Polska Fundacja Narodowa222 Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

POLSKI PROGRAM NAUKOWY W USA

Polski Program Naukowy w USA

 

Polska Fundacja Narodowa inicjatorem powstania w USA Polskiego Programu Naukowego poświęconego badaniom nad historią i konsekwencjami komunizmu w Polsce. 

Stworzona ustawą Kongresu USA Amerykańska fundacja The Victims of Communism Memorial Foundation (VOC),  z siedzibą w Waszyngtonie uruchamia nowy program naukowy poświęcony badaniom historii komunizmu w Polsce oraz jego moralnym, społecznym, politycznym, prawnym i gospodarczym konsekwencjom. Badania obejmują okres od rewolucji w Rosji i wojny polsko-bolszewickiej przez okupację sowiecką, aż do obalenia systemu totalitarnego i transformacji kraju po 1989 roku. Inicjatorem i współtwórcą projektu jest Polska Fundacja Narodowa. Pierwszy semestr programu badawczego rozpocznie się w Waszyngtonie już 1 września 2018 r.

Projekt obejmie m.in. programy grantowe w USA dla polskich badaczy – zarówno bardziej doświadczonych jak i młodszych stażem – specjalizujących się w historii komunizmu w Polsce, jego ofiar oraz szeroko rozumianych konsekwencji ustroju totalitarnego. Każdy indywidualny program grantowy będzie trwał 10 miesięcy. Organizatorzy planują zakończenie pierwszego roku akademickiego 30 czerwca 2019 r.

W ramach programu przewidziane są  coroczne konferencje naukowe w Waszyngtonie poświęcone problematyce polskiej oraz publikacje wyników badań w angielskiej wersji językowej. Pierwsza konferencja VOC poświęcona zagadnieniom Polski ma się odbyć wiosną 2019 r. w Waszyngtonie.  

Współpraca z VOC, a szczególnie program grantowy, umożliwi polskim naukowcom uczestniczenie w debatach naukowych w USA, publikację badań oraz upowszechnianie wiedzy o dziejach komunizmu i okupacji sowieckiej w Polsce. Nowo utworzony Polski Program Naukowy pozwoli też poszerzyć wiedzę o Polsce XX wieku – jak dotąd fragmentaryczną – zarówno w kręgach akademickich, jak i wśród elit politycznych oraz intelektualnych Stanów Zjednoczonych. Warto przypomnieć, iż Victims of Communism Memorial Foundation otwarcie stanęła w obronie Pomnika Katyńskiego w Jersey City jako świadectwa zbrodni reżimu komunistycznego, o których Ameryka nie powinna zapomnieć.

The Victims of Communism Memorial Foundation to amerykańska organizacja powołana jednomyślnie aktem Kongresu USA, znana na świecie z obrony praw człowieka oraz tworzenia programów edukacyjnych, dzięki którym przekazuje wiedzę o ideologii i zbrodniach komunizmu. Fundacja wspiera prowadzenie badań nad konsekwencjami systemów totalitarnych w Europie i na świecie, a szczególnie nad ogromnymi ludzkimi kosztami utopijnych eksperymentów komunistycznych, przeprowadzonych na społeczeństwach czterdziestu krajów świata. Misją VOC jest edukacja oraz wychowanie nowych pokoleń ze świadomością zagrożenia, jakie stanowi ideologia komunizmu, znajomością historii systemu komunistycznego i zrozumieniem jego brutalnych konsekwencji. Tej misji edukacyjnej podporządkowany jest również program dydaktyczny Fundacji poświęcony Polsce: szczegółowe badania nad doświadczeniami historycznymi Polski pozwolą na głębsze zrozumienie naszego kraju, historii Europy XX wieku, oraz na analizę mechanizmu władzy totalitarnej, aparatu terroru, zniewolenia społeczeństwa i niszczenia godności ludzkiej. Polski Program Naukowy umożliwi też studium uniwersalnego dążenia jednostek do wolności.

Inicjatywa stworzenia Polskiego Programu Naukowego we współpracy z VOC wpisuje się w realizację misji i działalności statutowej PFN obejmującej promocję wiedzy o historii, gospodarce i kulturze Polski, a także wspieranie działalności badawczej, oświatowej i naukowej – rysuje się dzięki temu  na świecie  pełniejszy  obraz naszego kraju. Program Polski przy VOC jest także istotny dla rozwijania relacji między polskimi i zagranicznymi środowiskami naukowymi, ponieważ to one kształtują i wpływają na debatę o historycznym i współczesnym znaczeniu Polski na arenie międzynarodowej. Stworzenie forum dyskusyjnego w ramach Polskiego Programu Naukowego przy VOC bezpośrednio przekłada się na promocję prawdy historycznej i demitologizację wizerunku Polski.

 

 

 

The Victims of Communism Memorial Foundation

Ciesząca się autorytetem na całym świecie prywatna organizacja non-profit, powołana przez amerykański Kongres w 1993 roku w Waszyngtonie. Jej podstawowym celem jest edukacja i szerzenie wiedzy na temat historii, aspektów prawno-gospodarczych i ideologii systemów komunistycznych na świecie, mające służyć przeciwdziałaniu i budowaniu świadomości o zbrodniach i skutkach reżimów totalitarnych. Działania Fundacji koncentrują się na ochronie praw człowieka i walce o prawdę historyczną zarówno o pokonanych, jak i nadal obecnych reżimów komunistycznych oraz ich konsekwencji dla jednostek ludzkich i całych społeczeństw. Jedną ze znanych inicjatyw tej organizacji jest budowa pomnika i miejsca pamięci 100 milionów ofiar komunizmu na świecie, odsłoniętego w Waszyngtonie w 2007 roku, w 20 rocznicę przemówienia Ronalda Reagana przed murem berlińskim. Fundacja już od 1999 roku wyróżnia także wybitnych działaczy, zasłużonych w przeciwstawianiu się systemom komunistycznym, prestiżowym Medalem Wolności. Wyróżnienie otrzymało dotychczas kilku wielkich Polaków: św. Jan Paweł II, Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa, gen. Edward L. Równy, a także NSZZ Solidarność. Jedną z najnowszych kampanii Fundacji jest projekt „Świadectwo” (The Witness Project), będący serią filmów dokumentujących przeżycia świadków zbrodni komunistycznych, również w Polsce. VOC publikuje także coroczny raport, dotyczący publicznej percepcji ustroju socjalistycznego i kolektywizmu. Fundacja angażuje się w inicjatywy dotyczące pamięci o ofiarach komunizmu we wszystkich zakątkach świata. Projekt utworzenia Polskiego Programu Naukowego wpisuje się w misję rozpowszechniania prawdy o zbrodniach komunizmu i ofiarach reżimu komunistycznego we wszystkich krajach świata, które go doświadczyły. Więcej informacji na temat aktywności Fundacji Ofiar Komunizmu dostępnych jest na www.victimsofcommunism.org.

 

Złóż wniosek