Polska Fundacja Narodowa finansuje rehabilitacje dla kombatantów

11

listopada 2020 r.

W odpowiedzi na potrzeby kombatantów Fundacja Nie zapomnij o nas i Stowarzyszenie Odra Niemen we współpracy z Polską Fundacją Narodową powołała Korpus Rehabilitacyjny dla Powstańców Warszawskich.

Stan zdrowia wielu naszych Bohaterów pogarsza się z każdym tygodniem panującej epidemii. Wielu z nich cierpi na problemy z krążeniem i inne schorzenia spowodowane wielotygodniową izolacją. Profesjonalna pomoc fizjoterapeutów oraz rehabilitantów jest w tym czasie niezbędna do utrzymania dobrego stanu zdrowia.

Korpus w pierwszym etapie trwania projektu otoczy opieką blisko 20 najbardziej potrzebujących kombatantów. Rehabilitanci będą regularnie testowani na obecność koronawirusa i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa będą dwa razy w tygodniu przeprowadzali zajęcia bezpośrednio w domach kombatantów. 

„Kombatanci, Bohaterowie Niepodległej, to częstokroć osoby niemobilne, wymagające stałej opieki medycznej i okołomedycznej. Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej, wspierając placówki szpitalne i domy pomocy społecznej, niezwłocznie włączył się w inicjatywę Fundacji Nie zapomnij o nas i Stowarzyszenia Odra-Niemen, ponieważ mamy przekonanie, że w sytuacji pandemii jedynie współdziałanie przynosi wymierne efekty. Korpus Rehabilitacyjny dla Powstańców Warszawskich to inicjatywa konieczna, wartościowa i moralna, zobowiązanie będąca wynikiem zaangażowania nie tyle podmiotów, ale wolontariuszy i wszystkich ujawniających postawy prospołeczne, także patriotyczne” – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Angażując się w bezpośrednią pomoc dla najbardziej potrzebujących kombatantów, polskich bohaterów, którzy walczyli o naszą wolność, spłacamy dług wdzięczności dla całego pokolenia. Dostrzegając potrzebę ciepłego posiłku oraz rehabilitacji staramy się pomóc przejść ten trudny okres pandemii, która dotknęła nas wszystkich. Mamy świadomość, że zawsze możemy zrobić więcej, ale ten pilotażowy etap wsparcia rehabilitacyjnego wskaże nam kierunki dalszych działań wsparcia ze strony Polskiej Fundacji Narodowej. – powiedział Michał Góras, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Powołanie Korpusu Rehabilitacyjnego dla Powstańców Warszawskich w dniu Narodowego Święta Niepodległości jest wyjątkowym symbolem pamięci i wdzięczności za wolną i niepodległą Polskę.  Jesteśmy przekonani, że projekt rehabilitacji będzie przełomowy w ratowaniu zdrowia naszych Bohaterów w czasie epidemii - Patryk Markuszewski, prezes Fundacji Nie zapomnij o nas. 

Od początku epidemii największym zagrożeniem dla naszych Bohaterów - oprócz samego wirusa - była izolacja. Brak możliwości wyjścia z domu na spacer, do sklepu, czy na spotkania z młodzieżą. Otrzymywaliśmy informacje o coraz częstszych problemach zdrowotnych, przede wszystkim z krążeniem. W związku z tym przygotowaliśmy projekt Korpusu Rehabilitacyjnego dla Powstańców Warszawskich. Z zachowaniem środków bezpieczeństwa, rehabilitanci i fizjoterapeuci będą regularnie odwiedzać kombatantów w ich domach -  Krzysztof Krzemiński, prezes Stowarzyszenia Odra-Niemen.