie hospicjum jest placówką sprawującą opiekę paliatywną nad osobami dorosłymi nieuleczalnie chorymi w końcowej fazie choroby oraz niesamodzielnymi w ramach hospicjum stacjonarnego, hospicjum domowego oraz zakładu opiekuńczo-leczniczego. W  Domu Opieki Hospicyjnej pozostaje 20 pacjentów, w tym 12 w hospicjum i 8 w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Są to osoby dorosłe w wieku od 18 do kilkudziesięciu lat. Personel składa się z 20 osób. Przekazano środki na zakup środków ochrony indywidualnej dla pacjentów i personelu.

17.      DPS im. Świętej Rodziny we Wrocławiu: wrocławski DPS im. Świętej Rodziny jest placówką organizacyjną Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska. Dom przeznaczony jest dla 101 kobiet przewlekle chorych psychicznie, które z powodów zdrowotnych, społecznych lub bytowych nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku. Środki finansowe przekazane przez Polską Fundację Narodową zostały przeznaczone na zakup materiałów ochronnych i sprzętów bezdotykowych aby ograniczyć transmisję wirusa SARS-COV-2, a także zapewnić pacjentom, w przypadku ewentualnego zakażenia koronawirusem, sprzęty przeznaczone wyłącznie dla nich i nieużywane przez chorych niezakażonych. Stworzenie miejsc do izolacji pacjentów zakażonych wirusem SARS-COV-2 z oddzielnym sprzętem przeznaczonym tylko dla nich, zabezpieczy pacjentów obciążonych nieuleczalnymi chorobami w terminalnej fazie oraz opiekujący się nimi personel.

II.         Wspólne konwoje z MSZ z antyseptykami i pakietami ochronnymi

Wysyłki zrealizowano do Gruzji, na Ukrainę, Białoruś i Litwę.

III.        Wsparcie artystów polskich i zagranicznych

Darowizna na zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID-19 dla polskich i zagranicznych artystów, pracowników technicznych, porządkowych.

IV.       Pomoc Powstańcom Warszawskim, żołnierzom AK, kombatantom

Wsparcie działań Fundacji Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. Gen. Bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek" –  dla warszawskich Powstańców i kombatantów w zakresie pomocy i opieki domowej nad najciężej chorymi, przykutymi chorobą do łóżek. Wsparcie pacjentów mobilnych w kontakcie z instytucjami podstawowej opieki medycznej w dobie koronawirusa, zakupu środków higieny do użytku w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej prowadzonej przez Fundację Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej i w mieszkaniach pacjentów. Z powodu drugiej fali pandemii wywołanej koronawirusem. Polska Fundacja Narodowa udzieliła także wsparcia na bezpłatne e-konsultacje telefoniczne, na wystawiane Powstańcom Warszawskim i kombatantom e-recept a także na zakup środków opatrunkowych, dezynfekujących oraz materiałów eksploatacyjnych.

V.        Wsparcie drugiej edycji akcji #ObiadyDlaBohaterów

Odpowiadając na apel społeczny Stowarzyszenia Odra-Niemen i Fundacji Nie zapomnij o nas Polska Fundacja Narodowa przystąpiła do drugiej edycji akcji #ObiadyDlaBohaterów. Sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie doprowadziła do przewartościowania większość inicjatyw i projektów realizowanych przez instytucje sektora finansów publicznych, podmioty komercyjne oraz organizacje trzeciego sektora. Inicjatywa #ObiadyDlaBohaterów wpisuje się w intencję PFN docierania do grup najwyższego ryzyka, których warunki bytowe i zdrowotne, a także aktywność w zakresie kontaktów społecznych, wskutek reżimu sanitarnego pogorszyły się. Dostarczanie posiłków seniorom i kombatantom to bardzo konieczna i konkretna działalność pomocowa. Podczas akcji wolontariusze i organizacje pozarządowe dostarczały ciepłe posiłki do blisko 350 kombatantów w całej Polsce. Dlatego inicjatywa #ObiadyDlaBohaterów jest kontynuowana a Polska Fundacja Narodowa uznała za słuszne zaangażować się w jej realizację i wsparcie tych, którzy walczyli o niepodległość naszego kraju.

VI.       Powołanie Korpusu Rehabilitacyjnego dla Powstańców Warszawskich

W odpowiedzi na potrzeby kombatantów Fundacja Nie zapomnij o nas i Stowarzyszenie Odra Niemen we współpracy z Polską Fundacją Narodową powołała Korpus Rehabilitacyjny dla Powstańców Warszawskich. Stan zdrowia wielu naszych bohaterów pogarsza się z każdym tygodniem panującej epidemii. Wielu z nich cierpi na problemy z krążeniem i inne schorzenia spowodowane wielotygodniową izolacją. Profesjonalna pomoc fizjoterapeutów oraz rehabilitantów jest w tym czasie niezbędna do utrzymania dobrego stanu zdrowia. Korpus w pierwszym etapie trwania projektu otoczył opieką najbardziej potrzebujących kombatantów. Rehabilitanci dwa razy w tygodniu przeprowadzali zajęcia bezpośrednio w domach weteranów, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy regularnych testach na obecność koronawirusa.

Opowiadamy  Polskę - Safe and Innovative Poland – 2 066 957, 14 zł

Celem projektu jest pokazanie współczesnej, nowoczesnej Polski, odbiorcom mieszkającym poza granicami przy udziale mediów o globalnym zasięgu.

Ramowy projekt, który zakładał szereg działań o międzynarodowym zasięgu, mających zwiększyć globalną świadomość tego, jak rozwinęła się Polska - jak bezpiecznym, pięknym i nowoczesnym jest krajem. Postęp gospodarczy, społeczny i infrastrukturalny uczynił Polskę miejscem nie tylko dobrym do życia i odwiedzania, ale także do inwestowania. Tempo zmian dalece wyprzedza powszechną wiedzę obcokrajowców na temat naszej Ojczyzny. Dlatego kampania „Opowiadamy Polskę” została skierowana do międzynarodowych liderów opinii, inwestorów i decydentów życia politycznego. Publikacje dotyczące bezpiecznej i innowacyjnej Polski znalazły się m.in. w gazetach Financial Times, The Wall Street Journal, The Washington Post oraz należących do nich portali internetowych. Poprzez teksty Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, Pana profesora Piotra Glińskiego – Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Daniela Obajtka - Prezesa PKN Orlen, Pana Marcina Chludzińskiego - Prezesa KGHM Polska Miedź zobrazowaliśmy jak powinna być postrzegana polska gospodarka, jej potencjał i możliwości wychodzenia z absencji gospodarczej. Publikacje wskazały, że polska gospodarka ma charakter referencyjny nie tylko w regionie. Polska Fundacja Narodowa w globalnej kampanii upowszechniła wizerunek Polski jako kraju z rozwijającą się gospodarką, rosnącym rynkiem turystycznym, atrakcyjnym dziedzictwem kulturowo-historycznym, ogółem jako destynacji przyciągającej uwagę inwestorów, przedsiębiorców oraz operatorów turystycznych, którzy w kryzysie usilnie poszukują bezpiecznych rynków i wiarygodnych kontrahentów.

Działania w Projekcie „Polskie Dziedzictwo Wschód” – 1 462 305, 63 zł

Celem projektu było zwiększenie ochrony polskiego dziedzictwa na Kresach, wsparcie polskiej dyplomacji na obszarze postsowieckim oraz nawiązanie dobrych i otwartych relacji z Polakami mieszkającymi na Kresach. Projekt wieloletni, skupiający w sobie wszelkie działania podejmowane na obszarze Kresów.

Muzeum Chrztu Litwy

Stworzenie w podziemiach kościoła i klasztoru Franciszkanów w Wilnie muzeum pokazującego decydujący wkład polskich franciszkanów w chrystianizację Litwy. Kontynuacja prac rozpoczętych w 2019 roku.

Instytut Polskiego Dziedzictwa Narodowego na Litwie

Dostosowanie poddasza klasztoru Franciszkanów w Wilnie do utworzenia w nim instytutu dokumentującego polskie dziedzictwo na Litwie i przechowującego zbiory z nim związane. W Instytucie znajdzie się miejsce dla biblioteki i sali konferencyjnej. Kontynuacja prac rozpoczętych w 2019 roku.

Rekonstrukcja barokowych organów

Rekonstrukcja barokowych organów w kościele Franciszkanów w Wilnie i organizacja cyklicznych festiwali polskiej muzyki organowej. Kontynuacja prac rozpoczętych w 2019 roku.

Całoroczna Patriotyczna Instalacja Artystyczna w Wilnie

Wykonanie i zamontowanie patriotycznej instalacji artystycznej w kościele Franciszkanów w Wilnie. Instalacja składa się z 34 ruchomych figur postaci historycznych związanych z Wileńszczyzną wraz z notami biograficznymi. Kontynuacja prac rozpoczętych w 2019 roku.

Ormianie IV

Współfinansowanie wyjazdu grupy wolontariuszy - polskich Ormian do Kut, gdzie jak co roku  porządkowano polski cmentarz katolicki, inwentaryzowano i oczyszczano nagrobki ormiańskie.

Zestawy edukacyjne dla dzieci i młodzieży z Kresów

Działanie polegające na sfinansowaniu zakupu planszowych gier edukacyjnych o tematyce historycznej i przekazanie ich polskim dzieciom i młodzieży na Kresach.

Pomnik w Brzostowicy Wielkiej

Sfinansowanie renowacji pomnika polskich żołnierzy z lat 1918-1920, mającego kształt cokołu zwieńczonego rogatywką. W zakres prac wchodzi również uporządkowanie otoczenia pomnika.

Sala pamięci o mieszkańcach Sambora ratujących Żydów

Współfinansowanie sali pamięci utrwalającej historię mieszkańców Sambora, tragicznych losów miejscowej ludności żydowskiej w czasie okupacji niemieckiej, oraz Polaków, którzy ryzykując własne życie podejmowali się ich ratowania (13 medali Sprawiedliwych wśród Narodów Świata).

Polskie Meble w USA – 421 151, 05 zł

Polska Fundacja Narodowa we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli, wspiera promocję polskich mebli na rynku USA. Polscy producenci mebli, w ramach projektu European Smart Design from Poland, wzięli udział w prestiżowych targach meblarskich w High Point w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych w październiku 2020. Kolejne edycje zaplanowane są na wiosnę i jesień 2021. High Point mogące poszczycić się ponad 100-letnią tradycją handlu meblami w Stanach Zjednoczonych, koncentruje corocznie profesjonalistów, designerów, architektów wnętrz i handlowców ze wschodniego wybrzeża USA. Udział w tych targach to ogromny potencjał biznesowy, gdyż wydarzenie to jest obowiązkową pozycją w kalendarzu osób decydujących o wprowadzaniu mebli do sprzedaży w amerykańskich sieciach handlowych. Obecność 7 najważniejszych polskich firm meblarskich w High Point, pozwoli na systematyczne budowanie dobrych i długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi oraz wzmocni pozytywny wizerunek polskiego przemysłu meblarskiego. Stoisko o powierzchni ponad 300m2, przygotowane przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej, prezentuje ofertę polskich firm meblarskich oraz polskie wzornictwo w zakresie wnętrz. Zaangażowanie Polskiej Fundacji Narodowej stanowi próbę zwiększenia mocy sprzedażowej branży meblarskiej i wsparcie polskiej marki na rynku amerykańskim poprzez pokazanie, że Polska posiada bardzo złożoną i ciekawą tradycję w zakresie projektowania i produkcji mebli, opartą na dziedzictwie, jakim jest polska myśl meblarska.

Na terenie High Point w trakcie targów powstanie instalacja artystyczna- rzeźba, wykonana przez znanego polskiego projektanta Oskara Ziętę.

Projekt „Zwiastun” – 231 948, 70 zł

Zwiastun jest projektem Polskiej Fundacji Narodowej realizowanym we współpracy z Batalionową Grupą Bojową NATO w skład, której wchodzą Amerykanie, Brytyjczycy, Chorwaci i Rumunii. Celem projektu jest promocja wizerunku Rzeczpospolitej Polskiej oraz budowanie pozytywnej świadomości na temat Polski wśród żołnierzy. W ramach projektu w marcu 2020 żołnierze odwiedzili Warszawę. Ich przyjazd związany był z obchodami Dnia Żołnierzy Wyklętych. Uczestniczyli w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym na Forcie Bema. Odwiedzili Muzeum Żołnierzy Wyklętych oraz wzięli udział w uroczystościach na „Łączce” na cmentarzu Powązkowskim. Złożyli znicze na grobie Ryszarda Kuklińskiego oraz Witolda Pileckiego. W lipcu żołnierze odwiedzili Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, wzięli udział w uroczystościach na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach oraz w „Żywym znaku dla Powstania Warszawskiego na Placu Zamkowym”. Delegacja złożyła wieńce i znicze na Kopcu Powstania Warszawskiego. Żołnierze zwiedzali Starówkę, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Wojska Polskiego.

#Zostań w domu PFN dla edukacji – 198 883, 38 zł

Działania mające na celu zachęcić polskie społeczeństwo, a w szczególności młodzież do zachowań ograniczających przenoszenie wirusa. Poprzez ciekawą ofertę Polska Fundacja Narodowa chce osiągnąć cele związane ze wsparciem Ministerstwa Zdrowia i służby zdrowia, zachęcając do ograniczenia mobilności społecznej.

W związku z izolacją społeczną wywołaną przez chorobę zakaźną COVID-19, Polska Fundacja Narodowa uruchomiła projekt, a w jego ramach szereg działań mających na celu wsparcie dzieci i młodzieży podczas pandemii. Działania te zrealizowane w ciekawy i nowoczesny sposób, pomogły w twórczym wypełnieniu czasu spędzanego w domu podczas pandemii wywołanej koronawirusem. Projekt ma charakter reaktywny i jest złożony z działań, będących odpowiedzią na aktualne potrzeby związane z epidemią.

W ramach projektu zostały zrealizowane działania:

Dzieci bliżej historii

Cykl słuchowisk historycznych dla dzieci emitowany na antenie Programu I Polskiego Radia. Projekt Polskiej Fundacji Narodowej, przygotowany we współpracy z Polskim Radiem, ma charakter edukacyjny ale także pozytywny wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych najmłodszych. Obejmuje 22 słuchowiska trwające od 20 do 25 minut, poświęcone najważniejszym narodowym wydarzeniom oraz biografii postaci, które odegrały istotną rolę w historii Polski. Audycje - poza emisjami radiowymi, są także dostępne w internecie, aby można je było odsłuchać w dowolnym miejscu i czasie.

Witold Pilecki, Ignacy Łukasiewicz, marszałek Józef Piłsudski czy kardynał Stefan Wyszyński to tylko niektóre z wielkich postaci, w które wcielają się wybitni aktorzy Teatru Polskiego Radia. Najlepsi autorzy i reżyserzy dołożyli wszelkich starań, by opowiadane przez nich historie były jak najbardziej atrakcyjne dla młodego odbiorcy, angażując go i pozwalając mu na zatopienie się w opowieściach przedstawianych przez pryzmat jego rzeczywistości.

Akademia Superbohaterów

Projekt zrealizowany przez dr Tomasza Rożka we współpracy z Polską Fundacją Narodową polegał na stworzeniu cyklu audycji opowiadających o polskich naukowcach. Ich osiągnięcia od dawna wzbudzały zainteresowanie na świecie, a przede wszystkim miały wpływ na rozwój wielu dziedzin życia- medycyny, fizyki, geografii czy elektroniki. Filmy zostały zrealizowane w sposób trafiający do dzieci i młodzieży. Omawiane tematy były przedstawione w przystępny sposób, okraszony ciekawostkami i językiem trafiającym do finalnego odbiorcy. Każdy z sześciu filmów został opublikowany w mediach społecznościowych oraz na kanale YouTube: „Nauka. To lubię”, który ma ponad pół miliona subskrybentów. W każdym z odcinków zostali opisani przedstawiciele polskiego świata nauki m.in. Rudolf Weigel wynalazca pierwszej, skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi, Paweł Edmund Strzelecki podróżnik, badacz, geograf i odkrywca, który przybliżył nam życie ludności Australii, Hilary Koprowski odkrywca pierwszej, skutecznej na świecie szczepionki przeciw wirusowi polio, wywołującemu chorobę Heinego- Medina, Jacek Karpiński, który stworzył pierwszy komputer tranzystorowy, Napoleon Cybulski współodkrywca adrenaliny oraz „polski Edison” czyli Jan Szczepanik, który opatentował ponad 50 wynalazków.

"O tempora, o mores. Archiwum Pandemii"

Był to konkurs zorganizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych przy wsparciu i współpracy Polskiej Fundacji Narodowej, w ramach akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020”. Jego celem było udokumentowanie wydarzeń, doświadczeń, przeżyć, emocji dnia codziennego, które towarzyszyły ludziom w okresie pandemii COVID-19. Zebrana dokumentacja umożliwi stworzenie wyjątkowego repozytorium obrazującego „czasy zarazy”. Powstały w ten sposób zbiór źródeł, dotyczący okresu pandemii COVID-19, ukaże jego skutki zarówno w sferze życia prywatnego, jak też instytucjonalnego, a w przyszłości posłuży kolejnym pokoleniom jako cenne źródło historyczne.

Ventil – Aid – 150 000, 00 zł

Dofinansowanie konstrukcji urządzenia zaprojektowanego przez polskich inżynierów, wspomagającego oddychanie u pacjentów cierpiących na COVID-19 i inne choroby wymagające wspomagania procesu oddychania.

VentilAid jest urządzeniem do wentylacji nieinwazyjnej, pracującym w trybie z dopływem tlenu. Pozwala utrzymać stabilny stan pacjenta lub poprawić stan pacjenta przytomnego, nie kwalifikującego się do intubacji i podpięcia do profesjonalnego respiratora. Jest uproszczonym, tanim, modułowym i łatwym do montażu urządzeniem, możliwym do wytworzenia z powszechnie dostępnych na świecie komponentów przemysłowych i przewidywanym do masowej produkcji. Urządzenie VentilAid jest szybkie do podłączenia pacjentowi, odciąża pracę personelu medycznego. Z urządzenia wspomagającego oddychanie VentilAid mogą korzystać hospitalizowani ze względu na COVID-19, którzy nie mają dostępu do profesjonalnych respiratorów. Ze względu na niską cenę urządzenia i oparcie się na powszechnie dostępnych komponentach, urządzenie może dotrzeć do chorych w krajach ubogich i rozwijających się, do szpitali tymczasowych czy tymczasowych punktów medycznych. Projekt urządzenia VentilAid może być rozwijany na zasadzie wolnej licencji, niekomercyjnej, z uznaniem autorstwa. Urządzenie może być produkowane na masową skalę w Polsce, w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Napływające do organizatorów projektantów urządzenia dane wskazują, że zapotrzebowanie sięga kilkuset tysięcy sztuk.

Film Fabularny „Śmierć Zygielbojma” – 115 918, 85 zł

(Większość kosztów została poniesiona w 2019 r.)

Projekt pełnometrażowego fabularnego filmu historycznego, pt. "Śmierć Zygielbojma" w reżyserii Ryszarda Brylskiego, na podstawie scenariusza Wojciecha Lepianki i Ryszarda Brylskiego, osnuty jest na kanwie biografii członka Rządu Polskiego na emigracji, Szmula Mordechaja Zygielbojma. Pretekstem do opowiedzenia o tej niezwykle ważnej, a zapomnianej postaci, stało się jedno z najgłośniejszych wydarzeń w dziejach Żydów polskich - samobójstwo Zygielbojma w Londynie, w 1943 roku. Projekt został zrealizowany w polsko-angielskiej wersji językowej, a zdjęcia kręcone były w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Film ma szansę na stałe wpisać się do kanonu historycznego kina światowego, ze względu na złożoność postaci i postawę głównego bohatera. Istotą filmu jest próba ocalenia resztek człowieczeństwa i konieczność poświęcenia siebie dla ocalenia innych. Obraz ukazuje również pełną niedowierzania postawę świata w chwilach, gdy Polacy i Żydzi, wespół ginący w holokauście, alarmowali społeczność międzynarodową. Film skierowany jest zarówno do widza indywidualnego, poszukującego kina historycznego na wysokim poziomie artystycznym, jak również do tego zazwyczaj nie zainteresowanego problematyką historyczną, który wybierze się do kina na film z międzynarodową obsadą, ukazujący niezwykłą historię w ciekawy sposób. Producentem filmu jest WFDiF. Film przeznaczony będzie do szerokiej eksploatacji w pierwszej kolejności w kinach, a następnie na takich polach eksploatacji, jak VOD, DVD i telewizje. Promocja i dystrybucja filmu będzie zakrojona na jak najszerszą skalę. Planowany jest udział filmu w licznych festiwalach, zarówno polskich, jak i zagranicznych, planowana jest dystrybucja filmu poza granicami kraju.

POLSKA FUNDACJA NARODOWA zamierza konsekwentnie i dynamicznie kontynuować zadania wynikające ze Statutu PFN – przyjmując jako fundamentalne kryterium – polską rację stanu.