Wrześniowa odsłona Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta "Herbertiada"

16

września 2022 r.

Zapraszamy na ostatni akcent XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”.

Zbigniew Herbert jest jednym z najwybitniejszych polskich i europejskich pisarzy XX stulecia. Do najbardziej znanych i cenionych dzieł poety należy cykl utworów o Panu Cogito, postaci współczesnej a jednocześnie mocno zakorzenionej w europejskiej tradycji kulturowej. W latach ’80 ubiegłego wieku pisarz stał się sztandarowym poetą polskiej opozycji.

Dlatego uznając słuszną ideę krzewienia wśród młodzieży twórczości Zbigniewa Herberta, Polska Fundacja Narodowa, włączyła się w realizację Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna.

„Zbigniew Herbert był eseistą, dramaturgiem, i wyjątkowym twórcą o dorobku nawiązującym do aksjologii i tradycji polskiej wspólnoty narodowej. To jeden z najczęściej tłumaczonych na języki obce polskich autorów. Polska Fundacja Narodowa konsekwentnie upowszechnia dorobek Zbigniewa Herberta za granicą, między innymi wspierając francuskojęzyczną publikację pt. Zbigniew Herbert et la poetique du don. Essais reunis par Grigitte Gautier et Maciej Urbanowski. Równolegle do inicjatyw realizowanych poza Polską należy zmierzyć się z problemem braku wiedzy o Herbercie także w naszym kraju. Ową lukę poznawczą należy wypełniać szczególnie w przypadku zbiorowości młodych ludzi, aby zrozumieli, że Zbigniew Herber nie jest twórca anachronicznym, ale odpowiadającym na potrzeby XXI wieku” – powiedział dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Wydarzenie swoimi założeniami wpisuje się w cele statutowe PFN, która w ramach działania Polish Culture, pragnie wspierać działalność w dziedzinie kultury, edukacji, szkolnictwa i sportu.

„Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta – „Herbertiada” to jedyna cykliczna impreza kulturalna w Polsce poświęcona pisarzowi o bogatym dorobku twórczym. Cieszymy się, że możemy wesprzeć to wydarzenie, które na trwałe wpisało się w świadomość młodych, ambitnych twórców. Konkurs oraz warsztaty recytatorskie przeznaczone dla młodzieży z całej Polski są wymiernym efektem podtrzymywania trwałej pamięci o Zbigniewie Herbercie.” – powiedział Michał Góras, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Wrześniowa odsłona Herbertiady rozpocznie się w piątek 16 września warsztatami recytatorskimi oraz konkursem recytatorskim dla młodzieży licealnej. Zmagania recytatorów oceni jury w składzie: Małgorzata Kaczmarska (aktorka, pedagog Akademii Teatralnej w Warszawie), Łukasz Lewandowski (aktor, reżyser radiowego dubbingu, pedagog Akademii Teatralnej w Warszawie), dr hab. Brigitte Gautier (tłumaczka, literaturoznawca, specjalistka od dzieł  Zbigniewa Herberta, adiunkt na Uniwersytet w Lille we Francji – sekcja polska) oraz Helena Elert (kołobrzeska polonistka, członek Towarzystwa  Kultury  Teatralnej).

Wieczorem w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta w Kołobrzegu będzie można zobaczyć premierowy spektakl muzyczny pt. ”Barbarzyńca w ogrodzie. Tropem średniowiecznej Francji.” dla którego inspirację stanowią eseje Księcia Poetów zebrane w publikacji „Barbarzyńca w ogrodzie”, a odnoszące się do średniowiecznej Francji. Artyści wprowadzą nas w świat pieśni trubadurów francuskich, używając m.in. takich instrumentów jak lira, flety, mandora, szałamaje, dudy, fidel.

Partnerami wydarzenia są: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, Gmina Miasto Kołobrzeg, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Wydawnictwo Biały Kruk, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu, Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu oraz Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu.

Patronat honorowy nad przeglądem objęli: Rodzina Zbigniewa Herberta, minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier prof. dr hab. Piotr Gliński, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, prezydent Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska.

Patronat medialny sprawują: TVP 3 Szczecin, AUDYTORIUM 17 Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia, tygodnik „Do Rzeczy”, Polskie Radio Koszalin, Radio Plus, TKK Kołobrzeg, portal www.miastokolobrzeg.pl.