Polska Fundacja Narodowa222 Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

Międzynarodowa debata dzienniakrzy

Międzynarodowa debata dziennikarzy

Media jako służba publiczna – międzynarodowa debata dziennikarzy

 

Dziennikarze z 14 krajów świata uczestniczą w Warszawie w dwudniowej (11 i 12 czerwca) debacie „Media jako służba publiczna”. Zorganizowały ją: Fundacja Solidarności Dziennikarskiej, International Communications Forum i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej.

Spadek wiarygodności mediów jest zjawiskiem światowym. Jakie ma to skutki dla społeczeństwa i jak określić na nowo rolę i powinności mediów publicznych, prywatnych i obywatelskich, tradycyjnych i cyfrowych – o tym między innymi rozmawiają uczestnicy siedmiu dyskusji panelowych.

Obowiązkiem dziennikarza jest dociekanie prawdy. Stronniczy, nierzetelny przekaz rysuje fałszywy obraz rzeczywistości. Przekłamania i manipulacje, fake newsy, powielanie stereotypów, przyklejanie etykietek, to zjawiska szczególnie powszechne w ostatnich latach zwłaszcza w wielu mediach piszących o Polsce w kraju i za granicą. Głębokie zmiany ustrojowe wprowadzane w Polsce przez nową władzę po wyborach w 2015 r. naruszyły interesy licznych uprzywilejowanych dotychczas grup społecznych, które w swoje protesty angażują zagraniczne media i instytucje. W wyniku ich działań ma powstać wrażenie, że zmiany następujące w Polsce są sprzeczne z zasadami demokracji.

Taki przekaz, nieprawdziwy lecz wielokrotnie powtarzany, zaszkodził wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej. Dlatego tak ważna jest inicjatywa Fundacji Solidarności Dziennikarskiej, by dotrzeć do zagranicznych dziennikarzy czyli środowisk kształtujących opinię publiczną, nawiązać z nimi współpracę, sprostować fałszywe informacje o wprowadzanych u nas zmianach, szczególnie w zakresie wolności słowa i mediów i pokazać prawdziwy obraz rzeczywistości – po to, by informacja o Polsce za granicą była bardziej rzetelna i obiektywna.

Debata o roli mediów w służbie publicznej została zorganizowana przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej, której statutowym celem jest przede wszystkim promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, ochrona jej wizerunku i przeciwdziałanie rozpowszechnianiu w kraju i za granicą informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski.

Złóż wniosek