Polska Fundacja Narodowa222 Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

AKTUALNOŚCI

Nowy skład Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej

Decyzją Rady Fundacji Polskiej Fundacji Narodowej zmianie uległ skład zarządu PFN. Rada Fundacji na stanowisko Prezesa Zarządu powołała Marcina Zarzeckiego. Do Zarządu weszli: Michał Góras oraz dotychczasowi członkowie Zarządu Cezary Andrzej Jurkiewicz i Robert Lubański.

Marcin Zarzecki, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej

Marcin Zarzecki, doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, nauczyciel akademicki w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W sektorze prywatnym zajmował stanowiska związane z doradztwem strategicznym. Od 2014 roku był Kierownikiem Laboratorium Metod Numerycznych i Analiz Statystycznych. W latach 2016–2018 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (od 2014 w Zarządzie Głównym PTE, od 2018 w Prezydium PTE jako wiceprezes). W latach 2015–2016 był zastępcą dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 2016 roku pełni funkcję prodziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W roku 2016 został powołany przez Premiera Rady Ministrów do Rady Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Od roku 2016 jest członkiem Zespołu konsultacyjnego ds. badań społecznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2019 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie odpowiedzialny był za strategie polityk publicznych, analizy i ewaluacje. Autor lub współautor ponad 100 publikacji recenzowanych. Prywatnie mąż i ojciec.

Michał Góras, Członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej

Doświadczony menedżer przez wiele lat związany z obszarem kultury, dziedzictwa narodowego, promocji. Dotychczasowy szef gabinetu wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Radzie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz w Radzie Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Ekspert rządowego Programu Niepodległa oraz Członek Zespołu Sterującego programu „Kultura dostępna”. Z resortem kultury związany był również w latach 2006-2007, w następnych latach pracował także w Narodowym Centrum Kultury. Kierował samorządową instytucją odpowiedzialną za promocję i pozyskiwanie środków europejskich. Aktualnie jest uczestnikiem menedżerskich studiów Executive MBA w Polskiej Akademii Nauk. Absolwent politologii – specjalność Integracja Europejska, Studium Generale Europa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwent podyplomowych studiów Public Relations oraz studiów dla Menedżerów Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej. Posiada duże doświadczenie w pracy samorządowej. Obecnie radny województwa mazowieckiego, wiceprzewodniczący komisji kultury i dziedzictwa narodowego w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wcześniej radny powiatu mińskiego i dwukrotnie radny miasta Mińsk Mazowiecki.

Żonaty, dwoje dzieci. Uwielbia sport, zwłaszcza żużel.

Cezary Andrzej Jurkiewicz, Członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej

W latach 2016-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Od wielu lat związany ze środowiskiem biznesowym. Posiada bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem m.in. w obszarach strategii, projektów, sprzedaży i usług. Umiejętności zawodowe zdobywał na stanowiskach menedżerskich, m.in. przez wiele lat związany był z firmą Tchibo i spółką „Ruch” S.A. jako Dyrektor. Odpowiedzialny był tam za tworzenie i realizację długo- i średnioterminowej strategii biznesowej oraz politykę personalną firmy. W latach 2010–2015 prowadził własną działalność w zakresie zarządzania.

Od grudnia 2015 roku pełnił funkcję Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu oraz podległych mu Ośrodków Przygotowań Olimpijskich. Odpowiadał za stworzenie i wdrożenie strategii COS, realizację procesów zarządczych i operacyjnych oraz nadzór nad planami finansowymi i inwestycyjnymi.

Od 2014 roku Radny m.st. Warszawy, a od 2015 roku Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość m.st. Warszawy. Były Prezes Fundacji „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”, od lat współpracującej z Polakami na Kresach. Prywatnie mąż, ojciec ośmiorga dzieci oraz społecznik, angażujący się w wiele inicjatyw społecznych i patriotycznych.

Robert Lubański, Członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej

Robert Lubański jest doświadczonym ekspertem w obszarze komunikacji i PR. Pełnił m.in. funkcję Rzecznika Prasowego Trybunału Konstytucyjnego. Zajmował się także organizacją oraz koordynacją licznych konferencji międzynarodowych w Polsce i zagranicą, w tym m.in. Kongresu „Polska Wielki Projekt”. Jest magistrem stosunków międzynarodowych Collegium Civitas. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu PR oraz komunikacji wewnętrznej w firmach w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aktualnie koordynuje projekty polsko-izraelskie, a także specjalizuje się w projektach anglojęzycznych z ukierunkowaniem na Stany Zjednoczone w obszarze audiowizualności. Prywatnie mąż i ojciec Laury. W wolnym czasie interesuje się sportem, w szczególności piłką nożną, tenisem i futbolem amerykańskim.

Złóż wniosek