Polska Fundacja Narodowa222 Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

75. rocznica Powstania w Getcie 1943

75. rocznica Powstania w Getcie 1943

Polska Fundacja Narodowa przygotowała kampanię informacyjno – edukacyjną dotyczącą powstania w getcie warszawskim w 1943 r.

Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 r. Był to pierwszy i największy żydowski zryw zbrojny w okupowanej Europie. Kilkuset żydowskich bojowników stanęło w nierównej walce przeciw ponad 2 tys. Niemców. Na dachu jednego z budynków getta powstańcy zawiesili dwie flagi – żydowską biało-niebieską oraz polską biało-czerwoną. Flagi te stały się symbolem wspólnej walki i oporu Polaków i Żydów przeciwko niemieckiemu okupantowi w czasie II wojny światowej.

Motyw 2 flag stał się elementem przewodnim międzynarodowej kampanii informacyjno – edukacyjnej zatytułowanej „Historia dwóch flag” (ang. The story of two flags) przygotowanej przez Polską Fundację Narodową, a skierowanej głównie do odbiorcy z zagranicy. Celem kampanii jest opowiedzenie światu o przebiegu powstania w getcie, pokazanie zapomnianych bohaterów powstania (żołnierze ŻZW) oraz wspólnej walki ludności polskiej i żydowskiej z niemieckim okupantem.

W ramach kampanii PFN przygotowała stronę internetową www.uprsing1943 zawierającą najważniejsze informacje o powstaniu, jego bojownikach, a także o Polakach zaangażowanych w niesienie pomocy Żydom. Na stronie czytelnik odnajdzie biogramy przywódców powstania , dowie się m.in. o jego przebiegu i o roli jaką odegrały w walkach Żydowski Związek Wojskowy oraz Żydowska Organizacja Bojowa.

Strona przypomina bohaterskich Polaków w różny sposób pomagających Żydom mimo ceny, jaką mogli za swoją działalność zapłacić. Czytelnik odnajdzie na niej biogramy Ireny Sendlerowej, Witolda Pileckiego, Jana Karskiego, Władysława Bartoszewskiego, a także animację filmową „Operacja Getto” opowiadającą m.in. o akcji wysadzenia muru getta przeprowadzonej przez Armię Krajową. W akcji zginęło 2 żołnierzy AK, a 4 odniosło rany. y wesprzeć żydowskich bojowników, AK kilkakrotnie w czasie powstania atakowała niemieckie posterunki przy murze getta.

Strona przygotowana jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Film „Operation Ghetto” w wersji angielskiej dostępny jest na stronie internetowej, kanale You Tube oraz w mediach społecznościowych (Facebook, TT). Dodatkowym elementem kampanii są grafiki przedstawiające postaci opisane na stronie, w tym Pawła Frenkla, Leona Rodala, Mordechaja Anielewicza, Michała Klepfisza, Marka Edelmana, Irenę Sendlerową, Jana Karskiego, żołnierzy AK, którzy zginęli w trakcie akcji „Getto” itp. Grafiki przygotowane zostały do publikacji w mediach społecznościowych (FB oraz TT).

Złóż wniosek