Polska Fundacja Narodowa222 Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

AKTUALNOŚCI

Polska Fundacja Narodowa przekazała 500.000.00 złotych dla Pracowni Diagnostyki Wirusów Oddechowych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  Polska Fundacja Narodowa kontynuuje działania wspierające placówki szpitalne w walce z chorobą zakaźną COVID-19.   

Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości pół miliona złotych na doposażenie nowoutworzonej Pracowni Diagnostyki Wirusów Oddechowych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Obdarowany szpital jest jedną z placówek wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia i Wojewodę Łódzkiego do świadczenia opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19. Co bardzo ważne, Pracownia Wirusów Oddechowych Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy SP ZOZ CSKUM w Łodzi wpisana jest na listę Ministerstwa Zdrowia jako Laboratorium COVID-19.

Z otrzymanych od Polskiej Fundacji Narodowej środków zostanie zakupiony aparat do Spektrometrii masowej VITEK MS. Jest on nieodzowny do wykonywania badań na obecność COVID-19. Dzięki zakupowi aparatu VITEK MS nastąpi poprawa płynności preparatyki próbek biologicznych, a co za tym idzie poprawa wiarygodności, czułości oraz szybkiego wykonywania testów. Ma to ogromne znaczenie w związku ze zwiększającą się ilością próbek trafiających do laboratorium z całego województwa łódzkiego, jak i województw ościennych: mazowieckiego czy dolnośląskiego. Polska Fundacja Narodowa przyznała nam darowiznę w wysokości 500.000,00 złotych, co umożliwiło nam zakup niezbędnego urządzenia.” - powiedziała Dyrektor SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytety Medycznego w Łodzi, dr n. med. Monika Domarecka.

Jak powiedział Prezes Polskiej Fundacji Narodowej dr Marcin Zarzecki - „Przeznaczamy środki finansowe nie tylko na antyseptyki i indywidualne pakiety ochronne, czyli materiały szybko zużywalne w codziennej konfrontacji z koronawirusem, ale przede wszystkim na zaawansowane urządzenia laboratoryjne do niezbędnej diagnostyki, które zwielokratniają zdolności przeprowadzania testów. Pragnę zauważyć, że wszystkie szpitale, którym udzielamy bardzo konkretnego wsparcia to placówki jednoimienne lub z oddziałami zakaźnymi. Kluczowa jest dla nas rekomendacja Ministerstwa Zdrowia, które weryfikuje listy zakupowe. W tym przypadku mówimy o pracowni, która przeprowadza testy na COVID-19. Trudno wyobrazić sobie bardziej celowe wsparcie. Pragnę podziękować naszym Darczyńcom, reprezentowanym przez Radę Fundacji, za darowizny, którymi możemy ratować ludzkie życie i zdrowie”.

Realizujemy zadania, które nie tylko zgodne są z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, ale przede wszystkim pozwalają na szybką i realną pomoc szpitalom, także DPS-om oraz podmiotom zaangażowanym w udzielanie pomocy osobom z grup najwyższego ryzyka. Z perspektywy zarządu Polskiej Fundacji Narodowa, nasza aktywność w obszarze zakupu sprzętu diagnostycznego oraz środków ochrony indywidualnej, to zobowiązanie wynikające z potrzeby integracji zasobów NGO’s oraz szpitali w sytuacji kryzysowej.” – dodał Michał Góras członek Zarządu PFN.

Polska Fundacja Narodowa od początku włączyła się intensywnie w walkę z koronawirusem koncentrując się na udzielaniu wsparcia szpitalom, które zajmują się leczeniem chorych na COVID-19. Placówki najbardziej potrzebujące wskazuje Ministerstwo Zdrowia a Polska Fundacja Narodowa finansuje zgodnie z przesłaną specyfikacją listy zakupowe, które zabezpieczają personel medyczny oraz umożliwiają funkcjonowanie placówek szpitalnych w dobie pandemii.

Złóż wniosek