Polska Fundacja Narodowa222 Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

AKTUALNOŚCI

Ruszyła międzynarodowa kampania „Safe and Innovative Poland” stanowiąca kontynuację kampanii „Opowiadamy o Polsce”

  Globalna pandemia to okres włączania się Polskiej Fundacji Narodowej w działania związane z udzielaniem konkretnego wsparcia placówkom szpitalnym, DPS-om oraz grupom najwyższego ryzyka w zakresie zachorowalności na COVID – 19. Konsekwencje pandemii mają także wymiar ekonomiczno-społeczny. W związku z dynamicznymi zmianami, jakie zachodzą obecnie w modelu funkcjonowania gospodarek na całym świecie, kontynuujemy misję Polskiej Fundacji Narodowej tj. upowszechnianie za granicą wiedzy o Polsce, promowanie polskiej gospodarki wśród inwestorów i liderów międzynarodowej opinii publicznej.  

Polska Fundacja Narodowa publikuje teksty w ramach nowej kampanii „Safe and Innovative Poland” w najważniejszych opiniotwórczych gazetach świata, prezentujące Polskę jako kraj innowacyjny, bezpieczny, ze stabilną gospodarką i przezornym zarządzaniem, systematycznie umacniający swoją pozycję lidera w regionie zarówno przed pandemią, jak i w reakcji na jej ekonomiczno-społeczne skutki.

Upowszechniając wizerunek Polski na progu pandemii jako kraju z rozwijającą się gospodarką, rosnącym potencjałem turystycznym i atrakcyjnym dziedzictwem kulturowo-historycznym przyciągającym uwagę inwestorów, przedsiębiorców oraz operatorów turystycznych, Polska Fundacja Narodowa uznała, że w obliczu tęsknoty świata za „normalnością”, w fazie obserwowalnego oczekiwania rychłego, ponownego „zastartowania” gospodarki, jesteśmy zobowiązani przypomnieć potencjały polskiej gospodarki światu w kampanii „Safe and Innovative Poland” na łamach najbardziej opiniotwórczej prasy w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Już dziś na łamach The Wall Street Journal ukaże się tekst wicepremiera prof. dra hab. Piotra Glińskiego traktujący o umiejętności wychodzenia z sytuacji kryzysowych przez Polaków, o lekcji, jaką Polacy mogą przekazać Zachodowi w obliczu zagrożenia chorobą zakaźną COVID-19. Przechodząc z poziomu historyczno-kulturowego, kreślimy obraz nowoczesnej Polski zmieniającej się w rezultacie procesów społecznych, kulturalnych i gospodarczych.

Publikacja prof. dra hab. Piotra Glińskiego ukazuje współczesnych Polaków, którzy w sensie historycznym i egzystencjalnym żyją w państwie, któremu w historii wielokrotnie groziło całkowite unicestwienie, wymazanie z map świata, dlatego decyzje polityczne w obliczu pandemii są zawsze podejmowane ze świadomością i pamięcią o przeszłości jako źródle rozwiązań, bardziej refleksyjnego poszukiwania remedium dla nowej rzeczywistości.

Dziś także na łamach The Washington Post znajdziemy artykuł prezesa PKN ORLEN Daniela Obajtka o polskiej gospodarce, integracji sektora paliwowo-energetycznego, o strategiach radzenia sobie z pandemią, o konieczności i umiejętności podejmowania odważnych decyzji we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza w biznesie, o mocy polskiej marki i realizacji misji budowy grupy multi-energetycznej, niezależnie od trudnej rzeczywistości, a może właśnie jako odpowiedź na tę rzeczywistość

Kolejna odsłona kampanii w pierwszych dniach maja, o czym poinformujemy.

W sytuacji izolacji społecznej, dziś jeszcze bardziej, niż dotąd, osadzeni jesteśmy w kulturze ikonograficznej, a swoje decyzje biznesowe, konkretne decyzje inwestycyjne bazujące na oszacowaniu ryzyk opieramy na analizach predykcyjnych oraz informacjach anonsowanych w wiarygodnych globalnych mediach. Środowiska opiniotwórcze, analitycy biznesowi oraz inwestorzy poszukują precyzyjnej, klarownej informacji, która w okresie pandemii pozwoli zdefiniować świat po pandemii. Dlatego osadzając przesłanie o mocy i potencjale polskiej gospodarki w najważniejszych opiniotwórczych gazetach i ich internetowych odpowiednikach, jesteśmy w stanie skutecznie dotrzeć do milionów odbiorców, ale przede wszystkim do segmentu odbiorców będących decydentami politycznymi i gospodarczymi, którzy dziś bazując przede wszystkim na informacji medialnej, szukają właściwych narzędzi funkcjonowania w nowej, postpandemicznej gospodarce – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Każda kampania stanowi wyzwanie, ale czas, w jakim operujemy obecnie jest szczególny, te wydarzenia przejdą do historii, niezaprzeczalnie jesteśmy świadkami zmiany funkcjonowania świata, dlatego za istotne uznaliśmy, by nasze działania były skuteczne i gwarantowały sukces.

Choć poddawani jesteśmy eksperymentowi, jaki codziennie funduje nam choroba zakaźna COVID-19, reprezentując polski interes, musimy podejmować wyważone decyzje, które będą miały wpływ na przyszłość gospodarczą kraju. Uznając zaniechanie za największy grzech, wychodzimy naprzeciw światu, kolejny raz sięgając po sprawdzony model komunikacji, przypominamy publiczności międzynarodowej o Polsce i jej walorach inwestycyjnych, gdy świat zaczyna decydować o kształcie dalszych działań – dodał Michał Góras, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Złóż wniosek