Polska Fundacja Narodowa wspiera drugą edycję akcji #ObiadyDlaBohaterów

09

listopada 2020 r.

Odpowiadając na apel społeczny Stowarzyszenia Odra-Niemen i Fundacji Nie zapomnij o nas Polska Fundacja Narodowa przystąpiła do drugiej edycji akcji #ObiadyDlaBohaterów. Sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie doprowadziła do przewartościowania większość inicjatyw i projektów realizowanych przez instytucje sektora finansów publicznych, podmioty komercyjne oraz organizacje trzeciego sektora. Polska Fundacja Narodowa jako NGO’s, składowa społeczeństwa obywatelskiego, jest moralnie zobowiązana, aby aktywnie włączyć się w walkę z COVID-19. Stąd wsparcie udzielane przez fundację szpitalom jednoimiennych, Domom Pomocy Społecznej i organizacjom, których działalność jednoznacznie definiowana jest w kategoriach profilaktyki lub bezpośredniej i skutecznej reakcji na chorobę zakaźną COVID-19. 

W okresie pandemii wyjątkowego solidaryzmu społecznego wymagają sytuacje egzystencjalne wynikające z warunków izolacji sanitarnej, w których znaleźli się seniorzy, kombatanci, bohaterowie Niepodległej. Perspektywa troski i zaangażowania towarzyszyła Zespołowi PFN podczas wsparcia Przychodni Fundacji Pomocy na Rzecz Żołnierzy AK im. Gen. Brygady Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek”, zapewniając możliwość realizacji e-recept i dostarczając środki higieny osobistej do mieszkań kombatantów.

"Obecna inicjatywa #ObiadyDlaBohaterów wpisuje się w naszą intencję docierania do grup najwyższego ryzyka, których warunki bytowe i zdrowotne, a także aktywność w zakresie kontaktów społecznych, wskutek reżimu sanitarnego  pogorszyły się, o czym świadczą wysokie wartości wskaźników izolacji społecznej. Dostarczanie posiłków seniorom, kombatantom, to bardzo konieczna i konkretna działalność pomocowa PFN, która dodatkowo bazuje na mobilizacji wolontariuszy kształtując postawy prospołeczne i obywatelskie. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen, Fundacją Nie zapomnij o nas i Wojskami Obrony Terytorialnej mamy możliwość dotrzeć z pomocą do liczniejszego grona potrzebujących i uczynić więcej" – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

"Rozpoczęliśmy drugą edycję akcji #ObiadyDlaBohaterów. Podobnie jak wiosną będziemy wspierać kombatantów w całym kraju. Oni walczyli o naszą wolność. My walczymy o ich zdrowie. Ciepły obiad, zakupy, realizacja recept oraz najważniejsze - możliwość kontaktu i rozmowy z wolontariuszami - mówi Patryk Markuszewski, prezes Fundacji Nie zapomnij o nas. Jesteśmy wdzięczni, że na nasz apel - oprócz Internautów - odpowiedziała również Polska Fundacja Narodowa. Dzięki ich wsparciu będziemy mogli otoczyć opieką kolejnych Bohaterów" - dodaje.

"Dzięki wspólnej inicjatywie Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz Polskiej Fundacji Narodowej wsparcie uzyskają kombatanci Armii Krajowej, zamieszkali na terenie kraju. Dostarczanie ciepłych posiłków bezpośrednio do domu ograniczy konieczność opuszczania miejsca zamieszkania i przebywania w miejscach publicznych przez osoby starsze,  co przełoży się na bezpieczeństwo i zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem" – powiedział Michał Góras, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Podczas pierwszej edycji akcji wolontariusze i organizacje pozarządowe przez 3 miesiące dostarczały ciepłe posiłki do blisko 350 kombatantów w całej Polsce. 
Każdego dnia w akcję zaangażowanych było ponad 100 wolontariuszy. Wsparcia udzielali również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i Wojska Polskiego oraz funkcjonariusze służb mundurowych. Druga fala epidemii jest znacznie groźniejsza, szczególnie dla osób starszych. Dlatego akcja jest kontynuowana.

"Akcja #ObiadyDlaBohaterów daje nadzieję, że potrafimy jeszcze działać ponad podziałami. Że są tematy, które łączą nas wszystkich. To też nasz wspólny obowiązek - otoczyć opieką tych, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce. Wierzymy, że dzięki współpracy organizacji pozarządowych, instytucji państwowych, rządu i tysięcy Polaków, nasi Bohaterowie będą mieli zapewnione bezpieczne warunki w czasie epidemii" - mówi Karolina Bałdyga, główna koordynatorka akcji.

Zobacz galerie