Polska Fundacja Narodowa222 Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

AKTUALNOŚCI

Wyniki konkursu „Polska 4x4"!

Na początku grudnia 2018 roku Polska Fundacja Narodowa zainaugurowała nowy projekt konkursowy „Polska 4x4”. Do projektu mogli się zgłosić zarówno profesjonaliści jak i amatorzy. Celem konkursu był wybór najlepszych krótkich (do 3 minut) scenariuszy na filmy promujące Polskę. Na ich podstawie powstaną produkcje, które trafią do odbiorców na całym świecie poprzez kanały społecznościowe w internecie.

Konkurs podzielono na 4 kategorie:


Co nas łączy? – filmy przedstawiające wspólne elementy historii i kultury Polski oraz innego państwa,
Historia – filmy o historii Polski związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości,
Piękno Polski – filmy o pięknie polskiej przyrody, architektury, zabytków, krajobrazów, 
Polski sukces – filmy o polskim sukcesie w nauce, technice, kulturze, medycynie.


Największym zainteresowaniem zgłaszających cieszyła się kategoria „Polski sukces”, następnie „Piękno Polski”, kolejno „Co nas łączy” i „Historia na stulecie”.


Prace oceniało 4 osobowe jury pod przewodnictwem Piotra C. Śliwowskiego w składzie Patrick A. Ney, Łukasz Witkiewicz i Leszek Ziniewicz, wyłaniając po 4 zwycięzców w 4 kategoriach. Oceniano spełnienie warunków formalnych, zgodność pracy z tematem, oryginalność, wartość artystyczną, konstrukcję scenariusza ze szczególnym uwzględnieniem spójności opowieści, wiarygodność psychologiczną postaci oraz wykonalność projektu.


Zdecydowana większość nadesłanych prac spełniła wymogi formalne postawione przez Organizatora, a ich poziom był wyrównany. Zgłaszający prace nie mieli na ogół problemu z opisaniem scenariuszy i eksplikacją, najwięcej problemów dostarczało zamknięcie idei filmu w log line czy stworzenie harmonogramu realizacji projektu.

Poniżej lista Zwycięzców w każdej z czterech kategorii:

CO NAS ŁĄCZY

 • Brodata armia, Jarosław Tokarski
 • Polski chleb, Roman Sikoń, Michał Król
 • Przyjaźń polsko-węgierska, Olga Groszek, Stefan Tomson
 • Ramię w ramię, Robert Sojka

HISTORIA NA STULECIE

 • Sto dwadzieścia trzy, Ada Rusowicz
 • Wolna Polka = wolna Polska, Karolina Górecka, Paweł Sikorski
 • Polak mały, Maciej Olejniczak
 • 100 lat niepodległości, Aneta Pisaniec

PIĘKNO POLSKI

 • To jest Polska. Przekonaj się, Mateusz Miszczyński, Wioletta Zielińska
 • Czerwona sukienka, Dawid Pulit
 • Polska kołem się toczy, Agnieszka Wójt
 • Magiczna kraina, Anna Rusek

POLSKI SUKCES

 • Jak malowane. Polskie bombki zachwycają świat, Aleksandra Borkowska, Urszula Nazarko-Mrugacz
 • Pieśń Enigmy, Betina Bożek
 • Polscy wynalazcy, Tomasz Kamiński
 • Kim jestem? Jan Mateusz Sojka

Złóż wniosek