Polska Fundacja Narodowa222 Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

AKTUALNOŚCI

OPOWIADAMY O POLSCE – 1 WRZEŚNIA 1939 R. NA OKŁADKACH ŚWIATOWEJ PRASY W NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH TYTUŁACH

Największe, najbardziej wpływowe tytuły prasowe świata w wydaniach weekendowych 30 sierpnia – 1 września 2019 r. zaprezentują dodatkowe okładki. Są to okładki z edycji tych tytułów z września 1939 r. W piątkowy poranek 30.08 wydania pojawią się w Niemczech - Die Welt, Belgii - Le Soir, Francji - Le Figaro. Kolejne tytuły - we Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA - w sobotę 31.08 i niedzielę, 1 września. Poza okładkami z 1939 r. opublikowane zostaną we wiodących tytułach prasy światowej teksty wybitnych historyków, ale też filozofów idei, polityków, ekonomistów, ludzi kultury, słowem, liderów opinii, wyjaśniające, co stało się 1 września 1939 r., a także co działo się w Polsce w ciągu tych 80 lat. Są to działania zgodne ze sformułowanym już w marketingu narracyjnym hasłem: „Opowiedz swoją historię, zanim zrobią to za ciebie inni”.

Misją Polskiej Fundacji Narodowej jest upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o kulturze i dziedzictwie narodowym Polski oraz historii Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem jej współczesnych konsekwencji społecznych, kulturalnych i gospodarczych.

Postawy Polaków w obliczu apokalipsy, jaką niewątpliwie był atak 1 września 1939 r., miliony ofiar i heroizm to opowieści o indywidualnym i zbiorowym bohaterstwie, które wymagają systematycznej narracji celem uświadamiania i edukowania międzynarodowej opinii publicznej. Misją Fundacji jest także promocja Polski za granicą, ochrona jej wizerunku oraz przeciwdziałanie rozpowszechnieniu informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych krzywdzących lub zniesławiających Rzeczypospolitą Polską lub Naród Polski. Inicjatywa, która PFN wsparła, w pełni odpowiada na cele misyjne, które stały za decyzją o powołaniu Fundacji.

Mijają dekady, ostatni świadkowie wydarzeń 1 września odchodzą, zaś naszym zadaniem jest ułatwienie międzypokoleniowej transmisji pamięci - stanie na straży prawdy. Jako naród, wciąż mierzymy się ze skutkami społecznymi, kulturowymi i gospodarczymi zbrodni II Wojny Światowej, ale też jesteśmy zobowiązani  głosić prawdę, która bywa zniekształcana w Polsce i za granicą oraz nadrabiać wieloletnie  zaniedbania w polityce historycznej. Polska Fundacja Narodowa realizuje swoje zadania, wyznając zasadę, że patriotyzm i podmiotowość obywatelska opiera się na rzetelnej analizie źródeł, dążeniu do prawdy i znajomości historii, która jest wiedzą, ale przede wszystkim transmisją pamięci.

Taką transmisją jest też opowiadanie o Polsce, przeciwstawiające się sile czasu, jaki zaciera intensywność wspomnień, wytwarza dystans wobec bolesnej przeszłości. To nasza powinność wobec ofiar i bohaterów, tych znanych i głośnych, ale i tych bezimiennych, także naszych bliskich.

W kampanii zawarto kilka kluczowych celów - zależy nam na dotarciu do liderów opinii publicznej oraz szerokiego dostrzeżenia kampanii, na uruchomieniu empatii i sympatii dla Polaków i Polski poprzez dotarcie bezpośrednio do międzynarodowego audytorium czytelników gazet. Liczymy także na efekt domina – jeden egzemplarz gazety stanowi źródło wiedzy dla kilku domowników, daje sposobność wzbudzenia zainteresowania, pasji, ciekawości. Jest to kolejna kampania wpisująca się w działania na rzecz Polski za granicą.

Dzięki współpracy Instytutu Nowych Mediów z Polską Fundacją Narodową w tę jedną z najważniejszych dat na mapie świata 30.08. – 01.09. 2019 r. przebijemy się z opowieściami o Polsce do światowej opinii publicznej.

W piątkowy poranek 30.08 wydania pojawią się w Niemczech - Die Welt, Belgii - Le Soir, Francji - Le Figaro. Kolejne tytuły - we Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA - w sobotę 31.08 i niedzielę, 1 września.

Poza okładkami z 1939 r. opublikowane zostaną we wiodących tytułach prasy światowej teksty wybitnych historyków, ale też filozofów idei, polityków, ekonomistów, ludzi kultury, słowem, liderów opinii, wyjaśniające, co stało się 1 września 1939 r., a także co działo się w Polsce w ciągu tych 80 lat. Są to działania zgodne ze sformułowanym już w marketingu narracyjnym hasłem: „Opowiedz swoją historię, zanim zrobią to za ciebie inni”.

O Polsce opowiadają nie tylko Polacy, ale także wybitni historycy o światowej renomie: Sir Anthony Beevor, Roger Moorhouse, Allan Paul, Jack Fairweather, Dermond Turing, Marco Patricelli, Jochen Böhler. To oni stawiają tezę: „Polska została zdradzona”.

Ogromną pomocą i życzliwością w realizacji tego trudnego projektu, wykazali się wydawcy „Le Figaro”, „Die Welt”, „Washington Post”, „Chicago Tribune”, „Sunday Express”, „Le Soir”.

Konsultantem historycznym projektu był prof. Wojciech Roszkowski. Ilustratorem wszystkich wydań światowych był Fabien Clairefond z „Le Figaro”.

Nie możemy pozwolić w  dobie znanych aktów fałszowania historii na zatarcie w świadomości świata siły polskiego heroizmu, ludzkiej solidarności, wiary podtrzymującej w nieustającej walce i umiłowania wolności. Jesteśmy przekonani, że to szeroko pomyślane wydarzenie medialne będzie miało efekty w postaci podtrzymywania i przywracania prawdy historycznej.

Złóż wniosek