Polska Fundacja Narodowa222 Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa Polska Fundacja Narodowa

AKTUALNOŚCI

Kolejna odsłona kampanii „Safe And Innovative Poland” na łamach Financial Times.

O polskiej gospodarce stanowiącej dziś przykład bezprecedensowego wzrostu, o naszym regionie zaznaczającym swoje miejsce na światowej mapie biznesowej, a także o sile polskiej ekonomii, o konkurowaniu z globalnymi konkurentami na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A., stającej się symbolem polskiego sukcesu za granicą, opowiada na łamach opiniotwórczej gazety Financial Times prezes Marcin Chludziński w ramach kontynuacji kampanii „Safe And Innovative Poland”.

Pośród omawianych przez autora kwestii znalazły się Strategia 4Es, działalność KGHM Polska Miedź S.A. na trzech kontynentach, rola miedzi jako metalu przyszłości oraz wyzwania czasów pandemii, jakie stoją przed firmą, o zmianach, do jakich pandemia doprowadziła i strategii, jaką należy przyjąć w tym trudnym okresie.

Polska Fundacja Narodowa publikuje teksty w ramach nowej kampanii „Safe and Innovative Poland” w najważniejszych opiniotwórczych gazetach świata, prezentujące Polskę jako kraj innowacyjny, bezpieczny, ze stabilną gospodarką i przezornym zarządzaniem, systematycznie umacniający swoją pozycję lidera w regionie zarówno przed pandemią, jak i w reakcji na jej ekonomiczno-społeczne skutki.

Upowszechniając wizerunek Polski na progu pandemii jako kraju z rozwijającą się gospodarką, rosnącym potencjałem turystycznym i atrakcyjnym dziedzictwem kulturowo-historycznym przyciągającym uwagę inwestorów, przedsiębiorców oraz operatorów turystycznych, Polska Fundacja Narodowa uznała, że w obliczu tęsknoty świata za „normalnością”, w fazie obserwowalnego oczekiwania rychłego, ponownego „zastartowania” gospodarki, jesteśmy zobowiązani przypomnieć potencjały polskiej gospodarki światu w kampanii „Safe and Innovative Poland” na łamach najbardziej opiniotwórczej prasy w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Złóż wniosek