Polska Fundacja Narodowa222 Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

Święty Jan Paweł II i Jego Europa

Święty Jan Paweł II i Jego Europa

Święty Jan Paweł II uważał zawsze, że fundamentem tożsamości europejskiej są jej chrześcijańskie korzenie i – jak mówił: «Nie można odcinać korzeni, z których się wyrosło». Był głęboko przekonany, że tylko wtedy, gdy Europa dochowa wierności swoim korzeniom, zyska wielką przyszłość. Święty Jan Paweł II, w ciągu trwającego ponad ćwierć wieku pontyfikatu, zostawił obszerne nauczanie na temat kontynentu europejskiego. Widział dalekowzrocznie, że konieczna i pilna jest współpraca narodów w umacnianiu Europy nie tylko pod względem ekonomicznym i terytorialnym, ale także kulturalnym i duchowym. Twierdził: «Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha». Uważał, że niebo Europy musi pozostać otwarte na Boga, bo taka jest droga do pełnej realizacji człowieka i do tego, by społeczeństwo stało się bardziej sprawiedliwe, bardziej humanitarne i bardziej pokojowe. Niech ten album, zawierający istotne wątki papieskiego nauczania o Europie i zilustrowany wymownymi fotografiami św. Jana Pawła II, zachęci nas do jeszcze większej troski o naszą teraźniejszość i przyszłość w zjednoczonej i silnej Europie wielu narodów.

PFN

Złóż wniosek