Polska Fundacja Narodowa wspiera modernizację Izby Pamięci Generała Kuklińskiego.

07

listopada 2020 r.

7 listopada mija 39. rocznica ewakuowania przez agentów CIA płk. Ryszarda Kuklińskiego z Polski do Londynu.

Józef Szaniawski - przyjaciel i bliski współpracownik generała w 2006 roku założył Izbę Pamięci Generała Ryszarda Kuklińskiego. Polska Fundacja Narodowa razem z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem wsparła modernizację Muzeum. Po 12 latach rozbudowano, zmodernizowano i powiększono ekspozycję Izby.

Zbiory muzealne opowiadają o bezprecedensowej misji wywiadowczej bohatera Polski i Ameryki. Był on „pierwszym oficerem Wojska Polskiego w NATO”, Generał Kukliński ryzykując życie podjął walkę z sowieckim okupantem, chroniąc Europę i świat przed wybuchem III Wojny Światowej. Przez 9 lat (1972 – 1981), Ryszard Kukliński pod pseudonim „Jack Strong” zdobywał i gromadził tajne plany agresji ZSRR na Europę Zachodnią, a następnie przekazał informacje Amerykanom.

„Nasze wsparcie dotyczy nie tyle estetyzacji przestrzeni ekspozycyjnej, ale realnego zwiększenia skuteczności narracji, która stanowi o istocie Izby Pamięci Generała Ryszarda Kuklińskiego. Celem modernizacji jest stworzenie instytucji, która będzie cieszyła się zainteresowaniem różnych środowisk i grup społecznych. Polska Fundacja Narodowa włączając się w ten projekt realizuje zadania związane z powstaniem oraz wzmacnianiem instytucji badawczych i edukacyjnych, które zajmują się upowszechnianiem wiedzy z zakresu historii Polski” - powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

„Dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej możliwa jest interaktywna forma prezentacji treści. Cieszymy się, że w ramach projektu uporządkowano również zgromadzone zbiory cyfrowe i przygotowano nowe programy edukacyjne. Jesteśmy dumni, że przekazane przez nas środki pozwoliły na przygotowanie i wyprodukowanie wystawy multimedialnej i mobilnej o Marszałku Piłsudskim i Zimnej Wojnie.” – powiedział Michał Góras, Wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej.

"Unikalność Izby Pamięci Generała Ryszarda Kuklińskiego od początku zachęcała PFN do wsparcia i współpracy. Potwierdzili to Żołnierze Sił NATO, odwiedzając Warszawę, zawsze proszą o wizytę w tym ważnym, także dla nich miejscu. Tak oto nasz Bohater dociera do tych, którzy dziś są potwierdzeniem naszego bezpieczeństwa” – dodał Cezary Andrzej Jurkiewicz z Zarządu PFN.

Izba Pamięci Generała Ryszarda Kuklińskiego pokazuje wkład Polski w zwycięstwo Ameryki nad sowieckim totalitaryzmem. Równocześnie promuje tradycje Wojska Polskiego i roli Polski w ramach sojuszu NATO.  W integracji z projektem Zwiastun prowadzonym przez Polską Fundację Narodową, Izba poszerza wiedzę żołnierzy amerykańskich, stacjonujących w Polsce o wspólnej historii łączącej Polaków i Amerykanów.

Zobacz galerie