Polska Fundacja Narodowa222 Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

AKTUALNOŚCI

Ruszyła wspólna akcja „Moje Archiwum” Polskiego Radia przy współpracy z Archiwum Akt Nowych i Polską Fundacją Narodową

Patrzymy na pożółkłe zdjęcia, zaglądamy do dokumentów sprzed wielu lat. Jaka historia się za nimi kryje? To mój dziadek, był w KOP-ie w Płocku, moja prababcia prowadziła ochronkę w Grabowie... Każdy z nas niesie rodziną historię. Zwracamy się z prośbą do Państwa o zdjęcia najciekawszych pamiątek rodzinnych. Zajrzyjmy do domowego archiwum. Może skrzynka, w której dziadek przechowywał naboje? A może patefon, na którym miejscowej kawiarni odtwarzano płyty z wytwórni Rudzkiego? A to suknia, w której prababcia wzięła ślub w pierwszym tygodniu wojny... Każdy z nas i każde nasze wspomnienie tworzy wspólną polską historię.

Akcja „Moje Archiwum” polega na zachęcaniu do przesyłania zdjęć oraz innych wyjątkowych rodzinnych pamiątek związanych z okresem odzyskania niepodległości przez Polskę. W wielu domowych archiwach czekają na odkrycie unikatowe eksponaty, ważne i cenne nie tylko dla najbliższej rodziny. Chcemy je poznać, pokazać i o nich opowiedzieć na antenie radia i w mediach społecznościowych. Reporterzy Polskiego Radia odwiedzą także ludzi i miejsca z historią w tle. Wspólnie ze słuchaczami Polskiego Radia oraz Archiwum Akt Nowych chcemy stworzyć niepowtarzalne rodzinne archiwum pełne oryginalnych eksponatów, zdjęć, ciepłych wspomnień. Radiowej opowieści będą towarzyszyć nagrody dla najbardziej zaangażowanych słuchaczy – archiwistów.

Polska Fundacja Narodowa wraz z Polskim Radiem i Archiwum Akt Nowych liczy na dotarcie do wartościowych, wciąż spoczywających na dnie szuflady czy w pamiątkowym pudełku, nieznanych dotąd szerzej materiałów archiwalnych, które stanowią cenne źródło wiedzy o czasach minionych, ale przede wszystkim o tym co najważniejsze – o Polsce, Polakach.

Należy podkreślić, że nie chodzi o niezwykle ważne dokumenty po ministrach, rządach, dowództwach czy generałach. Akcja ma za zadanie uświadomić też, że każdy miał udział w niepodległości .

Ważnym zadaniem akcji jest zwrócenie uwagi na potrzebę odkrywania tożsamości oraz podnoszenie świadomości, zachowania pamięci i dziedzictwa w wymiarze bardzo indywidualnym.

Rosną kolejne pokolenia młodych Polaków, których taka akcja nie tylko może zbliżyć w komunikowaniu się ze starszymi członkami rodzin, nierzadko świadkami historycznych wydarzeń, ale dostarczyć im wiedzę o tym, kim są, skąd pochodzą i jakie elementy przeszłości ich rodzin złożyły się na kształtowanie ich tożsamości.

Naszym zadaniem jest dbałość o to, by międzypokoleniowy kod kulturowy nie został zerwany, byśmy trwali we wspólnocie. Każde takie działanie wzmacnia relacje, dostarcza wiedzy i porządkuje historię, czasami w sposób nieprzewidywalny. Na takie ciekawostki i pamiątki czekamy!


Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć eksponatów w I etapie akcji kapituła wyłoni trzech laureatów akcji przyznając odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce.  Laureaci otrzymają nagrody:

a) w II etapie dla zdjęć wyróżnionych w Akcji, łącznie 9 nagród w postaci: telefonu smartfon o wartości 1 099 zł brutto każdy

b) w III etapie dla laureatów:

- za I miejsce – nagroda w postaci tygodniowej wycieczki dla 2 osób do Monte Casino lub innego związanego z historią Polski miejsca w Europie o łącznej wartości 5 200 zł brutto do zrealizowania w okresie między wrześniem 2019 a listopadem 2019r.  oraz nagrody pieniężnej w wysokości 578 zł

- za II miejsce – nagroda w postaci  tabletu o wartości 1 779 zł brutto

- za III miejsce – nagroda w postaci tabletu o wartości 1 779 zł brutto

Werdykt wraz z krótkim uzasadnieniem dokonanego wyboru, zostanie podany do publicznej wiadomości na antenie Programu I oraz za pośrednictwem stron internetowych organizatorów.


Regulamin akcji i informacje na stronie:
https://www.polskieradio.pl/411,Lato-z-Radiem-2019/8241,Moje-Archiwum/

 

PARTNERZY

Złóż wniosek