Polska Fundacja Narodowa kolejny raz wspiera Seniorów oraz warszawskich kombatantów w okresie pandemii

29

października 2020 r.

Dzięki podjęciu wspólnych działań przez Polską Fundację Narodową i Fundację Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. Gen. Bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek". Seniorzy, Warszawscy Bohaterowie, Powstańcy i kombatanci, otrzymali wsparcie na bezpłatne e-konsultacje telefoniczne oraz wystawiane Powstańcom Warszawskim i kombatantom e-recepty. Ponadto środki przeznaczono na zakup środków opatrunkowych, dezynfekujących oraz materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych przez Specjalistyczną Przychodnię Lekarską prowadzoną przez Fundację Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej.

Kryzys związany ze stanem pandemii wymaga integracji współpracy wielu instytucji publicznych, komercyjnych i NGO’s, działań nie tyle spektakularnych, ale tych mniejszych i codziennych, dedykowanych do grupy najwyższego ryzyka. Udzielenie darowizny przez PFN dla Fundacji Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej stanowi efekt dobrej praktyki kooperacji oraz koordynacji społecznych i prozdrowotnych celów.

Spośród wielu zróżnicowanych form wsparcia przez PFN szpitali, DPS-ów, laboratoriów COVID-19 oraz grup społecznych bardzo istotne jest docieranie do najbardziej potrzebujących pomocy. Moralnym zobowiązaniem PFN jest włączenie się w pomoc Seniorom, przede wszystkim tym, którzy w imię dbałości o przyszłość ojczyzny narażali swoje życie. Obecnie to ludzie w izolacji społecznej, na którą nakłada się izolacja będąca wynikiem stanu zdrowia. Tym bardziej realna pomoc jest konieczna i Fundacja ją intensywnie realizuje – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

To ciąg dalszy działań Polskiej Fundacji Narodowej na rzecz Powstańców Warszawskich i Kombatantów. Jest to słuszny i pilny do czynnego wdrożenia kierunek, bowiem powinnością naszego pokolenia jest nie tylko społeczna troska o siebie nawzajem, lecz zwłaszcza o tych będących w grupie największego ryzyka. Chcemy też pokazać żołnierzom Armii Krajowej, którym historia tak wiele zawdzięcza, że o Nich pamiętamy i dbamy o ich zdrowie oraz bezpieczeństwo – dodał Michał Góras, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Przypomnijmy, że wcześniej Polska Fundacja Narodowa wsparła finansowo Powstańców i Kombatantów poprzez zakup urządzeń i materiałów oraz sfinansowaniu usług umożliwiających zapobieganie i zwalczanie COVID-19 wśród najstarszych podopiecznych Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej prowadzonej przez Fundację Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej, ale także dostarczania środków higieny w mieszkaniach pacjentów.

Czasem mówienie o wdzięczności wydaje się niepotrzebne, bo słowa zakrywają istotę, czyli Tych, którym chcemy oddać szacunek i wyrazić dziękczynienie. Ta konkretna sytuacja, wynika z naszej pamięci, wskazania roli Tych, którym chcemy wyrazić uznanie, które jednocześnie jest naszym zobowiązaniem. Obyśmy potrafili mieć w sobie te same wartości, dla których nasi Najdzielniejsi z Dzielnych, będący naszym Dobrem i Skarbem Narodowym, ryzykowali swoje życie i zdrowie, abyśmy my dziś mogli żyć w wolnej Polsce – zaznaczył Cezary Andrzej Jurkiewicz, wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.